Kể tên những đi tích, di vật của nền văn hóa Sa Huỳnh , Kể tên những di tích, di vật của nền văn hóa Chăm pa , Giúp mình với ạ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Lyan01086

Các di tích, di vật của nền văn hoá Sa Huỳnh là: chum, vò lớn, vũ khí công cụ bằng sắt, khuyên tai hai đầu thú và khuyên tai ba mấu…

Các di tích, di vật của nền văn hoá Chăm-pa là:Thành Lồi, Thành Trung, nền tháp ở Liễu cóc thượng…

Lời giải 2:

Họ tên người giải: daothanhson1874

Kể tên những đi tích, di vật của nền văn hóa Sa Huỳnh:VŨ KHÍ CÓ HÌNH CÂY KIẾM LÀM BẰNG ĐỒNG,LỌ GỐM ĐỒNG VÀ BÁT GỐM ĐỒNG,CHUM GỐM ĐỒNG

Kể tên những di tích, di vật của nền văn hóa Chăm pa: di tích lịch sử văn hóa Champa nay đa trở thành phế tích như Thành Lồi (Long Thọ), Thành Trung (Huyện Hương Trà), nền tháp ở Liễu cóc thượng (Huyện Hương Trà), ở núi Linh Thái (Huyên Phú Lộc), ở xã Phong Hiền (Huyện Phong Điền)…

Đọc thêm  Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Của Th True Milk Tăng 15 Lần Chỉ Trong 5 Năm

Viết một bình luận