Mẫu Báo Giá Cạnh Tranh – Mẫu Số 4 Yêu Cầu Báo Giá Tên Gói Thầu

Trong quá trình đấu thầu hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn thường được sử dụng một cách phổ biến. Trong nội dung bài viết sau của Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn về bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

Đấu thầu là một hình thức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, là phương thức giao dịch đặc biệt dành cho những giao dịch có quy mô lớn đòi hỏi có tính minh bạch và hiệu quả. Chào hàng cạnh tranh rút gọn là hình thức mời thầu phổ biến hiện nay.

Đang xem: Mẫu báo giá cạnh tranh

Trong nội dung bài viết sau của Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn về bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Quy định của pháp luật về chào hàng cạnh tranh rút gọn

Theo quy định tại Khoản 2 của Điều 57 Nghị định 63/2014 Nghị định Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn được áp dụng với:

 – Những gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không vượt quá 500 triệu đồng.

– Những gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

– Các gói thầu đối với việc mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trải qua các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Bản yêu cầu báo giá gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật; thời hạn hiệu lực của bản báo giá; thời điểm nộp bản báo giá; các yêu cầu về bảo hành; bảo trì; đào tạo; chuyển giao; dự thảo hợp đồng; thời gian chuẩn bị và nộp bản báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá.

– Sau khi bản yêu cầu báo giá đã được duyệt thì bên mời thầu tiến hành đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, trong một tỉnh hoặc được gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu là 03 nhà thầu có khả năng thục hiện gói thầu đó.

– Trong trường hợp bản báo giá được gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia vào chào hàng thì bên mời thầu sẽ phải tiến hành gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

Bước 2: Nộp và tiếp nhận bản báo giá

– Nhà thầu cần chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp bản báo giá có thể thực hiện theo một trong các hình thức như gửi trực tiếp, gửi thông qua đường bưu điện, gửi thư điện tử (email) hoặc gửi bằng fax.

– Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật các thông tin trong bản báo giá của từng nhà thầu.

Xem thêm: Biểu Mẫu Kế Hoạch Sản Xuất Bằng Excel, Biểu Mẫu Kế Hoạch Sản Xuất

– Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp bản báo giá, bên mời thầu lập văn bản về việc tiếp nhận các bản báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như thông tin về tên của nhà thầu, giá chào bán, thời gian có hiệu lực của bản báo giá và gửi văn bản tiếp nhận đến các nhà thầu đã nộp bản báo giá.

Bước 3: Đánh giá các bản báo giá

– Bên mời thầu tiến hành so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định khi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và bản báo giá có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu thì sẽ được đề nghị lựa chọn.

– Trong quá trình tiến hành đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến để thương thảo về hợp đồng.

Bước 4: Quá trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

– Đối với những gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì trên cơ sở báo cáo kết quả đáng giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia thì bên mời thầu sẽ trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng các nhà thầu.

– Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thì trên cơ sở báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

– Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Quy định về thời gian chào hàng cạnh tranh rút gọn

Thời gian chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định cụ thể như sau:

– Thời gian để đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp bản báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và có kèm theo bản báo cáo đánh giá các báo giá.

– Thời gian để thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định bản báo giá.

– Thời gian để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các bên mời thầu.

Xem thêm: 100 bài thơ về sức khỏe

Mẫu yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

Download (DOCX, 61KB)

Bài viết trên đã cung cấp các nội dung về chào hàng cạnh tranh rút gọn và nội dung của bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn và thời gian tiến hành chào hàng rút gọn. Khi có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ cho chúng tôi đến Tổng đài 19006557 để được tư vấn trực tiếp.

Viết một bình luận