kể tên ít nhất 4 cuộc cách mạng tư sản mà em đã học trong chương trình lịch sử thế giới cận đại hãy chỉ ra đâu là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên và đâu là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC9

kể tên ít nhất 4 cuộc cách mạng tư sản mà em đã học trong chương trình lịch sử thế giới cận đại hãy chỉ ra đâu là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên và đâu là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

4 Cuộc cách mạng tư sản thời cận đại mà em biết là;

-Cách mạng tư sản Pháp

-Cách mạng tư sản Anh

-Cách mạng tư sản Hà Lan

-Cách tư sản Hoa Kì hay còn gọi là chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên là;

–>Cách mạng Hà Lan vào cuối thế kỉ XVI

Cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất là;

–>Cánh mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất khi đã lật đổ và thủ tiêu được chế độ phong kiến

H.AnhMC

Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

Lời giải 2:

Họ tên người giải: rapviet5

các cuộc cách mạng tư sản cận đại đã học

+cách mạng hà lan

+cách mạng pháp

+cách mạng anh

+cách mạng mĩ

cách mạng hà lan là cách mạng đầu tiên trên thế giới

cách mạng pháp triệt để nhất vì cách mạng đã thủ tiêu được chế độ phong kiến,giải quyết các vấn đề cho nhân dân

Đọc thêm  C1 : những nét chung về xã hội phong kiến , C2 : cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ , C3 : chính sách cai trị của nhà Minh đối với dân tộc

Viết một bình luận