mẫu báo cáo sáng kiến

Đang xem: Mẫu báo cáo sáng kiến

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 16 (3 trang)

Tài liệu liên quan

mẫu báo cáo sáng kiến mới
mẫu báo cáo sáng kiến mới 5 714 10

MẪU báo cáo SÁNG KIẾN 3 986 15

Mẫu số 6: Mẫu Báo cáo sáng kiến, giải pháp, đề tài potx 2 3,791 19

Mau bao cao sang kien nam 2018 2019 7 1,200 4

MẪU BÌA BÁO CÁO SÁNG KIẾN 2016 2 834 1

CÁCH VIẾT BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2 14,712 38
BÁO cáo SÁNG KIẾN “ Một vài kinh nghiệm tổ chức các hình thức làm quen với thơ ca cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi nhằm phát triển ngôn ngữ ”,
BÁO cáo SÁNG KIẾN “ Một vài kinh nghiệm tổ chức các hình thức làm quen với thơ ca cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi nhằm phát triển ngôn ngữ ”, 24 243 0

BÁO cáo SÁNG KIẾN (sưu tầm một số bài thơ, ca dao giúp trẻ trong mẫu giáo) 15 128 0

Xem thêm: Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8 Violet

BÁO CÁO SÁNG KIẾN HÓA HỌC 2019 MẪU MỚI NHẤT 29 125 0

Mẫu đơn, báo cáo sáng kiến tiến 2015 2016 11 15 0
Mẫu báo cáo chuẩn kiến thức kỷ năng của trường tiểu học nộp ngày 12/11/2010
Mẫu báo cáo chuẩn kiến thức kỷ năng của trường tiểu học nộp ngày 12/11/2010 1 703 0
Xây dựng tiêu chí đánh giá các báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bạc Liêu
Xây dựng tiêu chí đánh giá các báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bạc Liêu 90 777 0

BÁO CÁO SÁNG KIẾN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NÂNG CAO 67 677 1

BÁO CÁO SÁNG KIẾN TECHNIQUES OF TEACHING PARAGRAPH WRITING 24 622 2

Báo cáo Sáng kiến DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 14 206 0

Báo cáo sáng kiến Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hình học 7 30 534 0
Báo cáo sáng kiến Giải pháp về năng lực quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS Thị trấn Tằng Loỏng
Báo cáo sáng kiến Giải pháp về năng lực quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS Thị trấn Tằng Loỏng 16 458 0
Báo cáo sáng kiến Kỹ năng vẽ hình phụ để giải các bài tập trong chương II Đường tròn-hình học 9
Báo cáo sáng kiến Kỹ năng vẽ hình phụ để giải các bài tập trong chương II Đường tròn-hình học 9 13 484 0
Báo cáo sáng kiến Một số biện pháp đổi mới công tác kiểm tra nội bộ ở trường THCS Tuyết Nghĩa
Báo cáo sáng kiến Một số biện pháp đổi mới công tác kiểm tra nội bộ ở trường THCS Tuyết Nghĩa 39 714 2

Báo cáo sáng kiến Một số biện pháp giúp học sinh học tốt Tác phẩm trữ tình 21 377 0

Xem thêm: Dđề Cương Hlu – Đề Cương Môn Luật Dân Sự 1

MẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾNMẪU báo cáo SÁNG KIẾN MẪU BÁO CÁO SÁNG KIẾN (Ban hành kèm theo Quy định hoạt động sáng kiến địa bàn tỉnh Thái Nguyên) Báo cáo kết sáng kiến đề nghị Hội đồng Sáng kiến xét, thực thủ tục công nhận thực theo mẫu sau: Mẫu Bìa cứng (đánh máy, in khổ giấy màu A4): TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ ===***=== BÁO CÁO SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: ……………… Tác giả/Nhóm tác giả:………… Đơn vị/địa chỉ: ………… , Năm Bìa lót (đánh máy, in khổ giấy trắng A4), nội dung giống Bìa cứng Nội dung báo cáo (đánh máy, in khổ giấy trắng A4): BÁO CÁO SÁNG KIẾN Lời giới thiệu (Giới thiệu vấn đề liên quan đến sáng kiến tỉnh mà tác giả biết triển khai thực vào thực tiễn có khó khăn/bất cập/hạn chế; từ nêu cần thiết phải thực sáng kiến) Tên sáng kiến: (Phải thể chất giải pháp) Tác giả, đồng tác giả sáng kiến: – Họ tên: – Địa tác giả sáng kiến: Số điện thoại: .E_mail: Chủ đầu tư tạo sáng kiến (Trường hợp tác giả sáng kiến không đồng thời chủ đầu tư tạo sáng kiến đơn cần nêu rõ chủ đầu tư tạo sáng kiến quan, tổ chức cá nhân Nếu sáng kiến tạo Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật đơn cần ghi rõ thông tin này) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: (Nêu rõ lĩnh vực áp dụng sáng kiến vấn đề mà sáng kiến giải quyết) Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử, (ghi ngày sớm hơn) Mô tả chất sáng kiến: – Về nội dung sáng kiến: Mô tả đầy đủ rõ ràng bước thực giải pháp điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; giải pháp cải tiến giải pháp biết trước sở cần nêu rõ tình trạng giải pháp biết, nội dung cải tiến, sáng tạo để khắc phục nhược điểm giải pháp biết Bản mô tả nội dung sáng kiến minh họa vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm cần thiết; – Về khả áp dụng sáng kiến: Nêu rõ việc giải pháp áp dụng, kể áp dụng thử điều kiện kinh tế – kỹ thuật sở mang lại lợi ích thiết thực; nêu rõ giải pháp có khả áp dụng cho đối tượng, quan, tổ chức nào; Những thông tin cần bảo mật (nếu có): Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 10 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử (nếu có) theo nội dung sau: – So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu áp dụng giải pháp đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, so với giải pháp tương tự biết sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu kinh tế, lợi ích xã hội cao khắc phục đến mức độ nhược điểm giải pháp biết trước – giải pháp cải tiến giải pháp biết trước đó); – Số tiền làm lợi (nếu tính được) nêu cách tính cụ thể 10.1 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: 10.2 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân: 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Số Tên tổ chức/cá TT nhân Địa Phạm vi/Lĩnh vực áp dụng sáng kiến ., ngày tháng năm Thủ trưởng tổ chức, đơn vị/ Chính quyền địa phương (Ký tên, đóng dấu) ., ngày tháng năm Tác giả sáng kiến (Ký, ghi rõ họ tên) … Chủ đầu tư tạo sáng kiến (Trường hợp tác giả sáng kiến không đồng thời chủ đầu tư tạo sáng kiến đơn cần nêu rõ chủ đầu tư tạo sáng kiến quan, tổ chức cá nhân Nếu sáng kiến tạo Nhà nước đầu… sáng kiến: (Nêu rõ lĩnh vực áp dụng sáng kiến vấn đề mà sáng kiến giải quyết) Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử, (ghi ngày sớm hơn) Mô tả chất sáng kiến: … cần thiết để áp dụng sáng kiến: 10 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp

Viết một bình luận