Khóa Luận Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Sự: Top 8 Bài Mẫu [9đ]

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự

Khóa Luận Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Sự là một trong những đề tài mà sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh hay chọn để làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Sau đây Luận Văn Tri Thức chắc lọc một số bài mẫu hay đạt điểm cao chia sẻ cho các bạn chưa có kinh nghiệm làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Tuyển dụng nhân sự là gì?

Tuyển dụng nhân sự là việc tìm kiếm, sàng lọc và tuyển chọn nhân viên mới, nhân viên vào làm cho doanh nghiệp. Tuyển dụng là bước đầu tiên trong việc xây dựng vốn nhân lực của một tổ chức. Nhân sự có trách nhiệm thúc đẩy các mục tiêu chung của tổ chức thông qua việc quản lý hiệu quả nguồn nhân lực – tập trung vào nhân viên như tài sản quan trọng nhất của công ty.

Dưới đây là top 8 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về tuyển dụng nhân sự đạt điểm cao với nhiều công ty khác nhau.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tuyển dụng nhân sự tại công ty nước khoáng đóng chai

Đề tài khóa luận tốt nghiệp tuyển dụng nhân sự tại công ty giao nhận hàng hóa

Bài mẫu Tuyển dụng nhân sự tại khách sạn

Tuyển dụng nhân sự tại công ty viễn thông

Tuyển dụng nhân sự tại công ty đường sắt

Khóa luận tốt nghiệp tuyển dụng nhân lực tại công ty phát triển hạ tầng

Khóa luận tốt nghiệp tuyển dụng nhân sự tại công ty cơ khí

Tuyển dụng nhân sự tại công ty in ấn

Khóa Luận Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Sự

TOP 8 BÀI MẪU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HAY :

Bài mẫu 1: Khóa luận tốt nghiệp về tuyển dụng nhân sự tại công ty nước khoáng đóng chai đề tài “Hoàn thiện công tác Tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Đức

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tuyển dụng nhân sự của trường đại học dân lập hải phòng của sinh viên Nguyễn Thị Trang trình bày công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty nước khoáng đóng chai, đi sâu nghiên cứu vấn đề tuyển dụng nhân sự những ưu điểm và tồn tại trong việc tuyển dụng nhân sự tại Công ty, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty trong thời gian tới. Bài gồm cấu trúc 3 chương trình bày hoàn thiện 65 trang.

Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị nhân sự và Tuyển dụng nhân sự trong Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác Tuyển dụng nhân sự tại Công TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Đức

Đọc thêm  Danh Sách Số Điện Thoại Khách Hàng Tphcm Hà Nội, Tặng Danh Sách Khách Hàng Miễn Phí Tiềm Năng Vip

Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Đức

Bài mẫu 2:Tuyển dụng nhân sự tại công ty giao nhận hàng hóa đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH TM – DV – XNK Hoàng Gia Phát

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về tuyển dụng nhân sự của Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM Khoa Quản Trị Kinh Doanh của sinh viên Huỳnh Thị Tú Quyên trình bày công tác tuyển dụng nhân sự của công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa. Thông qua quy trình tuyển dụng khép kín trải qua các vòng phỏng vấn từ sơ bộ đến chuyên môn, thời gian thử việc, làm bài thu hoạch sau thời gian thử việc, công ty Hoàng Gia Phát mong muốn tìm được những ứng viên đủ tài và đức cho doanh nghiệp của mình.

Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của Phòng Hành Chánh – Nhân Sự công ty Hoàng Gia Phát đề ra mỗi khi thực hiện công tác tuyển dụng. Sau đó tác giả đề ra một số góp ý giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng tuyển dụng tại công ty. Bài có cấu trúc gồm 3 chương tổng 86 trang

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH TM – DV – XNK Hoàng Gia Phát

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH TM – DV – XNK Hoàng Gia Phát .

Bài mẫu 3: Khóa luận tốt nghiệp về tuyển dụng nhân sự tại khách sạn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại khách sạn Grand Sài Gòn”

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp của trường đại học công nghệ tp. Hcm của bạn sinh viên Trần Thị Trang trình bày về quá trình tuyển dụng nhân sự tại khách sạn, bạn đã đề ra một số giải pháp để hoàn thiện quá trình tuyển dụng tại khách sạn Grand. Bài gồm cấu trúc 3 chương trình bày đầy đủ các nội dung về quá trình tuyển dụng nhân sự tại khách sạn

Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị nhân sự

Đọc thêm  tóm tắt giông tố

Chương 2: Phân tích thực trạng tuyển dụng nguồn nhân lực tại khách sạn Grand Sài Gòn

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng tại khách sạn Grand

Bài mẫu 4: Khóa luận tốt nghiệp tuyển dụng nhân sự tại công ty viễn thông đề tài “Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty cổ phần viễn thông FPT”

Đầy là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp của trường đại học công nghệ tp. Hcm của bạn sinh viên hồ thị phương loan trình bày quy trình tuyển dụng, đề ra các giải pháp và kiến nghị về quy trình tuyển dụng tại công ty viễn thồng FPT, bài cấu trúc gồm 60 trang chia đều 3 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị nhân sự

Chương 2: Thực trạng của quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Viễn Thông Fpt

Chương 3: Giải pháp – kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty viễn thông FPT

Bài mẫu 5: Khóa luận tốt nghiệp tuyển dụng nhân sự tại công ty đường sắt đề tài “Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự trong Công ty CP Công trình Đường sắt”

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh Tế chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực trình bày Công tác tuyển dụng nhân sự của công ty đường săt đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, trình bày 60 trang gồm 3 chương.

Phần I: Tổng quan về Công ty Công trình Đường sắt.

Phần II: Thực trạng công tác tuyển dụng trong Công ty CP Công trình ĐS.

Phần III: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động trong Công ty CP Công trình Đường sắt.

Bài mẫu 6: Bài mẫu Tuyển dụng nhân sự tại công ty phát triển hạ tầng đề tài “Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai”

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp của trường đại học kinh tế khoa quản trị kinh doanh của sinh viên Nguyễn Thị Anh Thư trình bày công tác tuyển dụng của công ty phát triển hạ tầng Chu Lai, sau đó tác giả đã đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác tuyển dụng, bài gồm 69 trang chia 3 chương

Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghệp

Chương II: Đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

Đọc thêm  bài thu hoạch lớp đảng viên mới

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

Bạn cần tải bản gốc liên hệ qua zalo nhé 0936885877

Bài mẫu 7: Bài mẫu Tuyển dụng nhân sự tại công ty cơ khí đề tài “Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH MTV Tổ Hợp Cơ Khí THACO-Chu Lai”

Đây là bài mẫu Khóa luận tốt nghiệp của trường đại học kinh tế khoa quản trị kinh doanh của sinh viên Phan Trần Kiều Ân bao gồm 62 trang chia đều 3 chương trình bày công tác quản trị nhân lực của công ty, đưa ra những mặt đạt được và chưa đạt được trong công tác tuyển dụng và đề ra giải pháp để khắc phục. Tác giả mong muốn tìm ra các giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp. Hơn thế nữa, tác giả được tìm hiểu sâu hơn về công tác tuyển dụng nhân sự, học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để phuc vụ công việc trong tương lai.

– Chương 1: Cơ sở lý thuyết về tuyển dụng nhân sự

– Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự của công ty TNHH MTVTổ Hợp Cơ Khí THACO- Chu Lai

– Chương 3: Đánh giá và để ra giải pháp để hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của công ty TNHH MTV Tổ Hợp Cơ Khí THACO-Chu Lai.

Bài mẫu 8: Tuyển dụng nhân sự tại công ty in ấn đề tài “Phân tích hoạt động tuyển dụng nhân viên tại Công ty cổ Phần Starprint Việt Nam”

Đây là bài mẫu Khóa luận tốt nghiệp của trường đại học Quốc Tế Sài Gòn khoa quản trị kinh doanh của sinh viên Trần Ngọc Thảo Ngân bao gồm 57 trang chia đều 3 chương trình bày hoạt động tuyển dụng của công ty, cách thức quản lý, duy trì và nâng cao sự phát triển Công ty. Bên cạnh đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hiệu quả hoạt động tuyển dụng nhân sự.

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Thực trạng hoạt động tuyển dụng nhân viên tại công ty Starprint Việt Nam

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân viên tại công ty Starprint Việt Nam

Bạn cần tải bản gốc liên hệ qua zalo nhé 0936885877

Nếu bạn gặp khó khăn khi làm bài khóa luận tốt nghiệp và cần sự hỗ trợ thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tri Thức nhé