Đơn Đề Nghị Cấp Lại Sổ Bhxh ( Mẫu 06/Sbh : Đơn Đề Nghị Cấp Lại Sổ Bhxh

Mẫu số 06/SBH: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

bocdau.com xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2008 về việc Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn tham khảo.Đơn đề nghị mẫu D01-TSThủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏngMẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Đang xem: Mẫu 06/sbh

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——–***——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH

Kính gửi: BHXH tỉnh ………………………………………….Tên tôi là: …………………………………………………. Giới tính: ………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………….Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Giấy chứng minh thư số: ……………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Experience The Intelligent Business Strategies: Home, Intelligent Business

Nơi cấp: …………………………………………… Ngày cấp: …………………………………………………Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………………………………..Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện): ………………………………………………….Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện): …………………………………………………………………………………………………………………………….Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

Đọc thêm  Mẫu Đơn Cớ Mất Cmnd 2018 - Đơn Báo Mất Chứng Minh Nhân Dân Của Luật Hùng Sơn
…….., ngày …..tháng ….năm …NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Không Khí Khai Mạc Bầu Cử Trưởng Thôn, Bầu Cử Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2020

Mẫu số 09-HSB: Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết Mẫu số 11A-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản – mẹ chết sau khi sinh

*

Mẫu biên bản đối chiếu nộp thu BHXH, BHYT Biên bản đối chiếu nộp thu BHXH, BHYT

Viết một bình luận