Mẫu Báo Cáo Đại Hội Hội Ccb Xã, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Hội Cựu Chiến Binh

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh là một biểu mẫu được dùng với mục đích để báo cáo về tổng kết các hoạt động trong một năm/nhiệm kỳ của hội cựu chiến binh, đồng thời trong bản báo cáo này còn có các phương án được đề ra về nhiệm vụ cho năm sau đó.

Đang xem: Mẫu báo cáo đại hội hội ccb

Trong một chi hội cựu chiến binh thì hằng năm sẽ thực hiện việc báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ với những điểm ưu và nhược điểm, rút ra kinh nghiệm và đưa ra nhiệm vụ mới cho năm tới. Khi lập báo cáo nhiều người vẫn thắc mắc về mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh.

Vậy trước hết định nghĩa về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh là gì?, Các loại mẫu cụ thể gồm: mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh, mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội Cựu chiến binh, mẫu phát biểu tổng kết chi Hội Cựu chiến binh, báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội Cựu chiến binh 20…- 20…?

Mời quý vị tham khảo nội dung của bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi để có thể nắm được nội dung và hoàn thành bản báo cáo một cách hoàn chỉnh nhất.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh là gì?

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh là một biểu mẫu được dùng với mục đích để báo cáo về tổng kết các hoạt động trong một năm/nhiệm kỳ của hội cựu chiến binh, đồng thời trong bản báo cáo này còn có các phương án được đề ra về nhiệm vụ cho năm sau đó.

*

Mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội cựu chiến binh

Tùy thuộc vào từng hoạt động của mỗi chi hội mà sẽ có mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ hội cựu chiến binh, khi soạn thảo mẫu báo cáo khách hàng chú ý những thông tin cơ bản sau đây:

– Ghi phần quốc hiệu và tiêu ngữ trên cùng trang giấy chiếm 2/3 trang. Phần còn lại chiếm 1/3 trang giấy ghi rõ về tên của Hội cựu chiến binh cấp xã

Ví dụ như cách viết và cách trình bày cụ thể như:

Hội CCB xã Hồng Thuận

Chi hội………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Tên của báo cáo được đặt chính giữa trang giấy sau khi đã viết quốc hiệu và tiêu ngữ, chi hội xong

Ví dụ: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ hội cựu chiến binh theo nhiệm kỳ 2015 – 2020

– Nội dung của phần báo cáo

Tổng kết những kết quả đã thực hiện tại Chi hội cựu chiến binh

+ Đặc điểm và tình hình chung của Chi hội trong thời gian từ năm…. Đến năm…. Gồm có: tổng số hội viên có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ, trong đó có bao nhiêu đồng chí là thương binh, bệnh binh, tình hình kinh tế khái quát của các gia đình hội viên

Mặt thuận lợi: trình độ về dân trí, an ninh trật tự tại địa phương, các chính sách kế hoạch của Chi bộ Đảng cùng các cấp chính quyền ở đó quan tâm như thế nào?, bản thân của hội biện trong Hội có thực sự nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết, dám nghĩ dám làm không?

Mặt khó khăn: các tệ nạn mà một số gia đình hội viên mà thành viên mắc phải do nguyên nhân?, Sự quản lý chưa thực sự chặt chẽ, nghiêm khắc của bậc làm cha mẹ,…

+ Thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ:

Về tư tưởng chính trị của các hội viên

Về mặt công tác tổ chức: ghi về chỉ tiêu đạt được cụ thể (bao nhiêu hội viên được kết nạp, có đạt các chỉ tiêu theo điều lệ không?), tổng số hội viên tuổi đời bao nhiêu, là nam hay nữ, cấp bậc như thế nào?, Số lượng hội viên là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể là bao nhiêu và chiếm bao nhiêu %?

Công tác về việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên

+ Tổng hội phí đã nhận được là bao nhiêu?, quý tình nghĩa, quỹ chi hội?,…. Theo quy định tại hội Cựu chiến binh Việt Nam

+ Tổng khoản chi cụ thể như: thăm hỏi ốm đau, phúng viếng cho hội viên/người thân hội viên

+ Số khoản trích quỹ ủng hộ?

Tổng kết về các công tác tham gia trong xây dựng địa phương tại Chi hội cựu chiến binh

+ Tham gia các hoạt động của Đảng, chi bộ, tổ dân phố,…

Đánh giá về thi đua theo tiêu chuẩn

+ Các hội viên đạt danh hiệu về “ Hội cựu chiến binh gương mẫu theo nhiệm kỳ….”

+ Các chi hội mà đạt danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh xuất sắc”

Các mặt hạn chế vẫn tồn đọng lại tại Chi hội

+ Ý thức của hội viên

+ Chất lượng hội viên

Phương hướng nhiệm vụ đề ra

+ Phương hướng cụ thể và nhiệm vụ đề ra

+ Các chỉ tiêu mà hội viên, chi hội cần phấn đấu

– Ghi nơi gửi cụ thể của bản báo cáo

– Ký và ghi rõ họ tên của Chi hội trưởng, chi hội viết báo cáo.

Tải (Download) mẫu Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội cựu chiến binh

Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh

Khi soạn thảo mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh, quý vị cần chú ý những điểm cần nêu trong báo cáo cụ thể như sau:

– Ghi phần quốc hiệu và tiêu ngữ trên cùng trang giấy chiếm 2/3 trang. Phần còn lại chiếm 1/3 trang giấy ghi rõ về tên của Hội cựu chiến binh cấp xã

Ví dụ như cách viết và cách trình bày cụ thể như:

Hội CCB xã Hồng Thuận

Chi hội………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Tên của báo cáo được đặt chính giữa trang giấy sau khi đã viết quốc hiệu và tiêu ngữ, chi hội xong

Ví dụ: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh

– Phần đặc điểm của chi hội

+ Các công tác chính trị

+ Thực hiện công tác ra sao?

+ Tổng số hội viên: ….?, các gia đình hội viên đạt khá chiếm bao nhiêu %, gia đình hội viên giàu? Hội viên

+ Tổng số quý được đóng góp của các hội viên là bình quân bao nhiêu?/hội viên, số quỹ này đã được sử dụng trong mục đích gì: cho hội viên vay để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo;….

+ Tổng số quỹ mà hội đã được ủng hộ bởi các tổ chức

+ Gia đình hội viên thuộc gia đình văn hóa chiếm bao nhiêu %, có bao nhiêu hội viên đạt được là gia đình gương mẫu?, các gia đình đó đã đạt được những thành tích cùng như có hoạt động cụ thể ra sao?

+ Các đơn vị, tổ chức,cá nhân, chi hội đã giúp đỡ chi hội tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội cựu chiến binh vững mạnh, phát triển hoc và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc các chính sách từ Đảng và Nhà nước.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Rút Kinh Nghiệm Chuyên Đề, Biên Bản Rút Kinh Nghiệm Tiết Dạy

+ Tổng số hội viên trong những năm ….. đến năm…. Đã có …. Hội viên được kết nạp vào chi hội; các hội viên mà chưa đạt được những tiêu chí ……… Những hội viên đã có tinh thần tích cực trong phong trào thi đua tại địa phương chiếm bao nhiêu phần trăm

– Phương hướng trong nhiệm kỳ tới

+ Nâng cao ý thức của các hội viên, gia đình hội viên tránh mắc vào những tệ nạn gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội gồm: cờ bạc, ma túy, nghiện điện tử, tụ tập đánh nhau

+ Tổ chức các phong trào cùng như các hoạt động tích cực cùng nhau xây dựng chi hội thêm vững mạnh, phát triển, đoàn kết hơn

+ Tuyên truyền đồng thời vận động các hội viên chưa đủ tiêu chuẩn kết nạp ở những nhiệm kỳ trước cần tiếp tục phấn đấu không ngừng để là hội viên, xây dựng đội hình tổ chức thêm để cùng nhau phấn đấu chi hội càng trong sach, vững mạnh về mọi mặt

+ Đối với mặt tư tưởng chính trị thì hiện tại đã chiếm ?% hội viên trong chi hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hầu hết không có hội viên có hành vi cùng như tư tưởng đạo đức tiêu cực, sai phạm.

 Nhưng vẫn cần phấn đấu các tiêu chí như không còn hội viên là hộ nghèo, để đạt được những nội dung trên, chúng ta cần nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, chi hội,… cùng với nâng cao ý chí tinh thần học hỏi, cố gắng phát triển kinh tế và không nên ỷ lại, phụ thuộc .

Hiện nhiệm kỳ ………đã có ….% hội viên đạt hộ khá giàu, một số hộ từ hộ nghèo đã phấn đấu thoát nghèo chiếm…%

– Lời cảm ơn và lời chúc toàn thể đại hội

– Địa điểm, ngày tháng năm…. , chi hội trưởng cựu chiến binh ký và ghi rõ họ tên.

Tải (Download) mẫu Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Hội cựu chiến binh

Mẫu phát biểu tổng kết chi Hội Cựu chiến binh

– Tên tiêu đề là bài phát biểu tổng kết chi hội cựu chiến binh

– Kính thưa gồm: các quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội

– Nêu dịp phát biểu, không khí tại chi hội…..

Lời chào và lời chúc đầu bài phát biểu

– Nội dung bài phát biểu

+ Kết quả của hoạt động theo năm/nhiệm kỳ/…

Mặt thuận lợi: có số lượng hội viên là bao nhiêu?, cụ thể là bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ. Trong đó, có bao nhiêu hội viên là thương binh, chiến binh hoặc có bao nhiêu đồng chí là nạn nhân chất độc màu da cam?

Có bao nhiêu cán bộ nghỉ hưu từng tham gia công tác tại các cơ quan quân đội và công an

Mặt khó khăn: Xét về thời tiết, tình hình năm kinh tế: dịch Covid-19,….

+ Việc xây dựng chi hội thêm trong sạch và vững mạnh

Tư tưởng chính trị: đối với hội viên việc thực hiện và làm theo tư tưởng đường lối của Đảng, Nhà nước; thực hiện việc nắm bắt các tin tức quốc tế qua đài báo, thời sự hoặc nguồn tin đáng tin cậy từ đó nắm được chủ trương và đường lối quân sự của Đảng

Công tác tổ chức: Các khó khăn đã được gỡ bỏ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao . Số hội viên được kết nạp / hội viên và chiếm?% so với dự kiến kế hoạch

Số lượng hội viên hiện nay:? Hội viên, thống kê về độ tuổi, các hội viên từng giữ chức vụ gì trong các cơ quan quân đội, công an hoặc đồng thời là Đảng viên

+ Các công tác hoạt động chăm lo đời sống hội viên

+Việc tham gia xây dựng ở địa phương: có tích cực hay không?, thống kê những tấm gương sáng mẫu mực tham gia các hoạt động

+ Đánh giá về thi đua

+ Điểm hạn chế cần khắc phục

– Các phương hướng và nhiệm vụ đưa ra cần thực hiện trong nhiệm kỳ/năm mới

+ Phương hướng và nhiệm vụ

+ Chỉ tiêu cụ thể

– Đề nghị khen thưởng đối với những hội viên?, chi hội nào?

– Ký và ghi rõ họ tên của người viết báo cáo.

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Rút Gọn Theo Quy Trình Cho Mọi Trường Hợp

Tải (Download) mẫu Phát biểu Tổng kết Chi Hội cựu chiến binh

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh và giải đáp cho những vướng mắc gồm: định nghĩa về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh là gì?, Các loai mẫu cụ thể gồm: mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội cựu chiến binh, mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội Cựu chiến binh, mẫu phát biểu tổng kết chi Hội Cựu chiến binh.

Viết một bình luận