lực lượng giữ vai trò lãnh đạo phong trào công nhận mĩ là tổ chức nào, Đảng cộng hoà mĩ, Đảng cộng sản mĩ, Tổ chức công đoàn mĩ, Đảng dân chủ mĩ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangnguyen3402

lực lượng giữ vai trò lãnh đạo phong trào công nhận mĩ là tổ chức nào
Đảng cộng hoà mĩ
Đảng cộng sản mĩ
Tổ chức công đoàn mĩ
Đảng dân chủ mĩ

lực lượng giữ vai trò lãnh đạo phong trào công nhận mĩ đảng cộng sản Mĩ

=> Chọn B

Lời giải 2:

Họ tên người giải: daipham079

Lực lượng giữ vai trò lãnh đạo phong trào công nhận Mĩ là tổ chức nào ?
⇒ Đảng Cộng sản Mĩ

Đọc thêm  Có Thể Bạn Cần Biết: Danh Sách Các Công Ty Trong Khu Chế Xuất Tân Thuận

Viết một bình luận