mẫu 02/tndn

Mẫu số 02https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

*

Đang xem: Mẫu 02/tndn

bocdau.com Học Kế Toán Trưởng Học Kế Toán Thuế Học Đại Lý Thuế Học Word Học Excel Mẫu xác nhận Dịch Vụ kế toán Hotline: 0983131808https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpg 0906581808

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Mẫu số 02https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

*

 

>> Tải Mẫu số 02https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN

Mẫu số 02https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN , 02https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN , Mẫu 02https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản , mau so 02 tndn : to khai thue tndn dung cho doanh nghiep ke khai thue tndn tu chuyen nhuong bat dong san

*
Tweet

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nâng Lương Thường Xuyên (Mẫu), Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

——————————–

Mẫu Khai Thuế TNDN


>> Mẫu số 01Ahttps://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh

>> Mẫu số 01Bhttps://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu

>> Mẫu số 02https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 03https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai quyết toán thuế TNDN

>> Mẫu số 03-1Ahttps://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vu.

>> Mẫu số 03-1Bhttps://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

>> Mẫu số 03-1Chttps://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

>> Mẫu số 03-2https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục chuyển lỗ

>> Mẫu số 03-3Ahttps://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

>> Mẫu số 03-3Bhttps://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng

>> Mẫu số 03-3Chttps://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ

>> Mẫu số 03-4https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

>> Mẫu số 03-5https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 04https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp

>> Mẫu số 05https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

>> Mẫu số 06https://bocdau.com/mau-02-tndn/imager_3_11083_700.jpgTNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

*

1> Học kế toán tại Hà Nội

2> Học kế toán tại TPHCM

3> Học kế toán tại Hà Đông

4> Lớp học Word – Excel tại Hà Nội

5> Lớp học Word – Excel tại TPHCM

Xem thêm: Bạn Đang Tìm Kiếm Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Đẹp Nhất, Chuẩn Nhất Hiện Nay Cho Bạn

>> Xem Lịch Khai giảng khóa học kế toán – kế toán thuế – kế toán trưởng ( HÀ NỘI )

>> Xem Lịch Khai giảng khóa học kế toán – kế toán thuế – kế toán trưởng ( TP.HCM )

>> Xem Lịch Khai giảng khóa học kế toán – kế toán thuế – kế toán trưởng ( HÀ ĐÔNG )

>> Tải mẫu giấy xác nhận lớp kế toán trưởng

>> Đào tạo Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

>> Đào Tạo Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp

Viết một bình luận