Luận Đề Chính Nghĩa Trong Bình Ngô Đại Cáo Phần 2 Dễ Hiểu Nhất

Câu 2(5 điểm): Phân tích phần dầu ( Nêu luận để chính nghĩa) trong bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Đang xem: Luận đề chính nghĩa trong bình ngô đại cáo

*

Luận đề chính nghĩa được Nguyễn Trãi trình bày trong “Bình Ngô đại cáo” gồm những nội dung:- Tư tưởng nhân nghĩa: lòng yêu nước và thương dân+ Tự hào về nghìn năm văn hiến của lịch sử dân tộc+ Đặt Đại Việt sánh ngang với các triều đại phong kiến Trung Quốc- Lời khẳng định chủ quyền độc lập riêng của dân tộc “mỗi bên xưng đế một phương”+ Phong thái tự tin, mạnh mẽ+ Ý thức tự cường dân tộc của Nguyễn Trãi trong việc khẳng định nền độc lập, bờ cõi của đất nước

*

Xem thêm: Đề Thi Dược Lý 2 Chọn Lọc – Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dược Lý Và Đáp Án

*

*

Xem thêm: Speakout 2Nd Edition Elementary Class Audio Cd, (Pdf) Speak Out Elementary Workbook

Phân tích đoạn 1 Bình ngô đại cáo sẽ thấy yên dân là mục đích cuối cùng mà kẻ sĩ cũng như kẻ làm vua cần phải hướng đến. Đặt trong hoàn cảnh giặc Minh xâm lược thì để yên dân trước hết phải trừ bạo. Bạo ở đây chính là những điều bạo ngược làm cho nhân dân không có cuộc sống ấm no, cụ thể ở đây đó chính là giặc Minh. Quân giặc xâm lược nước ta dưới bóng dáng “phù Trần diệt Hồ” nhưng đã gây ra biết bao cảnh lầm than cho nhân dân. Nên ta chiến đấu chống quân Minh để diệt trừ đi những điều bạo ngược để bảo vệ cuộc sống ấm no của nhân dân chứ không phải ta là kẻ tham chiến. Từ mối quan hệ giữa người với người, tác giả đã mở rộng thành mối quan hệ đất nước dân tộc. Nguyễn Trãi đã nhìn thấy được vai trò của nhân dân.“Nhân nghĩa” xưa nay được biết đến chính là tấm lòng thương yêu con người, là những hành động vì lợi ích của nhân dân và cộng đồng – Phân tích đoạn 1 Bình ngô đại cáo sẽ thấy rất cụ thể về điều đó. Không chỉ thế, “nhân nghĩa” cũng là sự tôn trọng lẽ phải, bênh vực lẽ phải. Chịu sự ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo nên đối với Nguyễn Trãi, “nhân nghĩa” là “yên dân”, “trừ bạo”, cuộc sống và sự no ấm của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Giữa con người phải có tình yêu thương lẫn nhau, cùng chiến đấu để bảo vệ đất nước, thoát khỏi đời sống khổ cực, lầm than. Để được như vậy thì phải diệt trừ những kẻ bạo tàn, những thế lực xâm lược hung hãn, đó chính là giặc Minh đang xâm chiếm đất nước ta lúc bấy giờ. Phân tích đoạn 1 Bình ngô đại cáo, ta thấy của Nguyễn Trãi chính là lòng yêu nước, thương dân và tinh thần chống giặc ngoại xâm quyết liệt. Đây không chỉ là mối quan hệ nằm trong phạm vi giữa con người với con người mà mở rộng ra là mối quan hệ giữa dân tộc với dân tộc.

Viết một bình luận