Mẫu Báo Cáo Giám Sát Tác Giả Thiết Kế, 15_3_2018_Quy_Trinh_Qlclctxd

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ XÂY DỰNG ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Số: 52-BXD/GĐTKXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1988

THÔNG TƯ

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1. Việc giám sát tác giả côngtrình xây dựng là quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức thiết kế lập đồ án thiếtkế công trình đó (mà người đại diện là chủ nhiệm đề án thiết kế công trình) nhằmmục đích giám sát việc xây dựng đúng đồ án thiết kế đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt để bảo đảm năng lực thiết kế, chất lượng, tiến độ xây dựng và giáthành công trình xây dựng.

Đang xem: Mẫu báo cáo giám sát tác giả thiết kế

2. Công tác giám sát tác giả đượcthực hiện trong suốt cả quá trình xây dựng công trình. Kể từ khi khởi công chođến khi chính thức bàn giao toàn bộ công trình.

3. Việc thi công đúng bản vẽ thiếtkế là trách nhiệm của tổ chức nhận thầu xây lắp. Công tác giám sát tác giả củatổ chức thiết kế không thay thế cho công tác giám sát chất lượng thi công của củatổ chức nhận thầu xây lắp và chủ đầu tư. Mọi hậu quả xấu về chất lượng, tiến độ,giá thành công trình đó, việc thi công không đúng đồ án thiết kế hoặc thiết kếkỹ thuật thi công gây ra thì tổ chức nhận thầu xây dựng hoàn toàn chịu tráchnhiệm.

4. Đối với công trình do nướcngoài thiết kế thì công tác giám sát tác giả do tổ chức thiết kế nước ngoài thựchiện trên cơ sở hợp đồng ký với phía Việt Nam (cơ quan ngoại thương hoặc cơquan chủ quản đầu tư). Trong trường hợp tổ chức thiết kế của phía Việt Nam cótham gia đảm nhiệm thiết kế một số hạng mục công trình thì tổ chức thiết kế củaphía Việt Nam phải đảm nhiệm việc thực hiện công tác giám sát tác giả những hạngmục công trình do mình thiết kế theo Thông tư hướng dẫn.

II. NỘI DUNGCÔNG TÁC GIÁM SÁT TÁC GIẢ

1. Giám sát sự phù hợp của việcthi công công trình với các giải pháp kỹ thuật, các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuậtđược duyệt trong thiết kế, kỹ thuật và kết cấu công trình được thể hiện trong bảnvẽ thi công.

2. Giám sát sự phù hợp của việcthi công công trình với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mứckinh tế kỹ thuật hiện hành và với các chỉ dẫn trong bản vẽ thi công.

3. Giám sát chất lượng thi côngcác công tác xây lắp, đặc biệt chú trọng các phần công trình quan trọng có ảnhhưởng đến chất lượng, tiến độ xây dựng và giá thành của toàn bộ công trình, cácphần công trình có kết cầu phức tạp, việc lắp đặt các thiết bị công nghệ chủ yếu,các phần công trình bị lắp kín, các phần trang trí mỹ thuật nội ngoại thất vàcông tác hoàn thiện công trình.

4. Xử lý sửa đổi, bổ sung bản vẽthi công và dự toán trong phạm vi quyền hạn của tổ chức thiết kế cho phù hợp vớitình hình và điều kiện cụ thể tại hiện trường và phải giải quyết kịp thời các vấnđề phát sinh trong quá trình thi công có liên quan đến công tác thiết kế côngtrình khi các tổ chức nhận thầu yêu cầu nhằm tiết kiệm vật tư, đẩy mạnh tiến độ,nâng cao độ bền vững của công trình.

5. Trình bày, giải thích những vấnđề thuộc nội dung, đề án thiết kế theo yêu cầu của tổ chức thi công xây lắp vàchủ đầu tư.

III. TỔ CHỨCVÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÁC GIẢ Ở HIỆN TRƯỜNG

1. Tổ chức thiết kế phải cótrách nhiệm tổ chức giám sát tác giả ở hiện trường để thực hiện các nội dụngnêu ở phần II trên đây sau khi đề án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ giám sát tác giả có thể thànhlập cho một công trình hoặc một số công trình gần nhau. Số lượng cán bộ vàtrình độ chức danh chuyên môn được bố trí phù hợp với yêu cầu công tác giám sátở hiện trường mà tổ chức đảm nhận. Tổ giám sát do một tổ trưởng phụ trách và chịusự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của chủ nhiệm đề án thiết kế, tổ giám sát tácgiả và chủ nhiệm đề án thiết kế chịu trách nhiệm trước tổ chức thiết kế và côngviệc của mình. Việc thành lập tổ giám sát tác giả phải có quyết định bằng văn bảncủa thủ trưởng tổ chức thiết kế, trong đó có quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn củatổ và của chủ nhiệm đề án thiết kế kèm theo danh sách chức danh chuyên môn từngngười và phải gửi cho cơ quan chủ đầu tư và tổ chức nhận thầu xây lắp thiết kếđể cộng tác thực hiện.

2. Tổ giám sát tác giả và chủnhiệm đề án thiết kế phải thường xuyên hoặc định kỳ có mặt ở công trình trongsuốt quá trình thi công để kịp giải quyết, xử lý những vấn đề có liên quan đếnđề án thiết kế, chủ nhiệm đề án thiết kế trực tiếp chịu trách nhiệm trước tổ chứcthiết kế về việc giám sát thiết kế tổng hợp toàn bộ công trình, kiểm tra côngviệc của tổ giám sát tác giả và giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm,quyền hạn của mình. Định kỳ giám sát của tổ giám sát tác giả và của chủ nhiệm đềán thiết kế do tổ chức thiết kế quy định trong văn bản quyết định thành lập tổgiám sát tác giả hiện trường cho từng công trình cụ thể. Ngoài ra trong trườnghợp cần thiết chủ đầu tư có thể yêu cầu tổ chức thêm các đợt giám sát tác giả bổsung trên cơ sở thoả thuận giữa chủ đầu tư và tổ chức thiết kế.

Xem thêm: Biên Bản Cấn Trừ Công Nợ Tiếng Anh Là Gì ? Giải Đáp Hết Những Thắc Mắc Của Bạn

Trong những trường hợp đặc biệt,tổ chức thiết kế có thể mời các chuyên gia hoặc các tổ chức chuyên ngành ngoàitổ chức thiết kế của mình để thực hiện công tác giám sát tác giả cho từng phầnthiết kế từng dạng công việc chuyên ngành.

3. Trong quá trình thi công, khicó những đề xuất về việc sửa chữa thiết kế nhỏ (sửa đổi kết cấu của cấu kiện,thay thế vật liệu xây dựng, chuyển dịch vị trí, cao độ…) mà không ảnh hưởng đếnkết cấu tổng thể, chất lượng hoặc thông số kỹ thuật của công trình và thuộc phạmvi trách nhiệm quyền hạn giải quyết của mình thì tổ chức giám sát tác giả cầnnghiên cứu, tính toán kiểm tra để quyết định việc chấp thuận sửa đổi. Việc chấpnhận sửa đổi thiết kế phải thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của tổ trưởng tổgiám sát tác giả trên bản vẽ thi công đã được sửa chữa. Trường hợp sửa chữatoàn bộ bản vẽ thi công mà cần vẽ lại bản vẽ khác để thay thế bản vẽ cũ thì phảicó đầy đủ chữ ký và đóng dấu như bản vẽ thi công chính.

Khi có những thay đổi thiết kế lớnlàm thay đổi kết cấu tổng thể, chất lượng hoặc thông số kỹ thuật công trình thìtổ chức thiết kế phải thông báo cho chủ đầu tư biết để chủ đầu tư trình cấp xétduyệt thiết kế và cấp thoả thuật thiết kế quyết định, Trường hợp những thay đổiđó không phù hợp với luận chứng kinh tế kỹ thuật được duyệt thì phải được cấpxét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật quyết định.

4. Các nhận xét, chỉ dẫn, thoảthuận, kiến nghị của tổ giám sát tác giả về tài liệu thiết kế đều phải ghi vàosổ “Nhật ký giám sát tác giả” đặc biệt phải ghi rõ những điều mà tổchức thầu xây lắp làm trái với tài liệu thiết kế và vi phạm các tiêu chuẩn, quyphạm kỹ thuật xây dựng.

Sổ nhật ký giám sát tác giả do tổchức thiết kế lập hai quyển như nhau cho từng công trình, có đánh số trang, cóchữ ký của lãnh đạo, đóng dấu của cả tổ chức thiết kế và do tổ giám sát tác giảquản lý để thực hiện từ khi khởi công xây dựng cho đến khi nghiệm thu bàn giaoxong công trình. Các ý kiến của tổ giám sát tác giả, tổ chức nhận thầu xây lắp,chủ đầu tư ghi trong sổ nhật ký giám sát tác giả, phải rõ ràng, có chữ ký, họtên, chức vụ của người ghi ý kiến và phải ghi vào cả 2 quyển như nhau. Khi bàngiao xong công trình, sổ nhật ký giám sát tác giả được lưu tại tổ chức thiết kế1 quyển và chuyển cho chủ đầu tư 1 quyển để lưu trữ cùng với hồ sơ thiết kế vàthi công công trình đó.

5. Tổ trưởng tổ giám sát tác giảlà thành viên hội đồng nghiệm thu cơ sở của công trình, có quyền hạn và cótrách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công công trình đặc biệt là đối vớinhững phần công trình bị lấp kín. Khi nghiệm thu các hạng mục công trình lớn hoặcquan trọng và nghiệm thu toàn bộ công trình thì chủ nhiệm đề án thiết kế làthành viên hội đồng nghiệm thu của cấp có thẩm quyền cao nhất.

6. Tổ chức nhận thầu xây lắpphát hiện sự sai sót hoặc không hợp lý trong bản vẽ thiết kế hoặc có đề xuất sửađổi thiết kế có lợi (có kèm theo bản vẽ thiêt kế sửa đổi của phía đề xuất lập)thì tổ giám sát tác giả cần nghiên cứu giải quyết kịp thời. Đối với những vấn đềkhông thuộc phạm vi quyền hạn giải quyết của mình thì tổ giám sát tác giả cầnbáo cáo ngay với chủ nhiệm đề án thiết kế hoặc thủ trưởng tổ chức thiết kế đểquyết định. Trường hợp tổ chức nhận thầu xây lắp tự ý thay đổi thiết kế mà tổgiám sát tác giả phát hiện được và đã góp ý kiến ngăn chặn trong sổ nhật kýnhưng tổ chức nhận thầu xây lắp vẫn cố tình thay đổi thì tổ giám sát tác giả cầnthông báo ngay cho chủ đầu tư và tổ chức thiết kế biết để có biện pháp ngăn chặn.Trường hợp nghiêm trọng thì chủ đầu tư và tổ chức thiết kế cần báo cáo ngay đếncấp xét duyệt thiết kế để quyết định việc đình chỉ thi công.

7. Đối với những công trình cóquy mô nhỏ và đơn giản tổ chức thiết kế có thể không thành lập tổ giám sát tácgiả mà có thể cử 1 cán bộ theo dõi để thực hiện chức năng giám sát tác giả củamình và có thể thay sổ nhật ký giám sát tác giả bằng cách ghi ý kiến nhận xét,yêu cầu của mình dưới hình thức biên bản hoặc công văn của tổ chức thiết kế.

8. Cơ quan chủ đầu tư và tổ chứcnhận thầu xây lắp có trách nhiệm giúp đỡ và tạo điều kiện vật chất cho tổ giámsát tác giả ở hiện trường thực hiện tốt công tác giám sát tác giả theo quy địnhtại Thông tư này.

IV. KINH PHÍSỬA CHỮA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN.

Nếu việc thay đổi thiết kế và dựtoán do sai số của tổ chức thiết kế thì kinh phí để sửa chữa hoặc lập lại bản vẽvà dự toán do tổ chức thiết kế chịu, nếu là đề xuất có lợi của cá nhân hoặc tổchức khác thì do phía có đề xuất sử dụng tiền tiết kiệm được trả cho tổ chứcthiết kế, nếu do yêu cầu của cấp xét duyệt thiết kế và được cấp xét duyệt luậnchứng kinh tế kỹ thuật chấp nhận thì được tính bổ sung vào tổng dự toán côngtrình.

Xem thêm: 【3/2021】Mẫu Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Của Công An H Thủ Trong Công An【Xem 10,296】

Điều khoản cuối cùng: Các chủ đầutư xây dựng công trình, các tổ chức thiết kế, các tổ chức xây lắp và các tổ chứckhác có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư hướng dẫn công tácgiám sát của tác giả thiết kế công trình xây dựng này kể từ ngày ký ban hành.

Viết một bình luận