Khi quân Nam Hán kéo sang thì nc ta gặp những khó khăn j (trận đánh ở sông Bạch Đằng)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: duatshansthiensphong5

Năm 937, Dương Đình Nghệ bị người nha tướng là Kiều Công Tiễn, hào trưởng đất Phong Châu giết hại để đoạt chức Tiết độ sứ.

Hành động đó đã gây nên sự phẫn nộ của các tầng lớp quân, dân.

Từ châu Ái (Thanh Hóa), Ngô Quyền là tướng và là con rể của Dương Đình Nghệ, sửa soạn tiến quân ra bắc diệt trừ tên phản bội.

Trước sự căm ghét và phản kháng của nhân dân cả nước, Kiều Công Tiễn lo sợ, tự thấy thế cô lực yếu, đã đê hèn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: huyencute_99

– Nước triều rút nhanh, bãi cọc nhô lên, cùng lúc quân ta từ thượng lưu đánh xuống, hai bên bờ đánh tạt sang, quân Nam Hán rối loạn, thuyền bị vướng, va vào cọc vỡ tan tành, số thuyền khác to lớn, nặng, không thoát khỏi trận địa cọc. Quân ta dùng thuyền nhẹ, luồn lách, xông vào giáp lá cà tiêu diệt giặc quyết liệt, quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, Hoàng Tháo cũng bị bị chết.

– Vua Nam Hán hay tin bại trận, hoảng sợ rút quân về nước.

Đọc thêm  ▷ 97Dounai Search Results - Cách Cài Đặt Ứng Dụng 97 Dounai Mới Nhất 2020

Viết một bình luận

Khi quân Nam Hán kéo sang thì nc ta gặp những khó khăn j (trận đánh ở sông Bạch Đằng)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: huyencute_95

– Nước triều rút nhanh, bãi cọc nhô lên, cùng lúc quân ta từ thượng lưu đánh xuống, hai bên bờ đánh tạt sang, quân Nam Hán rối loạn, thuyền bị vướng, va vào cọc vỡ tan tành, số thuyền khác to lớn, nặng, không thoát khỏi trận địa cọc. Quân ta dùng thuyền nhẹ, luồn lách, xông vào giáp lá cà tiêu diệt giặc quyết liệt, quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, Hoàng Tháo cũng bị bị chết.

– Vua Nam Hán hay tin bại trận, hoảng sợ rút quân về nước.

Đọc thêm  Các Bạn Tân Sinh Viên Xem Thời Khóa Biểu Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Viết một bình luận