Lĩnh vực nào chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 ở Nhật Bản?, A. Tài chính ngân hàng. B. Nông nghiệp. , C. Công nghiệp. D. Thương nghiệp.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Ronielisa8

Lĩnh vực nào chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 ở Nhật Bản?
`->` B. Nông nghiệp. 
`->` Đến năm 1929-1933 thì Nhật Bản rơi vào khủng hoảng kinh tế. Mọi lĩnh vực điều ảnh hưởng nhưng lĩnh vực nông nghiệp là ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.

`->` Tuy nhiên, Nhật Bản từng là nước có nền kinh tế nổi trội nên đã nhanh chóng khôi phục lại hoàn toàn. Và đứng đầu các nước về nền kinh tế đã khiến nhiều nước phải khiếp sợ

`#Ronielisa`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dothotuantu8

Danh sách các câu trả lời: Câu hỏi : lĩnh việc nào chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Nhật bản ? Đáp án : B . Nông nghiệp Vì : lĩnh việc nông nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Nhật bản

Đọc thêm  7 Bộ Đề Thi Luật Thương Mại Quốc Tế Có Đáp Án Môn Luật Thương Mại Quốc Tế

Viết một bình luận