Mẫu 01/Đk-Tncn – Tờ Khai Đăng Ký Thuế Mẫu 01 Đk Tncn

… phúc….ngày….tháng….nămTỜ KHAI ĐĂNG THUẾ ĐẤT Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương1. Tên tổ chức: 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kinh doanh: … b)Diện tích (m2) : c)Thời hạn giao đất (năm) : d)Mục đích sử dụng :6. Đề nghị đăng chuyển sang thuê đất : a)Thời hạn thuê đất (năm) : b)Phương thức trả tiền thuê…

Đang xem: Mẫu 01/đk-tncn

*

*

*

*

… tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;- Các cam kết khác (nếu có): Đại diện tổ chức xin thuê đất (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)…

Xem thêm: Giáo Trình Luật So Sánh Chọn Lọc, Giáo Trình Luật So Sánh

*

Đăng thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)

Tài liệu Đăng thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) doc

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 28.2011.TT.BTTTT.doc

… dịch vụ truyền hình trả tiền.11. Mẫu số 11: Đơn đăng cung cấp danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền.12. Mẫu số 12: Giấy chứng nhận đăng danh mục kênh chương trình … tiền.13. Mẫu số 13: Đơn đăng tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu.14. Mẫu số 14: Giấy chứng nhận đăng tên đơn … hình trả tiền.8. Mẫu số 8: Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.9. Mẫu số 9: Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.10. Mẫu số 10: Giấy…

Xem thêm: Video Hướng Dẫn Thực Hành Eview 8, Video Hướng Dẫn Sử Dụng Eviews

Mẫu tờ khai đăng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Mẫu số 01- MSNS-BTCHƯỚNG DẪN KÊ KHAI Mẫu tờ khai đăng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, … định thành lập đơn vị:- Số quyết định: Số Quyết định thành lập đơn vị- Ngày quyết định: Ngày Quyết định thành lập đơn vị- Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra Quyết định thành lập đơn…

Viết một bình luận