Mẫu Báo Cáo Sau Khi Đi Thực Tế Của Sinh Viên Du Lịch, Báo Cáo Thu Hoạch Chuyến Đi Thực Tế

Mẫu phiếu thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên là gì? Mẫu phiếu thu hoạch gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đang xem: Mẫu báo cáo sau khi đi thực tế

Phiếu thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên

1. Định nghĩa mẫu phiếu thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên là gì?2. Mẫu phiếu thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên

1. Định nghĩa mẫu phiếu thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên là gì?

Mẫu phiếu thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên. Mẫu nêu rõ nội dung thu hoạch, người viết thu hoạch… Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Ô Nhiễm Môi Trường Nước Tại Việt Nam, Tiểu Luận Phân Tích Vấn Đề Ô Nhiễm Môi Trường Ở

2. Mẫu phiếu thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên

PHIẾU THU HOẠCH SAU KHI ĐI THỰC TẾ(Dành cho học viên)Người viết Phiếu thu hoạch: ………………………….……………………………………………Thuộc doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………Thời gian tham dự khóa đào tạo: ……………………….………………………………………..Địa điểm đào tạo:……………………………………….………………………………………………Tên khóa học: …………………………………………………………………………………………..A. Báo cáo tóm tắt nội dung chính đã thu hoạch qua khóa đào tạo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….B. Báo cáo tóm tắt nội dung chính đã thu hoạch qua chuyến đi thực tế, tham quan học tập kinh nghiệm tại doanh nghiệp điển hình tiên tiến:…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………C. Dự kiến áp dụng các kiến thức đã tiếp thu vào công việc của đơn vị:………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: tổng hợp sulfacetamid

…….., ngày ….. tháng….. năm…..Người báo cáo(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu thu hoạch sau khi đi thực tế dành cho học viên

*

Mẫu kế hoạch hoạt động chuyên môn Kế hoạch hoạt động chuyên môn Hướng dẫn cách tra cứu một nhãn hiệu, logo công ty xem đã đăng ký hay chưa? Mẫu phiếu đăng ký tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh

Viết một bình luận