Mẫu Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành Năm 2020, Mẫu Báo Cáo Tự Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (47.2 KB, 2 trang )

Đang xem: Mẫu báo cáo giám sát đảng viên

I- Ưu điểm1. Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạovà đường lối của Đảng. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước. Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,không dao động trước khó khăn và thử thách, tuân thủ các nguyên tắc của Đảng. Làmột đảng viên trẻ, tôi nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của mình, luôn gương mẫuthực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điềulệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp. Có lối sống lành mạnh, giản dị, khôngxa hoa, lãng phí, hoà đồng, có ý thức cầu thị, trung thực không che dấu khuyết điểm.2. Bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm việc vớitinh thần trách nhiệm cao, khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ. Có ý thức học tập để nâng caotrình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Thường xuyên nghiên cứu để
tốn, giản dị; ứng xử có văn hóa, lịch sự; gương mẫu thực hiện lối sống văn hóa. Khôngngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gương mẫuthực hiện: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm. Luôn đấu tranhchống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểuhiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.II – Khuyết điểmBên cạnh những ưu điểm trên, bản thân tự nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chếsau: Đôi lúc chưa thật sự linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết một số công việc.* Nguyên nhân: Do khả năng, trình độ lý luận còn hạn chế nên làm việc thiếukhoa học, hiệu quả thấp
III – Hướng khắc phụcBản thân trong thời gian tới sẽ cố gắng hơn nữa để phát huy những ưu điểm,khắc phục những khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Trên đây là báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành từ tháng 1 đến tháng 5 năm2019. Kính mong Chi bộ và các đồng chí góp ý xây dựng.NGƯỜI BÁO CÁO

*

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu.pdf 91 626 1

*

389 Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM 91 629 8

Xem thêm: Sách Pehal The Start Pdf – Sách Từ Vựng Pehal The Start

*

báo cáo tự kiểm tra của chi bộ 22 10 53

*

bao cao tu kiem tra chi bo 3 6 17

*

Báo cáo tự kiểm tra chi bộ 7 5 42

*

Nghiên cứu cơ chế kiểm tra, giám sát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam 213 912 2

*

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị, phương tiện và hệ thống tự động kiểm tra, giám sát, điều hành phục vụ cho an toàn giao thông đường bộ quyển 2 817 819 1

Xem thêm: Download Mẫu 1-Hsđv – Mẫu Khai Lý Lịch Đảng Viên Mẫu 1 Hsđv

*

báo cáo nghiên cứu khoa học “sự cần thiết của hệ thống kiểm tra,giám sát việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền ” 31 555 0

Viết một bình luận