Lép Tôn -xtoi sinh năm bn mất năm bn ?, làm nhạnh

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv346

Lép Tôn -xtoi sinh năm 1828 mất năm 1910

Lời giải 2:

Họ tên người giải: LizardOwO7

Lép – tôn – xtôi sinh năm 1834 và mất năm 1907 (thọ 72 tuổi)

Đọc thêm  Mẫu đơn và thủ tục xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam năm 2023

Viết một bình luận