Lực lượng tham gia cách mạng VNam gồm các giai cấp tầng lớp có tinh thần yêu nước.Em hãy cho biết giai cấp nào là lực lượng đông đảo của cách mạng Việt Nam .Vì Sao?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: 1357938963

Tham gia cách mạng giải phóng dân tộc nước ta gồm các giai cấp tầng lớp như:

-Giai cấp,tầng lớp công nhân.

-Nông dân 

-Tư sản 

-Trí thức

-Địa chủ   

Tầng lớp đông đảo nhất là : 

Giai cấp nông nhân và công nhân 

Vì :

Trong Tuyên ngôn c̠ủa̠ Đảng Cộng sản, C.Mác ѵà Ph.Ăngghen đã nói đến khả năng ѵà sự cần thiết phải đoàn kết giai cấp vô sản với các tầng lớp trung gian.Sau cách mạng 1848 – 1852 ở Tây Âu, các ông thấy rõ, vấn đề liên minh giữa giai cấp công nhân ѵà các tầng lớp lao động khác trong xã hội, nhất Ɩà giai cấp nông dân trở thành vấn đề có tính sống còn đối với cuộc đấu tranh cách mạng c̠ủa̠ giai cấp công nhân.Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại c̠ủa̠ Công xã Pa-ri (năm 1871) cũng Ɩà do giai cấp công nhân không liên minh được với giai cấp nông dân.Từ thực tiễn lịch sử sinh động c̠ủa̠ Công xã Pa-ri, C.Mác đã bổ sung cho lý luận c̠ủa̠ mình về liên minh công – nông: đó Ɩà vai trò hết sức quan trọng c̠ủa̠ giai cấp nông dân không chỉ trong việc giành chính quyền mà còn cả trong việc giữ chính quyền. 

@minhhoang

#hoidap247

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenhoa20474

Danh sách các câu trả lời: Giai cấp nông dân Vì giai cấp nông dân chiếm hơn 90% dân số, bị thực dân Pháp, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Họ bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn. Đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt
Nam.( Vote cho mik với)

Đọc thêm  Download Mẫu Thẻ Nhân Viên Đẹp Nhiều Công Ty Sử Dụng, Mẫu Mẫu Thẻ Nhân Viên Psd Tải Miễn Phí

Viết một bình luận