Mẫu 21A/Xn-Tncn Mới Nhất

Mẫu 21a/xn-tncn là mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung này, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây.

Đang xem: Mẫu 21a/xn-tncn mới nhất

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

BẢN KÊ KHAIVỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………………………………….

Họ và tên người nộp thuế:..……………………………………………………………………….…

Mã số thuế (nếu có):………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: …..………………….… Ngày cấp: ……..………………………………………..

Nơi cấp: .……………………………………………………………….…………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Tôi kê khai Mẫu 21a/xn-tncn người sau đây đang sống cùng với tôi.

Stt Họ và tên

người phụ thuộc

Ngày sinh Số CMND /Hộ chiếu Quan hệ với người khai Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc
1
2

Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Ngày ………. tháng …….… năm ……….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)

UBND ……………………………………………………… xác nhận người được kê khai trong bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) ………………………………….…………………… tại địa chỉ……………… ………………………… ./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):

Ngày ………. tháng …….… năm ………..

TM. UBND………………………….……….

Xem thêm: Biên Bản Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2017, Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hoá Đảng Cộng Sản Việt Nam

(ký tên, đóng dấu)

*

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Văn bản ủy quyền đăng ký thuế đối với người phụ thuộc;Tờ khai đăng ký người phụ thuộc (dựa Theo mẫu 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC);Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Đọc thêm  đơn xin nghỉ phép cưới vợ

Đầu tiên, người nộp thuế cần nộp hồ sơ trên cho doanh nghiệp trả thu nhập để làm căn cứ đăng ký thuế và tính giảm trừ người phụ thuộc.

Sau đó, doanh nghiệp cần tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp đối với người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công thông qua doanh nghiệp chi trả thu nhập (dựa theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC) và gửi qua:

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.Hoặc nộp trực tiếp bằng giấy.

Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp tổng hợp, nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc, tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Thời điểm nộp hồ sơ: Cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó, nhưng phải chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Trường hợp khi có thay đổi (tăng hay giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế nộp thêm những tài liệu như trên của người phụ thuộc để khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc, đồng thời nộp cho doanh nghiệp trả thu nhập.

Ngoài ra, trường hợp người nộp thuế chưa có nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho doanh nghiệp trả thu nhập thì trong thời gian (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (gồm có cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc), người nộp thuế cần phải trực tiếp nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Nếu người nộp thuế không có nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong thời gian trên thì sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và cần phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Đọc thêm  Download Tài Liệu, Giáo Trình Học Máy, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Học Máy

Lưu ý:

Nếu người phụ thuộc chưa có mã số thuế thì được cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ vào thông tin của người phụ thuộc.Người nộp thuế chỉ cần đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian để được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế muốn thay đổi nơi làm việc thì đăng ký người phụ thuộc lại.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Thuỷ Lợi

TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Mẫu 21a/xn-tncn – bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Hy vọng bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về nội dung này.

Viết một bình luận