kinh đô nước ta thời Đinh Tiền Lê đóng ở đâu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: luuthimaidung8

 Hoàn lên ngôi vua lấy niên hiệu là  Đại Hành. Vẫn lấy tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenminh56861

kinh đô nước ta thời Đinh Tiền Lê đóng ở HOA LƯ

tên nước ta thời ấy là Đại Cồ Việt

Đọc thêm  Cách Tạo Form Mẫu Chăm Sóc Khách Hàng Bằng Excel (Download Free)

Viết một bình luận

kinh đô nước ta thời Đinh Tiền Lê đóng ở đâu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyengamkttt8

– Kinh đô nước ta thời Đinh Tiền Lê đóng đô ở Hoa Lư  ( sgk )

(* Nhà Đinh lên ngôi [ Đinh Bộ Lĩnh ] đóng đô ở Hoa Lư 

   Nhà Tiền Lê lên ngôi [ Lê Hoàn ] đóng đô ở Hoa Lư )

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quynhdalat088

Hoa Lư

Đọc thêm  Page Not Found - Market Leader Intermediate 3Rd Edition Answer Key

Viết một bình luận

kinh đô nước ta thời Đinh Tiền Lê đóng ở đâu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Khoii19981

Kinh đô nước ta thời Đinh Tiền Lê đóng ở: Hoa Lư

Lời giải 2:

Họ tên người giải: ngocanh7320116

Đinh : Hoa Lư ( Ninh Bình )

Tiền Lê : Hoa Lư ( Ninh Bình )

Đọc thêm  Báo Cáo Kiểm Điểm Ban Chấp Hành Hội Nông Dân Huyện Tháp Mười Khóa Viii

Viết một bình luận