ma trận đề kiểm tra lớp 1 theo thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 2 môn: Toán, Tiếng Việt được bocdau.com sưu tầm, biên soạn chuẩn đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 1 học kì 1.

Đang xem: Ma trận đề kiểm tra lớp 1 theo thông tư 22

Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 lớp 1 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

Xem thêm: 3q 2acc

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 – 2019 được tải nhiều nhất 4. Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020 được tải nhiều nhất

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

(đoạn đọc khoảng 20 tiếng)

1

1

Số điểm

3,0

3,0

b) Đọc hiểu (b1: Đưa các tiếng vào mô hình)

Số mô hình

2

2

4

Số điểm

0,5

0,5

1,0

(b2: Viết tiếng, từ có chứa vần

Số tiếng, từ

2

2

4

Số điểm

0,5

Đọc thêm  Trao Đổi Đề Thi Uet - Trao Đổi Đề Thi Các Năm

0,5

1,0

2. Viết

a) Chính tả (nghe – viết)

Đoạn, (bài ứng dụng khoảng 20 chữ)

1

1

Số điểm

2,0

2,0

b) Bài tập (Điền vào chỗ chấm)

Số âm, vần, tiếng cần điền

4

2

2

4

4

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

4

4

1

6

1

2

4

16

2

Số điểm

1,0

1,0

3,0

2,0

2,0

1,0

10

2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.

Xem thêm: giải brain test

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Cộng, trừ các số trong phạm vi 10

Số câu

4

1

1

5

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

Đếm, nhận dạng các hình đã học

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Viết phép tính thích hợp với hình vẽ

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Tổng

Số câu

6

3

1

2

1

10

3

Số điểm

3,0

3,0

1,0

2,0

1,0

7,0

3,0

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 – 2019 được tải nhiều nhất

16 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 13 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục năm học 2018 – 2019 Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2018 – 2019 Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 – 2019 đầy đủ các môn

Đọc thêm  Tuyển Tập 13 Chuyên Đề Toán 6, Toán 6 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Qua Các Chuyên Đề

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020 được tải nhiều nhất

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 có đáp án Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 có đáp án Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020 (24 đề) Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020 có đáp án

Trên đây bocdau.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22. Để có kết quả cao hơn trong học tập, bocdau.com xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài tập Toán lớp 1 mà bocdau.com tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,….

Tham khảo thêm

*

Toán lớp 1 nâng cao chương 11: So sánh

*

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22

*

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22

*

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt trường tiểu học Thạnh Thới An năm 2017 – 2018

Đọc thêm  biểu mẫu eximbank
*

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22- Đề 3

Viết một bình luận