Lễ giổ tổ vua Hùng vào ngày mấy câu hỏi 3218336 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv345

ngày 10 mồng tháng 3 âm 

ngày  21 tháng 4 dương

Lời giải 2:

Họ tên người giải: lknhatminh03222

Giỗ Tổ Hùng Vương là vào ngày 10/4 dương lịch.

Giỗ Tổ vua Hùng là vào ngày 10/3 âm lịch

Xin hay nhất và 5 sao ạ

Đọc thêm  Biểu phí - ACB

Viết một bình luận