Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Thông Tư 23/2015/Tt

Bật chế độ truy nhập dễ dàng hơnTắt chế độ truy nhập dễ dàng hơnBỏ qua Lệnh Ruy-băngBỏ qua nội dung chính

*

*

Bênmời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu căn cứ vào báocáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia.

Đang xem: Mẫu biên bản mở thầu theo nghị định 63

2. Gói thầu áp dụng phương thứclựa chọn nhà thầu một giai đoạn, 2 túi hồ sơ:

– Bênmời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹthuật căn cứ vào báo cáo kết quả đánhgiá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của tổ chuyên gia.

– Danhsách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phải được tổ chức thẩm định trước khichủ đầu tư phê duyệt.

Xem thêm: Cổng Thông Tư 52/2012/Tt-Bca, Cổng Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh An Giang

– Bênmời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu căn cứ vào báocáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của tổ chuyên gia.

3. Trên cơ sở kết quả xếp hạngnhà thầu và thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kếtquả lựa chọn nhà thầu;

4.

Xem thêm: Access Sachhoc Com (Sachhocmienphi), Tải Sách Học Miễn Phí

Kết quả lựa chọn nhà thầuphải được thẩm đinh trước khi phê duyệt.

Phụ lục 1: Mẫu Biên bản đóng thầu

Phụ lục 2A: Mẫu Biên bản mở thầu(đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

Phụ lục 2B: Mẫu Biên bản mở hồ sơđề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túihồ sơ)

Phụ lục 3A: Mẫu Tờ trình đề nghịphê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụngphương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 3B: Mẫu Quyết định phêduyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụngphương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 4: Mẫu Biên bản mở hồ sơđề xuất về tài chính (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn haitúi hồ sơ)

Phụ lục 5A: Mẫu Tờ trình đề nghịphê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức mộtgiai đoạn một túi hồ sơ)

Phụ lục 5B: Mẫu Tờ trình đề nghịphê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức mộtgiai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 6A: Mẫu Biên bản thươngthảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp)

Phụ lục 6B: Mẫu Biên bản thươngthảo hợp đồng (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)

Viết một bình luận