Lò lửa chiến tranh ở châu Âu trong những năm 30 thế kỉ XX là:, A. Đức, Áo-Hung B. Đức, Italia C. Anh, Pháp D. Anh, Italia

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenhai3475

Lò lửa chiến tranh ở châu Âu trong những năm 30 thế kỉ XX là:

 A. Đức, Áo-Hung      

 B. Đức, Italia      

 C. Anh, Pháp          

 D. Anh, Italia

Sự hình thành lò lửa chiến tranh nguy hiểm nhất Châu Âu

Trong lúc đó, lò lửa chiến tranh nguy hiểm nhất đã xuất hiện tại Châu Âu với việc Hitle lên cầm quyền ở Đức tháng 1 năm 1933

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyencanhgiap4

Lò lửa chiến tranh ở châu Âu trong những năm 30 thế kỉ XX là:

A. Đức, Áo-Hung

B. Đức, Italia

C. Anh, Pháp

D. Anh, Italia

Sự hình thành lò lửa chiến tranh nguy hiểm nhất ở châu Âu
Trong lúc đó, lò lửa chiến tranh thế giới nguy hiểm nhất đã xuất hiện ở châu Âu với việc Hitle lên cầm quyền ở Đức tháng 1 – 1933.

Đọc thêm  Download Mẫu Điếu Văn - Mẫu Điếu Văn Tang Lễ Khi Truy Điệu

Viết một bình luận