Mẫu Biên Bản Cảnh Cáo Nhân Viên Vi Phạm, Mẫu Biên Bản Về Việc Vi Phạm Kỷ Luật

Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật là gì? Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đang xem: Mẫu biên bản cảnh cáo nhân viên

Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật

1. Định nghĩa mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật là gì?2. Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật số 13. Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật số 2

1. Định nghĩa mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật là gì?

Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản được lập ra khi trong công ty, doanh nghiệp có sự vi phạm kỷ luật của người lao động. Trong mẫu biên bản ghi rõ đầy đủ nội dung thông tin của người lập, người bị lập biên bản, thời gian diễn ra, sự việc vi phạm, những thiệt hại gây ra…. Biên bản được lập ra phải có sự chứng kiện của người khác, mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản về việc vi phạm pháp luật tại đây.
Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoánMẫu biên bản thanh lý thuốc thử/hóa chất/sinh phẩm/vật tư y tếBiên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02-TSCĐ

2. Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật số 1

BIÊN BẢN VI PHẠMHôm nay vào lúc ………… giờ……………phút, ngày………tháng………năm………Chúng tôi gồm:Họ tên người lập biên bản:…………………………………………………………Họ tên người làm chứng:… …………………………………………………………Họ tên người có liên quan đến vụ việc:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc: ……………………………………………………Diễn biến của vụ việc xảy ra: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Người có liên quan đến vi phạm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người vi phạmNgười làm chứngNgười lập biên bản

Biên bản được lập và đọc lại cho mọi người đều nghe.

3. Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật như sau:

CÔNG TY…………………………..

Xem thêm: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Cho Ipad, Kinh Phụng Vụ Và Iphone, Ipad, Facebook

_______CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-Số:………/BB……………., ngày…..tháng…..năm…..

BIÊN BẢNVề việc vi phạm kỷ luậtVào lúc…….., ngày…..tháng……năm …… , tại………………………………………………- Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….- Họ tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch 2017 – Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Mới Nhất Năm 2017

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:– Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:……………………………………………………………..- Diễn biến của vụ việc xảy ra:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….- Thiệt hại về vật chất:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- Tang vật (nếu có):………………………………………………………………………………………- Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Biên bản này được lập thành 2 bản. Một bản do người lập biên bản giữ, một bản do người bị lập biên bản giữ.

Người lập biên bản(Ký ghi rõ họ tên)Người chứng kiến(Ký ghi rõ họ tên)Lãnh đạo đơn vị(Ký ghi rõ họ tên)Người bị lập biên bản(Ký ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản thanh lý thuốc thử/hóa chất/sinh phẩm/vật tư y tế Biên bản thanh lý thuốc thử/hóa chất/sinh phẩm/vật tư y tế

*

Mẫu số 02-TSCĐ: Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 133 và Thông tư 200 Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133

Viết một bình luận