Hướng Dẫn Viết Lý Lịch Tự Khai Của Bộ Công An, Hướng Dẫn Khai Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật

Ngành công an là một ngành đặc thù, để đảm bảo lập trường chính trị được vững vàng, người dự tuyển vào ngành công an cần làm bản lý lịch tự khai về bản thân cũng như gia đình của mìnhbocdau.com gửi đến bạn đọc Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai 
Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai sơ tuyển vào ngành công an

1. Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai sơ tuyển vào ngành công an

Nội dung cơ bản của mẫu sơ yếu lý lịch tự khai sơ tuyển vào ngành công an như sau:

BỘ CÔNG ANCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Ảnh 4 x 6(dán ảnh và đóng dấu giáp lai)LÝ LỊCH TỰ KHAI

I – SƠ LƯỢC LÝ LỊCHHọ và tên khai sinh: …………………………………………………………………………………Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………….Sinh ngày…..tháng…năm….; Giới tính: (Nam, Nữ)Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………..Quê quán: ……………………………………………………………………………………………..Dân tộc: …………………………. Quốc tịch: …………….. Tôn giáo: ………………………Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………Trình độ giáo dục phổ thông: …………………………………………………………………..Trình độ chuyên môn cao nhất: ……………………………………………………………….Lý luận chính trị: ……………………………………………………………………………………Ngoại ngữ: ……………………………….. Tin học: …………………………………………….Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………………………………………..Nơi kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ chí Minh: ………………………………………………..Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………….. Ngày chính thức: ……………Nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………………………………………….Tình trạng sức khỏe: ………..; Chiều cao: ……….; Cân nặng: …………; Nhóm máu: ………..Các bệnh kinh niên, truyền nhiễm: …………………………………………………………..Gia đình chính sách: ………………………………………………………………………………

Đang xem: Hướng dẫn viết lý lịch tự khai của bộ công an

II – LỊCH SỬ BẢN THÂN1. Quá trình học tập, công tác

Từ tháng, năm đến tháng, nămĐã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bật trong học tập, lao động)?

2. Những đặc điểm về lịch sử bản thân

Tháng, nămHành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý, cơ quan xử lý

3. Khen thưởng

Tháng, nămNội dung và hình thức khen thưởngCấp quyết định

4. Kỷ luật

Tháng, nămLý do và hình thức kỷ luậtCấp quyết định

III – QUAN HỆ GIA ĐÌNHGhi rõ họ tên từng người, năm sinh, quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác hay học tập, quá trình hoạt động theo từng thời gian, thái độ chính trị; đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, nguỵ quân, nguỵ quyền không), nếu có ai hoạt động cho địch thì ghi rõ thời gian, nơi hoạt động, chức vụ, mức độ ảnh hưởng xấu đối với cách mạng, nếu vi phạm pháp luật phải ghi rõ tội danh, bị cơ quan nào xử lý, mức độ và thời gian chấp hành hình phạt, thái độ chính trị hiện nay?1. CHA, MẸ, ANH CHỊ EM RUỘT1.1. Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.2. Anh, chị, em ruột:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. VỢ (CHỒNG), CON2.1. Vợ (chồng):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.2. Con (kể cả con nuôi):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. BÊN NỘI3.1. Ông, bà nội:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.2. Bác, chú, cô ruột:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. BÊN NGOẠI4.1. Ông, bà ngoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4.2. Bác, cậu, dì ruột:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. BÊN GIA ĐÌNH VỢ (CHỒNG)5.1. Cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ (chồng)a) Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) Anh, chị, em ruột:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.2. Bên nội của vợ (chồng)a) Ông, bà nội:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) Bác, chú, cô ruột:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.3. Bên ngoại của vợ (chồng)a) Ông, bà ngoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) Bác, cậu, dì ruột:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV – QUAN HỆ XÃ HỘIGhi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của những người có quan hệ thân thiết đối với bản thân (kể cả người nước ngoài). Những ảnh hưởng tốt, xấu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, học tập, rèn luyện và những mối quan hệ về kinh tế… của người đó đối với bản thân……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Lập Phiếu Xuất Kho Từ Lệnh Xuất Kho Từ Lệnh Sản Xuất, Mẫu Lệnh Xuất Kho

V – TỰ NHẬN XÉT VỀ BẢN THÂNVề phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………VI – CAM ĐOAN VỀ LÝ LỊCH Người khai lý lịch và đại diện gia đình phải cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong Bản lý lịch này. Nếu qua thẩm tra, xác minh phát hiện có vấn đề vi phạm tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bộ Công an sẽ không được tuyển vào và chuyển ra ngoài lực lượng Công an nhân dân.

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNHNGƯỜI KHAI LÝ LỊCH
…….., ngày…tháng…năm……….., ngày…tháng…năm…(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

VII – XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: tiểu thuyết rừng thẳm tuyết dày

………., ngày…tháng…năm….UBND xã, phường, thị trấn(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

Viết một bình luận