Kỹ Năng Tạo Lập Văn Bản Ptit, #Ptit5328 Bạn Thu Bài Tiểu Luận Kỹ Năng

Nội dung bài giảng Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt của Trần Hương Giang trình bày tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, phương pháp soạn thảo một số loại văn bản hành chính thông thường. PTITHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGVIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆNBỘ MÔN KỸ NĂNGBÀI GIẢNGKỸ NĂNG TẠO LẬPVĂN BẢN TIẾNG VIỆT(Dành cho sinh viên chính quy)NGƯỜI BIÊN SOẠN:TRẦN HƯƠNG GIANGHà Nội, 2016PTITLƯU HÀNH NỘI BỘMỤC LỤCCHƢƠNG 1 ……………………………

Category Tài liệu Ngôn ngữ học

Page count 57

File type PDF

File size 1.06 M

Tên tệp 1107586 pdf

Đang xem: Kỹ năng tạo lập văn bản ptit

Tải Bai giang Ky nang tao lap van ban tieng Viet-Ngon … (.pdf)

*

PTIT
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN
BỘ MÔN KỸ NĂNG
BÀI GIẢNG
KỸ NĂNG TẠO LẬP
VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
(Dành cho sinh viên chính quy)
NGƯỜI BIÊN SOẠN:
TRẦN HƯƠNG GIANG
Hà Nội, 2016
PTIT
LƯU HÀNH NỘI BỘ
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….1
TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN VÀ TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH……………………………………………………1
1.1. Văn bản và đặc trưng của văn bản…………………………………………………………………………….1
1.1.1. Khái niệm về văn bản……………………………………………………………………………………….1
1.1.2. Đặc trưng của văn bản……………………………………………………………………………………..1
1.2. Nội dung và cấu trúc văn bản…………………………………………………………………………………..3
1.2.1. Nội dung văn bản……………………………………………………………………………………………..3
1.2.2. Cấu trúc của văn bản ……………………………………………………………………………………….3
1.3. Đoạn văn – Đơn vị điển hình và đơn vị cơ sở của văn bản…………………………………………..5
1.3.1. Khái niệm đoạn văn………………………………………………………………………………………….5
1.3.2. Cấu trúc đoạn văn……………………………………………………………………………………………5
1.3.3. Các kiểu kết cấu đoạn văn…………………………………………………………………………………7
1.3.4. Các loại đoạn văn…………………………………………………………………………………………….8
1.4. Các loại hình văn bản thường dùng…………………………………………………………………………..9
1.4.1. Các phong cách văn bản ………………………………………………………………………………………9
1.4.2. Các văn bản có tính pháp quy………………………………………………………………………….10
1.4.3. Các văn bản hành chính thông thường. …………………………………………………………….11
1.4.4. Các loại giấy tờ hành chính …………………………………………………………………………….13
1.5. Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính công vụ<> ……………………………………………..13
1.5.1. Đặc trưng ngôn ngữ trong văn bản hành chính công vụ………………………………………13
1.5.2. Sử dụng câu…………………………………………………………………………………………………..14
1.5.3. Sử dụng từ ngữ……………………………………………………………………………………………….15
CHƢƠNG 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………..18
THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN………………………………………………………………18
2.1
Một số quy tắc cơ bản khi soạn thảo văn bản trên máy tính. ………………………………………18
2.1.1
Khái niệm ký tự, từ, dòng, câu, đoạn…………………………………………………………………18

Đọc thêm  Kiến Thức Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Răng Hàm Mặt, 123 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Nha Khoa

Xem thêm: Bộ Đề Toán Violympic Lớp 1 (19 Vòng), Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Cấp Huyện

2.1.2
Một số quy tắc gõ văn bản cơ bản…………………………………………………………………….19
PTIT
LƯU HÀNH NỘI BỘ
2.2
Thể thức văn bản hành chính.<> ………………………………………………………………………………21
2.2.1
Khái niệm thể thức văn bản…………………………………………………………………………………21
2.2.2
Sơ đồ và các thành phần thể thức văn bản…………………………………………………………….21
2.3 Yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản………………………………………………………………………….33
2.3.1
Khái niệm kỹ thuật trình bài văn bản……………………………………………………………………33
2.3.2
Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản………………………………………………….33
2.3.3
Kỹ thuật trình bày các thành phần văn bản. ………………………………………………………….34
2.4
Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng văn bản…………………………………………………………34
CHƢƠNG 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………..35
PHƢƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG THƢỜNG.35
3.1. Quy trình tạo lập văn bản ………………………………………………………………………………………35
3.1.3. Giai đoạn viết văn bản ……………………………………………………………………………………38
3.2. Soạn thảo biên bản ……………………………………………………………………………………………….39
3.2.1 Khái niệm……………………………………………………………………………………………………….39
3.2.2
Những yêu cầu khi soạn thảo biên bản………………………………………………………………39
3.2.3 Phân loại biên bản…………………………………………………………………………………………..39
3.2.4 Cấu trúc biên bản……………………………………………………………………………………………40
3.2.5 Phương pháp ghi chép, soạn thảo biên bản………………………………………………………..40
3.3.Soạn thảo báo cáo …………………………………………………………………………………………………41
3.3.1 Khái niệm…………………………………………………………………………………………………………..41
3.3.2 Những yêu cầu khi soạn thảo báo cáo………………………………………………………………..41
3.3.3 Phân loại báo cáo……………………………………………………………………………………………42
3.3.5
Phương pháp soạn thảo báo cáo………………………………………………………………………43
3.4
Soạn thảo thông báo ……………………………………………………………………………………………..45
3.4.1 Khái niệm……………………………………………………………………………………………………….45
3.4.2 Yêu cầu của thông báo …………………………………………………………………………………….45
3.4.3 Cấu trúc của thông báo……………………………………………………………………………………45
3.4.4. Các loại thông báo thường sử dụng………………………………………………………………….46
3.5. Soạn thảo công văn……………………………………………………………………………………………….47
3.5.1. Khái niệm………………………………………………………………………………………………………….47

Xem thêm: Đáp Án Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp Án Sách Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9

Đọc thêm  (Doc) Tiểu Luận Phong Cách Lãnh Đạo Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Chính trị học Báo chí – Truyền thông Xã hội học Giáo dục học Tâm lý học Lịch sử – Văn hoá Triết học Ngôn ngữ học Thư viện thông tin Văn học nước ngoài Ngư nghiệp Hành chính – Pháp luật Địa lý – Địa danh Văn học Việt nam Lịch sử Đảng CNXH – KH Tư Tưởng HCM Ngụ ngôn – Cổ tích Ca dao – Tục ngữ

© 2021 – bocdau.com

Website chạy thử nghiệm. Thư viện tài liệu miễn phí mục đích hỗ trợ học tập nghiên cứu , được thu thập từ các nguồn trên mạng internet … nếu tài liệu nào vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ bỏ theo yêu cầu, xin cảm ơn độc giả

Viết một bình luận