mẫu 601 bhxh mới nhất

THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN Skip navigation

Đang xem: Mẫu 601 bhxh mới nhất

Tra cứu theo Tên văn bản Nơi ban hành Người ký duyệt Chủ đề Số hiệu văn bản Ngày/Năm hiệu lực Liên kết Trang chủ Bảo hiểm Xã hội Tp.HCM Thông báo

*

Kho phần mềm miễn phí
THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN Skip navigation
THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH THỦ TỤC HỒ SƠ MỘT CỬA

Xem thêm: Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng An Ninh, Tailieuxanh

THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN Skip navigation
THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN Skip navigation

Vui lòng nhấp vào “Tên văn bản” mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Xem thêm: (Doc) Tiểu Luận Thương Mại Điện Tử Và Sự Phát Triển Của Nó Ở Vn

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về9/11/2020PGNHS Mẫu số: 666cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 601Truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN (trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 601aTruy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 600bĐăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 600aĐăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm)- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 600Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 605Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 602Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 603Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 606Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT)- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 606aHoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)- 18/8/2020Mẫu D02-LTBáo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)- 1/5/2020Mẫu TK1-TSTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 600bĐăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Điều chỉnh mức đóng) (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 600aĐăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Báo giảm). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 600Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 601Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 601aTruy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 606Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 606aHoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 605Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 602Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Cấp sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 603Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 611Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 604Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)- 10/10/2017Mẫu số: 611Phiếu giao nhận hồ sơ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)-Xem/Tải về 1/7/2017Mẫu D03-TS-Quyết định số 595/QĐ-BHXHDanh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595: Mẫu D03-TS (Ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-Xem/Tải về 1/7/2017Mẫu D02-TSDanh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN- 1/7/2017Mẫu D01-TSBảng kê thông tin- 14/9/2016Mẫu số: 03/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKTBáo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu : Mẫu số 03/TCKT : Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt NamMẫu cũng dùng ở Quy trình thực hiệnXem/Tải về

Viết một bình luận