lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a

Đang xem: Lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 419 (4 trang)

Tài liệu liên quan

Mẫu 2a BNV.2007 SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Mẫu 2a BNV.2007 SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 4 22,466 419

SƠ yếu lý LỊCH cán BỘ,CÔNG CHỨC mẫu 2c 5 526 1

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC mới nhất năm 2021 5 28 0

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức 4 16,553 154

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 4 5,014 37

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 5 1,440 5

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức 4 1,099 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC 4 1,691 7

Xem thêm: Mẫu Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực

Mẫu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức. 6 1,767 18

mau phieu bo sung ly lich can bo cong chuc 3 664 3

Phieu bo sung ly lich can bo cong chuc mau 4a 2 1,405 13

Lý lịch cán bộ công nhân viên trường học. 8 28 0

Hơn 20 mẫu đơn xin việc, sơ yếu lý lịch và CV phổ biến hiện nay 5 11,025 130

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức… 10 1,085 5

Một số mẫu đơn xin việc – sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh thông dụng 20 2,611 11

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN XIN VIỆC SƠ YẾU LÝ LỊCH BẰNG TIẾNG VIỆT và TIẾNG ANH 61 2,221 8
Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ công chức nữ ở thành phố sơn la
Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ công chức nữ ở thành phố sơn la 91 321 0
Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ công chức nữ ở thành phố sơn la
Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ công chức nữ ở thành phố sơn la 91 196 0

Mẫu dịch tiếng anh sơ yếu lý lịch 3 13,682 1,057
Tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã nghiên cứu tại thành phố cần thơ tt
Tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã nghiên cứu tại thành phố cần thơ tt 14 161 0

Xem thêm: Biểu Mẫu Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank 2020, Biểu Mẫu Ngân Hàng Đại Lý

Mẫu 2a-BNV/2007 (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………………… Số hiệu cán bộ, công chức:………… Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ảnh màu (4 x cm) Họ tên khai sinh (viết chữ in hoa): Tên gọi khác: Sinh ngày…… tháng…… năm……, Giới tính (nam, nữ): Nơi sinh: Xã……………, Huyện………… , Tỉnh Quê quán: Xã…………., Huyện………… , Tỉnh Dân tộc:…………………………………………., Tôn giáo: Nơi đăng ký hộ thường trú: (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) Nơi nay: (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh) 10 Nghề nghiệp tuyển dụng: 11 Ngày tuyển dụng: ……./……./……… , Cơ quan tuyển dụng: 12 Chức vụ (chức danh) tại: (Về quyền Đảng, đoàn thể, kể chức vụ kiêm nhiệm) 13 Công việc giao: 14 Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch: Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/…… /……, Phụ cấp chức vụ:……., Phụ cấp khác: 15.1 Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 15.2 Trình độ chuyên môn cao nhất: (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành) 15.3 Lý luận trị:……………………………, 15.4 Quản lý nhà nước: (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự….) 15.5 Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6 Tin học: (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…) (Trình độ A, B, C,…) 16 Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày thức:……/……/ 17 Ngày tham gia tổ chức trị – xã hội: (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,… Và làm việc tổ chức đó) 18 Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:…… /………/…… , Quân hàm cao nhất: 19 Danh hiệu phong tặng cao nhất: (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…) 20 Sở trường công tác: 21 Khen thưởng:……………………………… , 22 Kỷ luật: (Hình thức cao nhất, năm nào) (Về đảng, quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào) 23 Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu: 24 Là thương binh hạng: ………/……… , Là gia đình sách (): (Con thương binh, liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin) 25 Số chứng minh nhân dân:…………………… Ngày cấp: …… /…… / 26 Số sổ BHXH: 27 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận trị, ngoại ngữ, tin học Từ tháng, năm Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Đến tháng, năm ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… ………………… ………………… …./…… – …./… ………………… ………………… Tên trường Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ Ghi chú: Hình thức đào tạo: quy, chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư 28 Tóm tắt trình công tác Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể thời gian đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,… 29 Đặc điểm lịch sử thân: – Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm nào, đâu), khai báo cho ai, vấn đề gì? Bản thân có làm việc chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…) – Thời gian có quan hệ với tổ chức trị, kinh tế, xã hội nước (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở đâu…?):… – Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, chồng, con, anh chị em ruột) nước (làm gì, địa chỉ…)? 30 Quan hệ gia đình a Về thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), con, anh chị em ruột Mối quan hệ Họ tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi (trong, nước); thành viên tổ chức trị – xã hội…? b Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột Mối quan hệ Họ tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi (trong, nước); thành viên tổ chức trị – xã hội…? 31 Nhận xét, đánh giá quan, đơn vị quản lý sử dụng cán công chức Người khai ……., Ngày…… tháng…… năm 20… Tôi xin cam đoan lời khai thật Thủ trưởng quan, đơn vị quản lý sử dụng CBCC (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) … quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi (trong, nước); thành viên tổ chức trị – xã hội…? 31 Nhận xét, đánh giá quan, đơn vị quản lý sử dụng cán công chức … tạo: quy, chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư 28 Tóm tắt trình công tác Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng,… ruột Mối quan hệ Họ tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi (trong, nước); thành viên tổ chức trị – xã hội…? b Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh

Viết một bình luận