Cập Nhập Nhanh Chóng Mẫu Biên Bản Phát Sinh Hiện Trường, Biên Bản Xác Nhận Khối Lượng Phát Sinh Công Trình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.11 KB, 2 trang )

Đang xem: Mẫu biên bản phát sinh hiện trường

m ; S12 (Km13+93,4-Km13+112,9) diện tích 58,5 m 2; S26 (Km13+495,4Km13+525,4) diện tích 180 m2; S37 (Km13+775,5-Km13+885,5) diện tích 90 m2; S94(Km16+955-Km16+980,5) diện tích 153 m2; S95 (Km17+95,5-Km17+107,5) diện tích72 m2; S96 (Km17+159-Km17+169) diện tích 35 m2; S97 (Km17+191,5-Km17+201,5)diện tích 30 m2; S98 (Km17+210-Km17+221) diện tích 66 m 2; S99 (Km17+227Km17+252) diện tích 150 m2; S104 (Km17+579,3-Km17+633,8) diện tích 267 m2.Tổng diện tích là 1139,9 m2 so với hồ sơ thiết kế là 196,45 m 2; (Bảng thống kê, bản vẽđiều chỉnh đính kèm).- Cắt giảm khối lượng phần bù vênh đá ở vị trí S1 (Km12+830-Km12+840 toànmặt) diện tích 181,22 m2, có khối lượng là 27 m3.III. Kết luận:Các bên cùng thống nhất các nội dung xử lý ky thuật nêu trên.Buổi làm việc thúc vào lúc 16h cùng ngày; biên bản được lập thành 04 bản, mỗibên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯPHÓ GIÁM ĐỐCBAN QLDAGIÁM SÁTĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNGĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVTKĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS2

*

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi sona và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp 88 888 1

*

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần phụ) 12 984 0

Xem thêm: Download Đề Thi Toán Violympic Lớp 5 Tổng Hợp (Có Đáp Án), Đề Thi Violympic Toán Lớp 5

*

TIẾN TRÌNH xử lý kỹ THUẬT số DIGITAL WORKFLOW CS3 36 367 0

*

Mẫu biên bản xử lý vi phạm của học sinh 2 11 60

*

Bien ban xu ly vi pham hoc sinh 1 1 4

Xem thêm: Luyện Thi English Champion 2019 Trên Toàn Quốc, Tài Liệu Ôn Thi English Champion

*

đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây sựng công trình đường giao thông của ban quản lý dự án thành phố bắc ninh 119 1 4

Viết một bình luận