mẫu biên bản niêm yết công khai

Mẫu D34-THADS Mẫu biên bản về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án kèm Thông tư 01/2016/TT-BTP

Đang xem: Mẫu biên bản niêm yết công khai

*

Giới thiệu Dịch vụ Luật sư của bạn Kiến thức pháp luật Hướng dẫn Tuyển dụng Liên hệ
  Toàn văn  Thuộc tính  VB liên quan áp dụng  Văn bản gốc/pdf  Lịch sử hiệu lực  Tải về  Đối chiếu VB
Mẫu D34-THADS&nbsp|&nbspBan hành: 01/02/2016&nbsp&nbsp|&nbsp&nbspHiệu lực: 16/03/2016&nbsp&nbsp|&nbsp&nbspTrạng thái: Còn hiệu lực

                                                                                                                                                                                                                                                                    Mẫu số: D34 -THADS

                                                                                                                                                                                                                                        (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP

Đọc thêm  [Review] Trường THPT Phạm Phú Thứ - Hồ Chí Minh - ReviewEdu

                                                                                                                                                                                                                                                  ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

     

                                                                                                                                                                                                                                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Đọc thêm  Giáo Án Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Thpt, Giáo Án Kỹ Năng Sống

 

                          Hôm nay, vào hồi………..giờ……….ngày………tháng ….. năm 20…., tại: ……… …………………………………………………………………………………………………………..

                          Căn cứ Bản án, Quyết định số……………..ngày……tháng…….năm………………

của ……………………………………………………………………………………………………………

                          Căn cứ Quyết định thi hành án số……………. ngày …..tháng ….. năm ……. của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ……………………………………………;

                          Căn cứ …………………………………………………………………………………………….;

                          Chúng tôi gồm:

                          Ông (bà):………………………………………., chức vụ: Chấp hành viên

                          Ông (bà):………………………………………., chức vụ: ………………………………

                          Ông (bà):………………………………………., chức vụ:……………………………………

                          Với sự tham gia của:

                          Ông (bà): ………………………………………, chức vụ: …………………………………..

                          Ông (bà):………………………………………., chức vụ:……………………………………

                          Người làm chứng:

                          Ông (bà): ………………………………………,

                          Ông (bà): ………………………………………,

                          Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông (bà):…………………………………………………………………………..

Đọc thêm  Giáo Trình Revit Structure 2015 Luong, Giáo Trình Revit 2015

địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

                          Các quyết định, văn bản về thi hành án gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………..…………………………………………………………

………………………….…………………………………….……………………

………………………….………………………………………….………………………………………………………………………………….………………….

                          Thời gian niêm yết từ: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………….…………………………….

                          Địa điểm niêm yết:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………….

                         

 

 

 

 

            Biên bản lập xong hồi………..giờ…….cùng ngày, lập thành ….bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, nhất trí, ký tên .

                         

                         

CHẤP HÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN…………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết một bình luận