De Kiểm Tra Chương 2 Hình Học 6 Có Ma Trận, Đề Kiểm Tra Chương Ii Hình Học 6 (Tiết 28)

… I) II) LÍ THUYẾT : Ta gọi nửa mặt phẳng (I) nửa mặt phẳng chứa điểm M Ta gọi nửa mặt phẳng (II) nửa mặt phẳng chứa điểm N Tia phân giác góc tia…

Đang xem: Kiểm tra chương 2 hình học 6 có ma trận

*

… với OA = 4cm, OB = 6cm, OC = 8cm a, Chỉ tia đối gốc B hình vẽ b,Tính độ dài AB, BC ? c, Điểm B trung điểm đoạn thẳng AC không, ? Câu Cho ba đờng thẳng a, b, c điểm M, N, P nh hình vẽ Hãy đáp … sau: a) 3.8.17 + 6. 123.4 24.40 b) 23.32 9.22 + 18 c) (13 + 125 7) ( 127 83) Cõu (3 im) Tỡm s t nhiờn x bit: a) 317 25x = 217 b) 22.3x 59 = 72 Cõu (1 im) Cú mt bỡnh ng 16 lớt nc Nờu cỏch … c, NP =? d, 0P=? Câu 2.( 2đ ) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: a, Điểm M nằm đờng thẳng a ; b, Đờng thẳng d qua hai điểm A B c, Cho…

*

*

… ⇔ AM ⊥ BC ⇔ M≡H (0 5đ) PQ = AM = 3 (0.25đ) (0.5đ) (0.25đ) AB AC 3.6 = =3 BC 12 (0.75đ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I (HÌNH HỌC ) NHẬN BIẾT CHỦ ĐỀ Một số hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông Tỉ … Trắc nghiệm 1 0.5 đ 3.0đ 2đ 4.0 đ 1, 0 đ 1 3.0 đ 0.5đ 0,5đ 1. 0đ Một số hệ thức cạnh góc tam giác TỔNG 0.5đ TỔNG Tự luận 2 2đ Họ tên: Lớp MÃ ĐỀ 01 2.0 đ 13 0.5 đ 6.5đ 10 đ Thứ ngày … …… năm 200… BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG Môn HÌNH HỌC Thời gian : 45 phút Lời phê thầy giáo Điểm A.TRẮC NGHIỆM: (4 đ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời : Câu 1. / Cho ∆DEF D = 90 ° ; đường cao DI…

*

… Lớp MÃ ĐỀ 02 BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG Môn HÌNH HỌC Thời gian : 45 phút Lời phê thầy giáo Điểm A.TRẮC NGHIỆM: (4 đ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời : Câu 1. / Cho ∆DEF D = 90 ° ; đường cao DI … DE ID B./ IE DE C./ IE DF DE DF Câu 2./ Cho biết cos 15 ° ≈ 0 ,96 59 Vậy Sin75° : A) 0,2588 B) 0,26 79 C) 0 ,96 59 E I D F D) 3,7320 Câu 3./ Cho hình vẽ, hệ thức ? A C) AH = HB HC B) AB AC = BC AH … Bài : (4 đ) Cho ∆ABC AB = cm, AC = cm, BC = 12 cm a Chúng minh tam giác ABC vng µ µ b Tính B ; C đường cao AH c Lấy M cạnh BC Gọi hình chiếu M AB, AC P Q Hỏi M vị trí PQ độ dài nhỏ Tìm độ…

*

… 4,5 Trung điểm đoạn thẳng 2,0 2,0 1 1,5 Tổng Tổng 1,0 2 4,0 3,0 2,5 10 10,0 3,0 3) Câu hỏi theo ma trận: I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) m d A B Câu 1: Cho hình vẽ bên Dùng kí hiệu thích hợp điền vào … nằm C D (do chứng minh a) + CI = ID (do chứng minh b) (1,5đ) Củng cố – GV thu nhận xét tiết kiểm tra – Hướng dẫn HS nhà làm lại tập nhà Dặn dò – Học sinh nhà tiếp tục ôn tập chuẩn bò cho thi học…

Xem thêm: bài thu hoạch chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

… = − C a = -2 D a = 2 8) Cho hai hàm số bậc : y = (m+ 1)x + y = mx – Đồ thò chúng cắt Phần II: Tự luận (8điểm) Câu 1:(6điểm) Cho hai hàm số y = -2x + m (d 1) y = x -2(d 2) a) Tìm giá trò m để đồ … đồ thò hai hàm số cắt điểm trục tung b) Vẽ hệ trục toạ độ Oxy đồ thò hàm số (với m = – 2) c) Gọi A, B giao điểm (d 1) (d 2) với trục hoành, C giao điểm (d 1) (d 2) Tính chu vi, diện tích vàsố đo góc … 11 13 B 4 3) Hàm số hàm số bậc nhất? A A y = x − B y = x − D − C C y = 2x − 13 D y = 2x − 4) Hàm số hàm số nghòch biến? x A y = − B y = ( − 1) x + C y = (1 − 3) x + D y = − (1 − 2) x 5) Nếu đồ…
… lại lý thuyết chơng I – BTVN: 87 ,88 , 89 /11 0 ,11 1 sgk * Hớng dẫn vẽ hình 89 /SGK: C A E D M B _ – 50 – Ngày soạn :15 /11 /2007 Ngày giảng : 19 /11 /2007 Tiết 22 Hình vuông A- … CB…
… 20 Lưu ý: Cách làm khác đúng, kết đáp án cho điểm tối đa cho câu IV Củng cố khắc sâu kiến thức : () V Hướng dẫn học nhà : () -Xem : “ Hình hộp chữ nhật” -Mỗi học sinh chuẩn bò : hộp chữ nhật … chu vi tam giác Vậy tỉ số: C bằng: ABC A B C D Câu 19Dựa vào hình vẽ cho biết, y bằng: A 2cm B 4cm C 6cm D 8cm Câu20Nếu M’N’P’ DEF ta tỉ lệ thức : A M “N ” M “P” = DE DF B M “N ” N “P” = DE … D A A x E D B C E B AB CI = AI AC A C I B 5F 15 C H1 H2 H3 Dựa vào hình vẽ cho biết: ( Dành cho câu 17,18,19) Câu 17Dựa vào hình vẽ cho biết, x bằng: A 9cm B 6cm C 3cm D 1cm C ADE Câu 18Giả sử…
… thay đổi B Tăng lên C Giảm D tăng, giảm Câu 8: Băng kép cấu tạo A Hai kim loại chất khác B Hai kim loại chất C Hai kim loại chiều dài khác D Hai kim loại bề dày khác Câu 9: Nhiệt … 320F + (20.1,80F) = 320F + 360 F = 68 0F (1,5 điểm) 300C = 00C + 300C = 320F + (30 1,80F) = 320F + 540F = 860 F (1,5 điểm) Câu 12: (2 điểm) Khi rót nước khỏi phích lượng không khí tràn vào phích … nóng lên, nở ra, nhẹ Câu 6: C Vì nước nóng làm cho khí bóng nở Câu 7: B Tăng lên Câu 8: A Hai kim loại chất khác Câu 9: B Nhiệt kế y tế Câu 10: C Khí, lỏng, rắn II Bài tập: (5 điểm) Câu 11:…
… hai đường thẳng : a) Cắt (1đ) b) Song song (1đ) c) Trùng (1đ) Hết ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI CHƯƠNG II ĐỀ I)Trắc nghiệm: câu 0,5đ a II) Tự luận: (8đ) d câu a) y = x – (1) ĐCTT: (0; – 3) ĐCTH : (3 ; … song song thì: { :{ c) Để đường thẳng trùng thì: { :{ 0,5đ 0,5đ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI CHƯƠNG II ĐỀ I)Trắc nghiệm: câu 0,5đ d II) Tự luận: (8đ) b d câu y = x + (1) a) ĐCTT: (0; 3) ĐCTH : (- ; … hai hàm số hai đường thẳng : a) Cắt (1đ) b) Song song (1đ) c) Trùng (1đ) Hết KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ Thời gian: 45ph Đề Họ tên: Lớp I)Trắc nghiệm: (2đ) ( ) 1) Cho hàm số Thế ( ) bằng: a) b) –…
… trình A) x = 3 B) x = C) x = −4 D) x = Câu 3: Điều kiện xác định phương trình 2x = 1+ : x 3 x +3 C) x ≠ x ≠ 3 A) x ≠ B) x ≠ 3 Câu 4: x = nghiệm phương trình sau đây? A) =0 x +3 B) =0 x 3 C) x + = … B) =0 x 3 C) x + = D) x ≠ D) x − = Câu 5: Tập nghiệm phương trình (x + 3) .(x – 1) = là: A) S = { 3} B) S = { 1} C) S = { 3; 1} D) S = ∅ Câu 6: Phương trình 2x – = tương đương với phương trình … Phòng GD & ĐT Lệ Thủy BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ Trường THCS Thái Thủy BÀI SỐ Họ tên: Thời gian: 45 phút Lớp: Điểm Lời nhận xét giáo viên ĐỀ SỐ II A Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào…
… xem hình vẽ bên) t” O Độ lớn góc tOt” : A 350 B 250 Câu Cho hình sau : Trên đường thẳng xy lấây điểm O Vẽ thêm tia Oa , Ob , Oc (xem hình vẽ bên ) x C 60 0 D 450 a b c x O y Số góc có đỉnh O hình … tia OE nằm góc COD cho góc COE 60 0 Vẽ tia phân giác OF góc COD a Tính góc EOF b OE có phải tia phân giác góc DOF khơng ? ? Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Hình học lớp (Thời gian : 45phút) … tia OE nằm góc COD cho góc COE 60 0 Vẽ tia phân giác OF góc COD a Tính góc EOF b OE có phải tia phân giác góc DOF khơng ? ? Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Hình học lớp (Thời gian : 45phút)…
Kiểm tra Hình Học chơng II (1 tiết) Họ tên học sinh:Lớp 6A Điểm Lời nhận xét Đề lẽ: Khoanh tròn vào đáp án Câu 1: Hình gồm tập hợp điểm cách điểm O cho trớc khoảng cm là: A Hình tròn … Oa Oc thì: aOb + bOc = aOc b Góc bẹt góc có hai cạnh hai tia đối c Góc 1200 góc 60 0 hai góc bù d Tam giác ABC hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA e Hai góc có tổng số đo 1800 hai góc kề bù Câu … Câu 1: Hình gồm tập hợp điểm cách điểm O cho trớc khoảng cm là: A Hình tròn tâm O bán kính 4cm B Hình tròn tâm O đờng kính 4cm C Đờng tròn tâm O bán kính 4cm D Đờng tròn tâm O đờng kính cm Câu…

Xem thêm: Tải Pascal Lớp 8 – Tải Phần Mềm Pascal Miễn Phí Mới Nhất

… 3c 1đ · Lại : xOt = 300 · ¶ Vậy xOt = tOy (2) * Tia Ot tia phân giác góc xOy không ? Vì ? Từ (1) (2) suy Ot tia phân giác góc xOy 0,5đ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II Hình học Lớp – Tiết 28 – ĐỀ B … giác ABC cần vẽ z y ? 120 O Vẽ hình · Ta : xOz + ·yOz = 1800 (hai góc kề bù ) · ⇒ ·yOz = 1800 − xOz = 1800 − 120 0 = 60 0 x 0,5đ 0,5đ 1đ y 0,5đ t Vẽ hình O 300 x 3a * Tia Ot nằm hai tia Ox Oy … giác MNP cần vẽ z 60 x O y Điểm 1đ 1đ 0,5đ Vẽ hình 0,5đ · Ta : xOz + ·yOz = 1800 (hai góc kề bù ) ˆ 60 0 + yOz = 1800 ˆ yOz = 120 0 1đ y 0,5đ t Vẽ hình 40 x 3a O * Tia Ot nằm hai tia Ox Oy…
Từ khóa: đề kiểm tra toán 6 chương 2 có ma trậnđề kiểm tra toán 6 chương 1 có ma trậnkiem tra hinh 8 chuong 1 co ma tranđề kiểm tra toán 8 chương 1 có ma trậnđề kiểm tra văn 6 tiết 97 có ma trậnđề kiểm tra toán 8 chương 2 có ma trậnkiem tra toan 6 tiet 93 co ma tranđề kiểm tra toán 8 chương i có ma trậnđề kiểm tra văn 6 tiết 28 có ma trậnđề kiểm tra toán 6 tiết 18 có ma trậnđề kiểm tra toán 7 chương 1 có ma trậnđề kiểm tra toán 7 chương 2 có ma trậnđề kiểm tra hình 7 tiết 16 có ma trận và biểu điểm đáp ánde kiem tra su 9 ki ii co ma trande kiem tra toan 9 chuong 2 co ma tranNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Viết một bình luận