Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Fast Accounting, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Fast

Phần mềm kế toán Fast là phần mềm dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Phần mềm này có ưu điểm là giao diện dễ làm việc, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về các chính sách điều khoản thuế, thông tư và các nghị định của Bộ tài chính, bám sát các chế độ kế toán hiện hành, và xử lý dữ liệu số liệu một cách nhanh chóng. Đặc biệt, phần mềm kế toán Fast cho phép bạn kết xuất báo cáo ra bảng Excel với biểu mẫu sắp xếp đẹp. 

*

Khai báo DMVT ( Thành phẩm) : Đường dẫn chung với khai báo DMVT ở phần trên đã nêu. Chú ý đối với các mã vật tư là thành phẩm khi khai báo lựa chọn loại vật tư là “51 – Thành phẩm”

Khai báo danh mục phân xưởng

Khai báo danh mục YTCP

Khai báo danh mục phân nhóm YTCP : Chương trình đã khai báo sẵn có

C.

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán fast

Xem thêm: Tải Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thcs Module 1, Thông Tư 17/2019/Tt

Xem thêm: bản tường trình tiếng anh là gì

Nhập liệu phát sinh liên quan đến các YTCP

Nhập liệu các phát sinh liên quan đến PN kho thành phẩm

Nhập liệu các phát sinh liên quan đến chi phí NVLTT

Nhập liệu các phát sinh liên quan đến chi phí NCTT

Nhập liệu các phát sinh liên quan để chi phí SXC

Cập nhật TSCĐ, CCDC tính phân bổ khấu hao phục vụ tính giá thành

D. Thao tác kiểm tra trước khi tính giá thành

Kiểm tra trình tự nhập xuất và tồn kho của kho NVL, TP

Tính giá của hàng tồn kho

Kiểm tra việc hạch toán chi phí NVLTT ( Về đối tượng tập hợp chi phí)

Kiểm tra việc hạch toán chi phí NCTT ( Về đối tượng tập hợp chi phí)

E. Các bước tính giá thành

 Tính số lượng nhập kho trong kỳ

Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Tính số lượng nhập khoMục đích : Tổng hợp số lượng của từng loại sản phẩm sản xuất chi tiết theo từng phân xưởngThao tác :

Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số

Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ sốMục đích : Dựa vào thao tác ( Tính số lượng nhập kho, Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số) Chương trình sẽ tính ra giá của sản phẩmThao tác

Cập nhất giá cho các PN thành phẩm

Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Cập nhật giá cho các PN thành phẩmMục đích : Căn cứ vào giá đã tính được ở thao tác trên, chương trình sẽ áp giá tính được vào các PN thành phẩm ( Ban đầu nhập kho chỉ có số lượng)Thao tác : Chọn kỳ tính giá để áp giá Kết chuyển chi phi sang TK 154Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Kết chuyển chi phí sang tk 154Mục đích : Kết chuyển toàn bộ các chi phí TK 621,622,627 sang tk 154Thao tác : Lựa chọn kỳ để kết chuyển

F. Báo cáo về giá thành

Thẻ giá thành

Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Báo cáo giá thành sản phẩm/ Thẻ giá thành sản phẩmThao tác : Lựa chọn điều kiện lọc ( Năm, kỳ,Mã PX, sản phẩm)Nhấn F7 để In, chọn Previwe

Báo cáo tổng hợp giá thành

Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng giá thành sản phẩm – mẫu 1Thao tác : Lựa chọn các điều kiện lọc tương ứng

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast. Nếu bạn gặp khó khăn hay thắc mắc hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ nhé. 

Đọc thêm  Câu 108: Khuynh hướng cách mạng vô sản đã thắng thể trong phong trào cách mạng ở Việt Nam vào năm 1930, vì , A. đáp ứng được mọi nguyện vọng của các giai cấp và

Viết một bình luận