Mẫu Khai Lý Lịch Đảng Viên Mẫu 1 Hsđv, Hướng Dẫn Viết Lý Lịch Đảng Viên Mẫu 1 Hsđv

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LỊCH TƯ PHÁP (Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lịch tư pháp số 1) pot

Đang xem: Lý lịch đảng viên mẫu 1 hsđv

*

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LỊCH TƯ PHÁP (Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lịch tư pháp số 1 và số 2) pdf

*

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản hoạt động truyền hình trả tiền 28.2011.TT.BTTTT.doc

Xem thêm: English File Elementary Teacher”S Guide With Teacher”S Resource Centre

… phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 11 . Mẫu số 11 : Đơn đăng ký cung cấp danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền. 12 . Mẫu số 12 : Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh … truyền hình trả tiền. 13 . Mẫu số 13 : Đơn đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu. 14 . Mẫu số 14 : Giấy chứng nhận … trả tiền.8. Mẫu số 8: Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.9. Mẫu số 9: Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 10 . Mẫu số 10 : Giấy phép…

*

*

… phúc *** BẢN KHAI LỊCH ( Kèm theo Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam ) Mẫu TP/QT -19 99-B.2 Họ và tên (1) : ………………………………………………. Giới tính : … Họ và tên khai sinh : …………………………………………………………… … nghiệp : …………………………………………… Nơi làm việc : …………………………………………………… Có tham gia đảng phái chính trị nào không ? nếu có, thì đảng phái nào, giữ chức vụ gì ? thời gian nào ? ở đâu ? ………………………………… …………………………………………………………………………… … ( Từ 18 tuổi đến này làm gì, ở đâu ? ) ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Xem thêm: Bí Quyết Tự Thân Làm Giàu Pdf, Bí Quyết Tự Thân Làm Giàu Scott Witt Pdf

*

Viết một bình luận