Lý Thường Kiệt mở cuộc phản công vào thời gian nào ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: blue094

Lý Thường Kiệt mở cuộc phản công vào thời gian nào?

`=>` Tháng `10` – `1075`, Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy hơn `10` vạn quân thủy – bộ mở cuộc phản công chống quân Tống.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Chaeyoungah5

Lý Thường Kiệt mở cuộc phản công vào thời gian nào ?

Trả lời

Lý Thường Kiệt mở cuộc phản công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm (1075 – 1077)

Đọc thêm  Tại Giáo Trình Boya 1 Pdf Và Mp3 Trọn Bộ Giáo Trình Boya, Giáo Trình Hán Ngữ Boya Sơ Cấp 1 Mp3+Pdf

Viết một bình luận