Là thuộc địa của Pháp, lĩnh vực nào của Việt Nam chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933?, Ngoại giao., Giáo dục., Văn hóa., Kinh tế.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenminh56864

Là thuộc địa của Pháp, lĩnh vực nào của Việt Nam chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933?

Ngoại giao.

Giáo dục.

Văn hóa.

Kinh tế.

=> giáo dục bị chịu ảnh hưởng năng nề dưới thời pháp thuộc hậu quả là 95% dân số nước ta bị mù chữ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quynhquynh094

Là thuộc địa của Pháp, lĩnh vực nào của Việt Nam chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933?

Ngoại giao.

Đọc thêm  Download Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 17 Năm 2016 Doc, Đề Thi Violympic Toán Lớp 3 Vòng 17

Viết một bình luận