Ichimoku Nâng Cao Hướng Dẫn Sử Dụng Ichimoku, Ichimoku Nâng Cao,Www

– Chúng tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư Forex về bộ công cụ: Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại.

Đang xem: Ichimoku nâng cao

– Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là “Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian”, phác hoạ lại diễn biến của giá thị trường Forex trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader Forex có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.

https://www.bocdau.com/kinh-nghiem-dau-tu-forex/phuong-phap-giao-dich-forex.html

2.Cấu tạo

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.

1. Tenkan-Sen= Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên

2. Kijun-Sen= Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên

3. Chikou Span= Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

4. Senkou Span A= Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu

5. Senkou Span B= Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”.

Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên.

https://www.bocdau.com/kinh-nghiem-dau-tu-forex/kien-thuc-dau-tu-forex.html

Phần 2 : TÍN HIỆU ICHIMOKU

Tín hiệuTĂNGxảy ra khi đườngTenkan Sencắt lênKijun Sen.

*
*
*
Tín hiệu yếu khiTenkan SenKijun Sennằm dưới Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khiTenkan SenKijun Sennằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khiTenkan SenKijun Sennằm trên Mây Kumo.

Tín hiệuGIẢMxảy ra khi đườngTenkan Sencắt xuốngKijun Sen.

*
*
*
Tín hiệu yếu khiTenkan SenKijun Sennằm trên Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khiTenkan SenKijun Sennằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khiTenkan SenKijun Sennằm dưới Mây Kumo.

Tín hiệuTĂNGxảy ra khiĐường Giácắt lênKijun Sen.

*
*
*
Tín hiệu yếu khiĐường GiáKijun Sennằm dưới Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khiĐường GiáKijun Sennằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khiĐường GiáKijun Sennằm trên Mây Kumo.

Tín hiệuGIẢMxảy ra khiĐường Giácắt xuốngKijun Sen.

*
*
*
Tín hiệu yếu khiĐường GiáKijun Sennằm trên Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khiĐường GiáKijun Sennằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khiĐường GiáKijun Sennằm dưới Mây Kumo.

Xem thêm: Whois Results For Truyen8 : Truyen8, Whois Results For Truyen8

Mây Kumo & Đường Giá

Tín hiệu xảy ra khiĐường GiávượtMây Kumo

*
*

Tín hiệuTĂNGxảy ra khiĐường Giávượt lênKijun Sen.

Tín hiệuGIẢMxảy ra khiĐường Giávượt xuốngKijun Sen.

MÂY KUMO (SPAN A & SPAN B – 2 đường tạo Mây Kumo)

Tín hiệu xảy ra khiSenkou Span A&Senkou Span Bcắt nhau

Senkou Span là đường dự đoán cho 26 ngày đi trướcĐường Giá.

Tín hiệuTĂNGxảy ra khiSenkou Span Avượt lênSenkou Span B.

*
*
*
Tín hiệu yếu khiĐường Giánằm dưới Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khiĐường Giánằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khiĐường Giánằm trên Mây Kumo.

Tín hiệuGIẢMxảy ra khiSenkou Span Avượt xuốngSenkou Span B.

*
*
*
Tín hiệu yếu khiĐường Giánằm trên Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khiĐường Giánằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khiĐường Giánằm dưới Mây Kumo.

CHIKOU SPAN & ĐƯỜNG GIÁ

Tin hiểu xảy ra khi 2 đườngCHIKOU SPANĐường Giácắt nhau.

Chú ý đườngCHIKOU SPANphải tăng khi vượt lên đường giá cho chu kỳ tăng và giảm khi vượt xuống đường giá cho chu kỳ giảm.

Tín hiệuTĂNGxảy ra khiCHIKOU SPANvượt lênĐường Giá.

*
*
*
Tín hiệu yếu khiCHIKOU SPANĐường Giánằm dưới Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khiCHIKOU SPANĐường Giánằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khiCHIKOU SPANĐường Giánằm trên Mây Kumo.

Tín hiệuGIẢMxảy ra khiCHIKOU SPANvượt xuốngĐường Giá.

*
*
*
Tín hiệu yếu khiCHIKOU SPANĐường Giánằm trên Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khiCHIKOU SPANĐường Giánằm trong Mây Kumo.

Xem thêm: Đề Cương Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Hay Và Chi Tiết

Tín hiệu mạnh khiCHIKOU SPANĐường Giánằm dưới Mây Kumo.

Viết một bình luận