Gs Auto Clicker For Mac – Best Auto Clicker For Mac

Admin :   Đ ã up c ách gh ép nh ạc v ào  ứng d ụng 1 c ách pro h ơn r ồi nha..c ó file class  đ ể nh ét v ào game..admin b ận kh ông l àm wap v à mod game n ữa nh é..ai mu ốn h ỏi g ì th ì online avatar v ào tp. m ộng m ơ g ặp bocdau.com

Đang xem: Gs auto clicker

Đầu tiên auto click là gì : đó là những dòng mã dùng để điều khiển bàn phím dt ( hành động lặp đi lặp lại theo mã phím mà mình chon. giống như auto ý)

Đây là mã phím

DANH SÁCH MÃ PHÍM:
Phím chọn giữa : -5
Phím gọi : -10
phím chọn trái : -6
phím chọn phải : -7
phím chuyển lên : -1
phím chuyển xuống : -2
phím chuyển trái : -3
phím chuyển phải : -4
phím số 1 : 49
phím số 2 : 50
phím số 3 : 51
phím số 4 : 52
phím số 5 : 53
phím số 6 : 54
phím số 7 : 55
phím số 8 : 56
phím số 9 : 57
phím số 0 : 48
phím sao 0 : 42
phím # : 35

-mã phím tự chăm sóc cho nick phụ nhé

-6:0,-5:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-5:0,-7:0,-6:0,-1:0,-1:0,-1:0,-5:0,-5:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-5:0,-5:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-5:0,-5:0,-6:0,-2:0,-5:0,-5:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0
. bản này tự vào farm,ấn tùy chọn,chăm sóc rồi out,vào farm kế tiếp, anh em vào game nhá.đọc hết tin nhắn lúc đăng nhập,vào khu nông trại.xong rồi ấn phím giữa,tìm đến chỗ danh sách bạn bè,ấn tùychọn trái,ấn vào next farm là oke.

– Còn đây là mã đánh bài ( nick chính đánh cóc, hoặc đôi, nick phụ bỏ lượt)

nick chính :      -1:0,-4:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0 (khoảng ngỉ 300)

nick phụ :        -5:0,-7:0

úp lever đánh bài nick chính

Bước 1: đăng nhập 2 nick vào cùng 1 bàn cược 0 xu. Sau đó ở nick phụ (muốn thua) ae ấn giữ nút gọi khoảng 3 giây…
– Tại dòng đầu tiên:
ae điền vào -5:0,-7:0 ae nhớ chỉ điền đúng thế thôi ná, điền xong rồi ấn menu lưu lại.
– Xog ấn giữ nút * sang nick chính (nick muốn thắng để lên lever) ấn giữ phím gọi như nick đầu xong điền vào. -1:0,-5:0 .. xong rồi lưu lại.

 

Viết một bình luận