Là thế hệ trẻ của đất nước, em hãy chia sẻ những điều có thể làm để giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dangtieuvank91

Trước xu thế toàn cầu hóa của thế giới hiện nay, chúng ta không thể phát triển trong sự tách biệt với thế giới. Hội nhập kinh tế, giao lưu về văn hóa giữa các nước đang diễn ra hết sức sôi động. Nhưng nếu không có một bản lĩnh vững vàng, một chiến lược phát triển đúng đắn thì việc giao lưu đó sẽ dẫn đến nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Để mở rộng giao lưu, hội nhập mà không đánh mất bản sắc của mình, chúng ta phải trở về với Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, những phải lấy bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng, làm bản lĩnh. Nền tảng có vững chắc, bản lĩnh có vững vàng mới tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại một cách đúng đắn, mới chủ động, tự tin hội nhập và làm giàu thêm, sáng lên đặc trưng văn hóa dân tộc.

                              CHÚC BẠN HỌC TỐT! CHo mình xin tlhn

Lời giải 2:

Họ tên người giải: khangninja300720071

Là thế hệ trẻ của đất nước, em hãy chia sẻ những điều có thể làm để giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc?

– Học tập chăm chỉ, lao động có mục đích .

– Tu dưỡng rèn luyện đạo đức.

– Tích cực tam gia và tuyên truyền bảo vệ văn hóa truyền thống của dân tộc.

– Lên tiếng nói bảo vệ cho truyền thống của dân tộc khi có người không giữ gìn, phát huy.

– Tiếp thu và phát triển , trau dồi, rèn luyện cho bản thân những kỹ năng cần thiết.

– Kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện vô cảm.

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Đọc thêm  Tân doraemon bóng chày chap 1 - Huynhhuunghia.edu.vn

Viết một bình luận