Download Mẫu Bìa Hợp Đồng Kinh Tế Mua Bán Và Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng

Mẫu hợp đồng kinh tế mua bán và biên bản thanh lý hợp đồng bản mới nhất là biểu mẫu cần có trong những giao dịch quan trọng, là cơ sở để thực hiện quyền lợi nghĩa vụ giữa bên mua với bên bán. Sau khi kí kết thành công một bản hợp đồng kinh tế thì cần phải soạn thảo tiếp một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng rõ ràng chi tiết để tránh những rắc rối không cần thiết về sau. Download mẫu bản hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng ngay bây giờ sẽ giúp công việc kinh doanh mua bán trở nên dễ dàng, thuận lợi & suôn sẻ hơn.

Đang xem: Mẫu bìa hợp đồng kinh tế

Nào hãy cùng bocdau.com chúng tôi tham khảo qua mẫu bản hợp đồng kinh tế & biên bản thanh lý hợp đồngnội dung chi tiết của hợp đồng kinh tế mua bán bên dưới đây nhé!

Mục lục

1. Mẫu hợp đồng kinh tế mua bán và biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

*

2. Nội dung cơ bản của mẫu bản hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng chi tiết nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: /HĐKT V/v …………………………………………..

– Căn cứ nghị định số ……………….. ngày ……………… của Chính phủ về quản lý và xây dựng công trình;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….. tại ………………………………….. chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A:

Đại diện: ………………………………………………………………………………Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………..

MST:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

B/ Đại diện bên B:

Đại diện: ……………………………………………………………………………Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………….

MST:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể như sau:

– Thu hồi cột bê tông đơn loại 6,5m: 3 cột

– Thu hồi cột bê tông loại 6,5m: 1 cột

– Dựng cột bê tông đơn 6,5m: 3 cột

– Dựng cột bê tông đôi 6,5m: 1 cột

– Đổ bê tông gốc cột đơn: 3 ụ

– Đổ bê tông gốc cột ghép: 1 ụ

– Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo: 0,5 km

– Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo: 2 km

– Căng chỉnh độ chùng cáp quang treo: 1 km

ĐIỀU II: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU III: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

– Ngày khởi công: Ngày …… tháng ……năm 20…..

– Ngày hoàn thành: Ngày …… tháng ……..năm 20…..

Điều IV : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:

– Giá trị hợp đồng trước thuế là:…………………………………..

– Thuế VAT 10%: …………………………………………………….

Xem thêm: 126-qđ/tw

– Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………………….

Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.

– Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Điều VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

– Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.

– Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.

+ Trách nhiệm bên B:

– Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.

– Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.

– Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều VII: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

– Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng của công trình phải sửa chữa và làm lại.

– Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.

Xem thêm: Mẫu Đơn Khiếu Nại Về Ô Nhiễm Môi Trường Mới Nhất, Mẫu Đơn Khiếu Nại Ô Nhiễm Môi Trường

Điều VIII: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Download hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng file.PDF Tại Đây

Download hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng file.DOC Tại Đây

Đây là form chuẩn mẫu bản hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất theo quy định, bạn nên tải về tham khảo nghiên cứu trước để đáp ứng mọi điều khoản, quyền lợi trách nhiệm với các đối tác khác. Hợp đồng kinh tế mua bán và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng này cần phải trình bày rõ ràng, chi tiết để hai bên chấp nhận thỏa thuận kí kết, có như vậy mới không gặp phải mọi vướng mắc lằng nhằng về sau. bocdau.com chúc bạn download thành công!

bocdau.com là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ… do cộng đồng bocdau.com tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888

Viết một bình luận