Tra Cứu Lịch Thi Uet – Lịch Thi Chính Thức Học Kỳ I Năm Học 2020

Sau hơn 5 tháng, đây là bài chia sẻ công nghệ thứ hai trên blog của mình. Bài trước mình viết là Không còn ám ảnh khi Đăng ký môn học VNU

Hôm nay ở Thái Bình mưa cả ngày, lại nhớ cái nóng bức 41 độ :)), tâm trạng quá nên mình viết chia sẻ cách xây dựng và hoạt động của hệ thống hóng điểm thi UET. Có thể năm nay là năm cuối mình còn làm sản phẩm vui vui cho UET-VNU

Viết một bình luận