hướng dẫn hoàn chỉnh dynasty warriors 4

*

 

*

 

*

 

Tác giảThông điệp_Zhugeliang_
ModTeam

*
*

Tổng số bài gửi : 88
Sinh Nhật : 10/02/1995
Join date : 28/05/2010
Tuổi : 26
Đến từ : A5_Vohoc_pro clan

*
*

Tiêu đề: Talking HƯỚng dẪn hoÀn chỈnh dynasty warriors 4   

*

Fri May 28, 2010 7:21 pm

Đang xem: Hướng dẫn hoàn chỉnh dynasty warriors 4

Đây là bản hướng dẫn tổng hợp tất cả những kinh nghiệm của các thành viên trong box "hội vườn đào".
Tất cả những vấn đề liên quan đến DW4 như cách unlock nhân vật, các bài Tales; cách lấy vũ khí level 10, các item…. đều được trình bày trong bản hướng dẫn này. Có thể nói đây là một bản hướng dẫn cụ thể nhất, chính xác nhất, tổng hợp được nhiều kinh nghiệm nhất qua thực tế từ trước đến giờ. Tôi chỉ muốn nói thêm một câu nữa: Chúc các bạn thành công, khám phá ra tất cả những điều bí mật trong trò DYNASTY WARRIORS 4!!!

I.UNLOCKING CHARACTERS

Trong trò chơi này, khi bắt đầu vào chơi sẽ cho bạn chọn ba nhà:
WEI – Ngụy, WU – Ngô, SHU – Thục
Mỗi nhà sẽ cho bạn 3 vị tướng đầu tiên.
Ngụy: Xia Hou Dun, Cao Cao, Xia Hou Yuan.
Ngô: Sun Shang Xiang, Sun Jian, Huang Gai.
Thục: Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei.
Để unlock những vị tướng còn lại, bạn phải hoàn thành một trận đánh hoặc một act nào đó. Cũng có một số vị tướng cách unlock hơi khác bình thường. Cụ thể như sau:

WEI KINGDOM

Xia Hou Dun – Có sẵn
Xia Hou Yuan – Có sẵn
Cao Cao – Có sẵn
Dian Wei – Hoàn thành Act 1
Xu Huang – Hoàn thành Act 1
Xu Zhu – Hoàn thành Act 2
Cao Ren – Hoàn thành Act 3
Zhen Ji – Hoàn thành Act 3
Sima Yi – Hoàn thành Act 4
Zhang He – Hoàn thành 11 trận trong WEI Musou Mode (Tính từ trận đầu tiên – Yellow Turban Menace)
Zhang Liao – Hoàn thành Act 3
Tổng cộng là 11 nhân vật.

WU KINGDOM

Sun Shang Xiang – Có sẵn
Sun Jian – Có sẵn
Huang Gai – Có sẵn
Lu Meng – Hoàn thành Act 1
Zhou Yu – Hoàn thành Act 2
Sun Ce – Hoàn thành Act 2
Zhou Tai – Hoàn thành Act 3
Sun Quan – Hoàn thành Act 3
Lu Xun – Hoàn thành Act 4
Gan Ning – Đánh bại Gan Ning trong trận Battle Of Xia Kou ở Act 4. Hoàn thành Act 4
Tai Shi Ci – Trong trận Campaign For Wu Territory ở Act 3, đánh bại Tai Shi Ci. Tai Shi Ci sẽ rút lui và khoảng 5 phút sau sẽ trở lại gia nhập quân Ngô.
Da Qiao – Hoàn thành Tales: The Two Qiaos
Xiao Qiao – Hoàn thành Tales : The Two Qiaos
Tổng cộng là 13 nhân vật.

SHU KINGDOM

Guan Yu – Có sẵn
Zhang Fei – Có sẵn
Liu Bei – Có sẵn
Zhao Yun – Hoàn thành Act 2
Zhu Ge Liang – Hoàn thành Act 2
Pang Tong – Hoàn thành Act 2
Wei Yan – Hoàn thành Act 4
Yue Ying – Hoàn thành Act 4
Huang Zhong – Huàn thành Act 4
Ma Chao – Trong trận Campaign For Cheng Du ở Act 4, đánh bại Ma Chao, anh ta sẽ tham gia quân Thục.
Jiang Wei – Trong Tales: Battle Of Tian Shui, hãy làm theo kế của Zhu Ge Liang. Đầu tiên tiêu diệt các tướng ở bên ngoài thành để Jiang Wei mở cửa thành tấn công. Tiêu diệt các tướng thuộc quyền của Jiang Wei và dụ Jiang Wei đến gặp Zhu Ge Liang. Jiang Wei sẽ gia nhập quân Thục.
Tổng cộng là 11 nhân vật

OTHERS

Lu Bu – Hoàn thành Musou Mode của bất kì nhà nào (Wei, Wu, Shu)
Diao Chan – Hoàn thành Lu Bu Act 1
Dong Zhuo – Hoàn thành Lu Bu Musou Mode
Yuan Shao – Hoàn thành Wei Musou Mode
Meng Huo và Zhu Rong – Trong trận Nanman Campaign của một trong hai nhà Wu và Shu, đánh bại Zhu Rong trong Duel (đấu tay đôi); đánh bại Meng Huo 7 lần trong đó có một lần trong duel. Sau đó hoàn thành nốt Musou Mode, sẽ unlock được 2 nhân vật này.
Zhang Jiao – Hoàn thành Musou của tất cả 6 nhà trên sẽ unlock được Zhang Jiao.
Tổng cộng là 7 nhân vật

II.UNLOCKING STAGES

Đây là cách unlock các trận đánh trong Mosou Mode của các nhà. Sau khi hoàn thành bất kì trận đấu nào, trận đó sẽ được lưu trong phần Free Mode.

WEI MOSOU MODE

Act 1: A Hero Of Chaos
The Yellow Turban Menace
The Yellow Turban Fortress
The Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Rise Of Cao Cao
Battle Of Xia Pi
Battle Of Wan Castle
Battle Of Guan Du

Act 4: War Against Liu Bei
Battle Of Bo Wan Po
Battle Of Chang Ban
Battle Of Chi Bi

Act 5a: Fall Of Wu. Để có Act này, trong trận Chi Bi để Zhu Ge Liang gọi gió và Huang Gai đánh lửa thành công
The Siege Of Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei

Final Act a: The End Of The Three Kingdoms
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Cheng Du

Act 5b: Fall Of Shu. Để có Act này, trong trận Chi Bi không để Zhu Ge Liang gọi gió và Huang Gai đánh lửa thành công
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains

Final Act b: The End Of The Three Kingdoms
The Siege Of Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei
Battle Of Jian Ye

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Ở Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Menace. Trong trận Yellow Turban Rebellion để cho Zhang Jiao trốn thoát. Kết thúc Act 1 sẽ unlock được tales Elininate Zhang Jiao.

Tales 2: Guan Yu”s Escape
Ở Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Menace và Yellow Turban Fortress. Ở Act 2 đánh cả hai trận Si Shui gate và Hu Lao gate. Kết thúc Act 3 sẽ unlock được tales Guan Yu”s Escape.

Tales 3: The Yuan Family”s Pride
Battle Of Ji Province. Ở Act 2 bỏ qua trận Si Shui gate. Ở Act 3, trận Guan Du để cho Yuan Shao trốn thoát. Kết thúc Act 3 sẽ unlock được tales The Yuan Family”s Pride.

Tales 4: The Stalwart Ma Chao
Battle Of Tong Gate. Ở Act 4 bỏ qua trận Chang Ban. Kết thúc Act 4 sẽ unlock được tales The Stalwart Ma Chao

Tales 5: Lu Bu”s Revenge
Lu Bu”s Offensive. Ở Act 2, trận Hu Lao gate, đánh bại Lu Bu. Ở Act 3 bỏ qua trận Xia Pi. Trong trận Guan Du đánh bại Lu Bu. Ở Act 4 đi trận Chang Ban. Kết thúc Act 4 sẽ unlock được tales Lu Bu”s Revenge

Tales 6: Dong Zhuo Lives
Dong Zhuo In Ji. Ở Act 2, trận Hu Lao gate để cho Dong Zhuo chạy thoát. Ở Act 3 bỏ qua trận Wan castle. Ở Act 5 đi trận He Fei hoặc Wu Zhang Plains trước. Kết thúc Act 5 sẽ unlock được Tales Dong Zhuo Lives.

WU MUSOU MODE

Act 1: Tiger Of Jiang Dong
Yellow Turban Menace
Yellow Turban Fortress
Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Little Conqueror
Assault On Liu Biao
Campaign For The Wu Territory
Unification Of Jiang Dong

Act 4: Showdown At Chi Bi
Battle Of Xia Kou
Defend Of Nanman
Battle Of Chi Bi

Act 5a: Fall Of Shu. Để có Act này, trong trận Chi Bi để Zhu Ge Liang gọi gió và Huang Gai đánh lửa thành công
Race For Nan Territory
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling

Final Act a: The End Of The Three KingDoms
Siege At Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei
Battle Of Xu Chang

Act 5b: Fall Of Wei. Để có Act này, trong trận Chi Bi không để Zhu Ge Liang gọi gió và Huang Gai đánh lửa thành công
Siege At Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei

Final Act b: The End Of The Three Kingdoms
Race For The Nan Territory
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling
Battle Of Cheng Du

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Ở Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Fortress. Trong trận Yellow Turban Rebellion để cho Zhang Jiao trốn thoát. Kết thúc Act 1 sẽ unlock được tales Eliminate Zhang Jiao.

Tales 2: The Two Qiao
Ở Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Menace. Kết thúc Act 1 sẽ unlock được tales The Two Qiao.

Tales 3: The Imperial Seal
Ở Act 2, bỏ qua trận Si Shui gate. Kết thúc Act 2 sẽ unlock được tales Imperial Seal

Tales 4: Unification Of Jing
Ở Act 3 chỉ đi trận Jiang Dong. Kết thúc Act 3 sẽ unlock được tales Unification Of Jing

Tales 5: Guan Yu, God Of War
Battle Of Mai Castle. Ở Act 4, bỏ qua trận Xia Kou. Ở Act 5, trận Yi Ling không giết Guan Yu. Kết thúc Act 5 sẽ unlock được tales Guan Yu, God Of War

Tales 6: Dong Zhuo Lives
Battle Of Chang Jiang. Ở Act 3 chỉ đi trận Jiang Dong. Ở Act 4, bỏ qua trận Nanman. Kết thúc Act 5 sẽ unlock được tales Dong Zhuo Lives

SHU MUSOU MODE

Act 1: The Oath At The Garden
The Yellow Turban Menace
The Yellow Turban Fortress
The Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Flight Of Liu Bei
Battle Of Bo Wan Po
Battle Of Chang Ban
Battle Of Chi Bi

Act 4: The Three Kingdoms
Battle Of Luo Castle
Campaign For Jing
Campaign For Cheng Du

Act 5a: Fall Of Wu. Để có Act này, trong trận Chi Bi không để Zhu Ge Liang gọi gió và Huang Gai đánh lửa thành công
Battle Of Fan Castle
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling

Final Act a: The End Of The Three Kingdoms
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains
Battle Of Xu Chang

Act 5b: Fall Of Wei. Để có Act này, trong trận Chi Bi để Zhu Ge Liang gọi gió và Huang Gai đánh lửa thành công
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains

Final Act b: The End Of Three Kingdoms
Battle Of Fan Castle
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling
Battle Of Jian Ye

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Ở Act 1, bỏ qua trận Yellow Turban Menace và Yellow Turban Fortress. Kết thúc Act 1 sẽ unlock được tales Eliminate Zhang Jiao.

Tales 2: Guan Yu”s Escape
Ở Act 1 bỏ qua màn Yellow Turbans Menace
Ở Act 2, trận Si Shui gate không đánh vào kho lương. Hua Xiong mở cổng thành, chờ Yuan Shao hỏi có ai đánh bại được Hua Xiong không thì mới đánh bại Hua Xiong. Trong trận Hu Lao gate đánh bại Lu Bu và Diao Chan, để cho Dong Zhuo chạy thoát. Kết thúc Act 2 sẽ unlock được tales Guan Yu”s Escape

Tales 3: Battle Of Ru Nan
Ở Act 2, bỏ qua trận Si Shui gate. Trong trận Hu Lao gate đánh bại Dong Zhuo, không đánh Lu Bu. Kết thúc Act 2 sẽ unlock được tales Battle Of Ru Nan

Đọc thêm  Chứng Chỉ Xuất Xưởng Thép Pomina ? Chứng Nhận Hợp Quy Thép Pomina

Tales 4: Battle Of Tong Gate
Ở Act 4 chỉ đi trận Cheng Du. Đánh bại Ma Chao khi anh ấy mang quân tiếp viện đến. Kết thúc Act 4 sẽ unlock được tales Battle Of Tong Gate

Tales 5: Battle Of Tian Shui
Ở Act 3, bỏ qua trận Bo Wan Po. Trong trận Chi Bi để cho việc tấn công lửa thất bại. Kết thúc Act 5 sẽ unlock được tales Battle Of Tian Shui

Tales 6: Battle Of Han Zhong
Để có tales này, phải đi dưới 10 trận (tốt nhất là nên chọn những trận cuối cùng của các Act). Ở Act 2, trận Hu Lao gate để cho Dong Zhuo chạy thoát. Ở Act 5 chỉ đi trận Wu Zhang Plains. Kết thúc Act 5 sẽ unlock được tales Battle Of Han Zhong

LU BU MOSOU MODE

Act 1: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui
Battle Of Hu Lao Gate

Act 2: The Assignation Of Dong Zhuo
Lu Bu”s Revolt

Act 3: The Villain”s Demise
Battle Of Xia Pi
Campaign Against Cao Cao

Final Act: The Mightiest Warrior
Campaign Against Sun Jian
Campaign Against Liu Bei

DONG ZHUO MUSOU MODE

Act 1: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui
Battle Of Hu Lao Gate

Act 2: The Tiger Hunt
Campaign Against Sun Jian

Act 3: The Villain”s Demise
Campaign Against Liu Bei
Campaign Against Cao Cao

Final Act: Lu Bu”s Revolt
Lu Bu”s Revolt

YUAN SHAO MUSOU MODE

Act 1: The Esteemed Yuan Family
Yellow Turban Menace
Yellow Turban Fortress
Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Villain”s Demise
Battle Of Guan Du

Final Act: Kingdom Of Yuan Family
Campaign Against Liu Bei
Campaign Against Sun Jian

NANMAN MUSOU MODE

Act 1: Invasion From The North
The Nanman Campaign

Act 2: Talking Wu
Battle Of Jian Ye

Act 3: Talking Wei
Battle Of Xu Chang

Final Act: Talking Shu
Battle Of Cheng Du

YELLOW TURBAN MOSOU MODE

Act 1: The Han Is Dead
The Yellow Turban Fortress
Campaign Against Liu Bei

Act 2: Long Live The Yellow Turban
Campaign Against Sun Jian

Act 3: The New Age Is Near
The Yellow Turban Menace
Campaign Against Cao Cao

Final Act: The World Will Known Peace
The Yellow Turban Rebellion

III.UNLOCKING WEAPONS LEVEL 10

Để lấy được vũ khí level 10 cho một nhân vật nào đó, cần phải chơi ở chế độ hard, vũ khí đã ở level 9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một dòng chữ màu xanh lá cây sẽ hiện lên báo hiệu bạn đã cầm trong tay vũ khí level 10.

SHU

Liu Bei
Stage: Battle Of Ru Nan. Mở đầu trận đấu, hãy chạy lại gần cổng thành để gặp Zhao Yun. Sau khi có đoạn demo Zhao Yun cứu Liu Bei, hãy đánh bại Li Dian để mở cổng thành. Vào trong thành gặp Zhang Fei. Zhang Fei sẽ nói câu gì đó. Sau đó, tìm và đánh bại Xia Hou Yuan. Tất cả các nhiệm vụ trên phải hoàn thành trong khoảng thời gian 4 – 5 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu. Nếu Guan Yu xuất hiện mà bạn vẫn chưa hoàn thành hết nhiệm vụ trên thì không lấy được vũ khí. Sau khi Guan Yu xuất hiện, hãy đi gặp Guan Yu. Guan Yu cũng sẽ nói câu gì đó. Sau đó, tìm và tiêu diệt hết tướng địch (trừ Cao Cao) sẽ có thông báo vũ khí lên level 10.

Guan Yu
Stage: Battle Of Fan Castle. Khi quân tiếp viện của quân Ngô đến, hãy tìm và đánh bại 3 tướng Ngô là: Zhou Tai, Lu Xun và Lu Meng sau khi lính của phe mình đã đầu hàng quân địch hết . Thông báo vũ khí lên level 10 sẽ xuất hiện.

Zhang Fei
Stage: Battle Of Chang Ban. Để lấy được vũ khí level 10 cho Zhang Fei, yêu cầu đầu tiên là Zhao Yun phải còn sống cho đến khi Zhang Fei lấy được vũ khí level 10. Mở đầu trận đấu, hãy tìm và đánh bại Xia Hou Dun, Xia Hou En và Xia Hou De. Sau đó đi theo Liu Bei, cách ông ta một đoạn để ông ta qua cầu trước. Hãy để Zhang Fei trấn thủ ở cầu Chang Ban, chờ xuất hiện đoạn demo cảnh Zhang Fei hét trước quân địch ( trước khi xuất hiện đoạn demo này, nếu Zhang He đến vây cầu, bạn cũng có thể đánh bại hắn) và nhận được thông báo con Liu Bei đang ở trong thành. Đến địa điểm đó, phá cái hộp màu đỏ. Sẽ có một đoạn demo cảnh Zhang Fei phi ngựa đến chô đứa bé. Sau đó, bạn sẽ có musou đầy trong 60 giây. Tìm và đánh bại nốt Xia Hou Yuan sẽ có thông báo vũ khí lên level 10.

Zhao Yun
Stage: Battle Of Bo Wan Po. Mở đầu trận đấu, hãy dụ Xia Hou Dun vào chỗ quân ta phục kích. Chờ xuất hiện đoạn demo cảnh quân Thục nổi lửa thì quay lại đánh bại Xia Hou Dun. Sau đó, dụ Han Hao tới chỗ Guan Ping phục kích (con đường bên trái của cây cầu hướng bên trên của bản đồ). Sau khi dẫn Han Hạo tới đó thì đánh bại hắn. Tiếp theo, dẫn Yu Jin tới cây cầu hướng bên trên của bản đồ, đến chỗ Guan Yu phục kích. Sau khi Guan Yu xuất hiện, hãy đánh bại Yu Jin. Việc còn lại là để cho Zhu Ge Liang và Cao Cao gặp nhau. Bạn có thể cưỡi ngựa đẩy Zhu Ge Liang vào thành gặp Cao Cao. Nếu ông ta không chịu vào thì tìm cách dụ Cao Cao ra gặp ông ta. Khi đó, sẽ xuất hiện đoạn demo cảnh 2 người gặp nhau. Sau đoạn demo này sẽ có thông báo vũ khí lên level 10.

Zhu Ge Liang
Stage: Battle Of Wu Zhang Plains (Musou Mode Only). Đánh trận Jie Ting trước sau đó đánh trận Wu Zhang Plains. Mở đầu trận đánh, hãy nhanh chóng chạy lên phía trên, bên trái bản đồ, nơi Zhang He đóng quân. Chờ xuất hiện đoạn demo cảnh xe bắn cung của quân Thục tiêu diệt hết cung thủ của quân Ngụy. Ngay sau đó tiêu diệt Zhang He. Sau khi tiêu diệt Zhang He, hãy đến thành Si Ma Yi để nói chuyện với hắn, sẽ xuất hiện đoạn demo cảnh Zhu Ge Liang nói chuyện với Si Ma Yi. Sau sự kiện này, hãy bảo vệ đoàn trâu gỗ ngựa máy đến nơi an toàn, thông báo vũ khí level 10 sẽ xuất hiện.

Pang Tong
Stage: Battle Of Luo Castle. Mở đầu trận đánh, hãy ra khỏi vị trí ban đầu. Sẽ xuất hiện đoạn demo cảnh Pang Tong bị bao vây với những cung thủ. Đánh bại bọn chúng hay bỏ chạy đều được. Chạy lên thành địch, tiêu diệt Liu Kuei hoặc Zhang Yi. Sau đó, hãy xuống cổng Nam của thành để nói chuyện với Zhang Ren. Chờ cho cổng thành mở, hãy dụ Zhang Ren qua cây cầu xuống vùng đất phía Nam của bản đồ. Sau khi cây cầu đó sập, hãy quay lại tiêu diệt Zhang Ren. Thông báo vũ khí lên level 10 sẽ xuất hiện.

Huang Zhong
Stage: Battle Of Jian Ye. Để lấy được vũ khí level 10 cho Huang Zhong, cần phải tiêu diệt Sun Ce, Sun Quan, Sun Shang Xiang mỗi đứa một lần trước khi chúng chết thật. Cụ thể như sau: Mở đầu trận đấu, hãy nhanh chóng tiêu diệt Huang Gai hoặc Tai Shi Ci hoặc Zhou Tai. Sau đó chạy xuống tiêu diệt theo thứ tự sau: Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Ce, Sun Shang Xiang, Sun Quan, Sun Shang Xiang. Sau khi Sun Shang Xiang chết, thông báo vũ khí lên level 10 sẽ xuất hiện.

Wei Yan
Stage: Campaign For Jing. Vào trận đấu, hãy chạy lên thành địch. Xing Dao Rong sẽ xuất hiện cùng đạo quân mai phục của hắn. Hãy nhanh chóng tiêu diệt hắn. Sau đó hãy tiêu diệt các tướng sau: Liu Du, Liu Xian, Yang Ling và Huang Zhong. Không tiêu diệt Jin Xuan. Thông báo về vũ khí level 10 sẽ xuất hiện.

Yue Ying
Stage: The Nanman Campaign. Đánh bại tất cả tướng của Meng Huo, đánh bại Zhu Rong trong duel, đánh bại Meng Huo 6 lần trong đó một lần trong duel. Đến chố Wu Tu Gu. Không được để cho Wu Tu Gu chết với bất kì nguyên nhân nào. Đợi đến khi xuất hiện đoạn phim demo cảnh Zhu Ge Liang ra lệnh bắn tên lửa vào đội quân giáp mây của Wu Tu Gu. Sau sự kiện đó, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Ma Chao
Stage: Campaign For Cheng Du (Musou Mode Only). Mở đầu trận đánh, hãy nhanh chóng chạy lên chỗ Liu Xun. Sẽ xuất hiện đoạn phim demo cảnh quân tiếp viện của địch xuất hiện. Bạn chỉ cần tiêu diệt Pang De, sau đó là Ma Dai, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Jiang Wei
Stage: Battle Of Tian Shui (Musou Mode Only). Mở đầu trận đánh, hãy chạy lên thành phía Tây Bắc để tiêu diệt 2 tên gác cổng. Cổng thành mở, chạy vào trong tiêu diệt 2 tên gác cổng trong thành. Sau đó đánh bại Cao Ren và Wang Lang. Chạy ra ngoài thành tiêu diệt nốt hai viên tướng ở bên ngoài thành. Chạy lên thành phía Đông Nam để tiêu diệt 2 tên gác cổng. Cổng thành mở, vào trong tiêu diệt 2 tên gác cổng ở trong thành. Cuối cùng chỉ cần tiêu diệt nốt Yin Shang và Liang Xu, thông báo vũ khí level 10 sẽ xuất hiện.
Lưu ý: Lần đầu tiên đi qua cổng thành chỉ được phép đi từ bên ngoài vào.

WEI

Cao Cao
Stage: Battle Of Chi Bi. Mở đầu trận đánh, hãy nhanh chóng đi gặp pang tong để phá kế liên hoàn của khổng minh sau đó chạy xuống chỗ đàn cầu gió của Zhu Ge Liang, đánh bại hắn trước khi hắn kịp gọi gió. Sau đó đánh bại Gan Ning và Le Meng trước khi Huang Gai đến đầu hàng. Cuối cùng là đánh bại Huang Gai trước khi hắn kịp đánh lửa, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Xia Hou Dun
Stage: Battle Of Xia Pi. Sau khi xuất hiện đoạn demo cảnh Xia Hou Dun bị trúng tên vào mắt, hãy vào trong thành đánh bại Diao Chan, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Xia Hou Yuan
Stage: Battle Of Mt. Ding Jun. Mở đầu trận đánh sẽ là doạn demo cảnh trao đổi con tin. Sau đoạn demo này, hãy ngay lập tức tiêu diệt Chen Shi. Cuối cùng chỉ cần đánh bại Huang Zhong trước khi Cao Cao xuất hiện, sẽ có thông báo về vũ khí.

Xu Huang
Stage: Battle Of Guan Du. Mở đầu trận đánh, hãy tìm và tiêu diệt Yan Liang và Wen Chou. Yuan Shao sẽ xuất hiện. Guan Yu gặp Liu Bei, Zhang Fei và họ đều rút lui để cho thành phía trên thất thủ. Cao Cao sẽ rút quân về thành Guan Du. Sau một số sự kiện, Cao Cao sẽ tấn công kho lương ở Wu Chao. Theo sau bảo vệ ông ta. Vào kho lương sau ông ta và tiêu diệt Chun Yu Quiong. Lu Wei Kuan sẽ xuất hiện cùng viện binh. Chờ xuất hiện đoạn demo cảnh thành Guan Du bị phá sập, hãy tiêu diệt Lu Wei Kuan, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Đọc thêm  Đáp Án Life A2 - National Geographic Learning

Dian Wei
Stage: Battle Of Wan Castle. Tiêu diệt Hu Che Er và Zhang Xiu. Nếu Zhang Xiu có bỏ chạy thì cho hắn chạy. Khi gặp Cao Cao hãy đi theo bảo vệ ông ta, đánh bại tất cả các tướng còn lại. Khi Xu Zhu xuất hiện, nếu bạn đã tiêu diệt được Jia Xu thì sẽ có thông báo vũ khí level 10 xuất hiện.

Xu Zhu
Stage: Battle Of Tong Gate.

Xem thêm: Hutech Có 137 Cá Nhân Và 04 Tập Thể “ Sinh Viên 5 Tốt Hutech

Xem thêm: Download Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến Pdf Miễn Phí, Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến

Đánh bại Ma Dai và Pang De. Sau sự kiện Cao Cao nói chuyện với Han Sui, hãy tiêu diệt hết tuỳ tướng của Han Sui. Nếu Han Sui quy hàng thì sẽ có thông báo vũ khí level 10.

Cao Ren
Stage: The Siege Of Fan Castle. Khi trận đấu vừa diễn ra, hãy ngay lập tức tiêu diệt 4 cái xe bên ngoài thành. Nếu để dù chỉ một cái bắc vào thành thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi phá tất cả 4 cái xe, Le Meng sẽ xuất quân ra ngoài thành. Tiêu diệt hắn sẽ có thông báo vũ khí level 10.

Zhen Ji
Stage: Battle Of Chang Ban. Đánh bại Zhao Yun và Zhang Fei trong duel. Sau đó vào thành đánh bại Zhu Ge Liang. Sau khi Guan Yu xuất hiện, hãy tiêu diệt nốt ông ta, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Zhang Liao
Stage: Battle Of Hu Lao Gate (Musou Mode Only). Để lấy đồ cho Zhang Liao, phải chọn nhà Lu Bu. Đánh trận Si Shui gate trước, đánh bại Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Sau đó đánh trận Hu Lao gate. Không được giết bất cứ tên tướng tiên phong nào cho đến khi xuất hiện đoạn demo cảnh nổi lửa. Sau sự kiện này, tìm và đánh bại Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Si Ma Yi
Stage: Battle Of Wu Zhang Plains. Chỉ cần tiêu diệt Zhang Yi, Wei Yan, Guan Xing và Ma Chao, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.
Nên nhớ, Zhang Yi là tuỳ tướng của Wei Yan, Guan Xing là tuỳ tướng của Ma Chao.

Zhang He
Stage: Battle Of Jie Ting. Đánh bại hết các tuỳ tướng của Ma Su. Sau đó, quân tiếp viện của địch sẽ xuất hiện. Tiêu diệt hết các tướng địch kể cả tướng dưới quyền. Sau trận đấu, vũ khí sẽ lên level 10 ở phần tổng kết trận đấu.

WU

Sun Jian
Stage: The Imperial Seal. Đánh bại Li Jue, Zhang Liao, Diao Chan, Lu Bu và Dong Zhuo. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện

Huang Gai
Stage: Battle Of Chi Bi. Đánh bại tất cả các gate captains của địch trước khi đánh lửa. Sau đó đánh bại Cao Ren, Cao Hong và Cao Pi

Sun Shang Xiang
Stage: Race For The Nan Territory. Đánh bại Wang Lang. Chờ xuất hiện đoạn demo cảnh Zhou Yu bị trúng tên. Hãy chạy vào thành đánh bại Cao Ren, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Lu Meng
Stage: Battle Of Mai Castle. Mở đầu trận đấu, hãy chạy lên cổng bắc của thành. Liao Hua sẽ chạy đi xin viện binh, cứ để cho hắn đi. Vào thành đánh bại Jiang Wei và tuỳ tướng của hắn. Đánh bại Guan Ping. Trong khi đánh nhau ở trong thành, nếu thấy Liao Hua cùng viện binh quay lại thì ưu tiên hàng đầu là đánh bại Liau Hua cùng toàn bộ viện binh. Khi xuất hiện thông điệp Guan Yu muốn bỏ chạy thì vào phần History xem hắn định chạy theo cửa thành nào. Chạy đến tiêu diệt tên gác cổng trước khi Guan Yu kịp đến nơi. Cứ như vậy tiêu diệt hết các gác cổng trong và phía Bắc thành. Khi xuất hiện thông điệp Guan Yu muốn chạy thoát theo cổng phía Nam thành, hãy chạy xuống tiêu diệt cái cổng này. Sẽ xuất hiện thông điệp Guan Yu không bỏ chạy nữa mà quay lại tấn công. Hãy chạy vào trong thành, khi đó Guan Yu phải ở ngoài thành. Viện quân của địch sẽ xuất hiện. Tiêu diệt hết bọn này cùng toàn bộ tướng còn sống sót. Zhang Fei cùng con là Zhang Bao sẽ xuất hiện, giúp Guan Yu mở đường máu. Chạy xuống tiêu diệt Zhang Bao rồi Zhang Fei. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Sun Ce
Stage: Unification Of Jiang Dong. Đánh bại Liang Gang. Chờ xuất hiện đoạn demo cảnh kho lương thực bị đánh úp, Zhou Yu bỏ chạy. Hãy vào trong kho lương thực đánh bại các tướng trong này chỉ để lại một tên sống sót. Chạy xuống thành trung tâm, đánh bại Yuan Shu để mở cổng thành. Đến gặp Liu Xun, hắn sẽ bỏ chạy vào kho lương thực vừa mới cướp được. Hãy nhanh chóng chạy vào trước hắn và đánh bại nốt tên tướng đã không giết lúc trước. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Zhou Yu
Stage: The Siege Of Fan Castle. Khoảng 10 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, quân tiếp viện của địch sẽ xuất hiện, đánh bại chúng để không ảnh hướng đến tiến độ phá thành. Sau khoảng 10 phút sẽ xuất hiện một tên Suply Captains ở phía Đông Bắc thành, hãy đến và tiêu diệt hắn, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Sun Quan
Stage: Battle Of He Fei. Mở đầu trận đánh, hãy đánh bại Zhang Liao. Sau khi Zhang Liao bỏ chạy, Sun Quan sẽ vượt qua cây cầu phía Nam bản đồ. Li Dian sẽ xuất hiện phá sập cây cầu này. Đánh bại Li Dian. Chờ xuất hiện đoạn demo cảnh Sun Quan phi ngựa nhảy qua cây cầu gãy, Zhang Liao sẽ lại xuất hiện. Đánh bại anh ta, sau đó là Xia Hou Yuan và Xia Hou Dun. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Zhou Tai
Stage: The Nanman Campaign. Khi trận đánh vừa diễn ra, hãy ngay lập tức tiêu diệt Wu Tu Gu rồi vào trong chỗ đóng quân của Meng Huo trước khi Dong Tu Ne và A Hui Nan làm phản (nơi Meng Huo xuất hiện lần thứ bảy). Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Lu Xun
Chờ xuất hiện thông báo Zhu Ran xuất hiện, hãy bảo vệ hắn cho tới khi hắn đánh lửa thành công, sẽ xuất hiện đoạn demo cảnh quân Ngô bắn tên lửa vào thành quân Thục. Sau sự kiện đó, hãy vượt qua trận địa đá của Zhu Ge Liang. Khi vừa ra khỏi trận địa đá đó mà không một lần đi lạc trong mê cung (nếu đi lạc sẽ xuất hiện đoạn demo cảnh Lu Xun đi lạc, không có vũ khí), thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Da Qiao
Stage: Battle Of Xu Chang. Bảo vệ kho lương thực. Chờ cho chiếc xe gỗ xuất hiện, hãy bảo vệ nó cho tới khi nó bắc được vào thành Xu Chang. Sau đó tiêu diệt Dian Wei cùng toàn bộ tướng dưới quyền. Trong quá trình bảo vệ kho lương thực và chiếc xe gỗ, nếu bất kì tên tướng nào xuất hiện gây cản trở đều có thể tiêu diệt hắn. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện sau khi Dian Wei chết.

Xiao Qiao
Stage: Battle Of Cheng Du (Musou Mode and free mode). Đánh bại hai tuỳ tướng của Ma Su để mở cổng thành, tiêu diệt Ma Su. Sau đó chạy vào khu rừng phía Tây, tìm và đánh bại Guan Yu và Guan Ping trước khi Ma Chao xuất hiện. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Tai Shi Ci
Stage: Campaign For The Wu Territory. Đánh bại Yu Mi và Zhang Ying trước khi chúng kịp bỏ chạy. Thông báo vũ khí level 10 sẽ xuất hiện.

Gan Ning
Stage: Battle Of Xia Kou (Musou Mode On Ly). Đánh bại Su Fei và Chen Shen. Chờ cho thuốc súng xuất hiện trên tàu, hãy đến phá cái lu để đốt tàu. Sau đó đánh bại Chen Jiu, Deng Long và Zhang Hu. Khi chiếc tàu đã đốt lúc trước đâm vào thuyền của địch, hãy đánh bại Cai Mao. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

OTHERS

Lu Bu
Stage: Lu Bu”s Rebellion. Giết sạch quân tướng của Dong Zhuo trước khi giết Dong Zhuo, tất cả đều phải do Lu Bu giết. Hãy đi lòng vòng quanh bản đồ, khi nào không còn quân tiếp viện nữa thì sẽ có thông báo có vũ khí level 10.

Diao Chan
Stage: Battle Of Si Shui Gate. Không giết bất cứ tên địch nào cho đến khi Hua Xiong chết. Sau khi Hua Xiong chết, Li Jue bắt đầu cảm thấy lo sợ. Bạn sẽ có một khoảng thời gian khoảng 3 phút để đánh bại Cao Cao, Liu Bei và Sun jian trước khi Li Jue bỏ chạy. Thông báo về vũ khí level 10 sẽ xuất hiện.

Dong Zhuo
Stage: Lu Bu”s Revolt. Tiêu diệt hết sạch quân tướng trong trận này. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện khi không còn một quân địch nào.

Yuan Shao
Stage: The Battle Of Guan Du. Tất cả việc phải làm là bảo vệ chiếc xe công thành cho đến khi thành của Cao Cao bị vỡ. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Zhang Jiao
Stage: The Yellow Turban Rebellion. Tiêu diệt tất cả tướng địch (kể cả tướng phụ) chỉ để lại một mình He Jin. Sau đó, tiêu diệt He Jin, Dong Zhuo sẽ xuất hiện. Chạy lên tiêu diệt Hua Xiong, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.
Lưu ý: Zhang Liang va Zhang Bao phải còn sống

Meng Huo
Stage: Battle Of Cheng Du. Tiêu diệt hết quân tướng trong trận đánh này chỉ để lại một mình Zhu Ge Liang và Liu Bei. Khi nào nhìn trên bản đồ không còn bóng dáng một tên địch nào thì hãy tiêu diệt Zhu Ge Liang, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Zhu Rong
Stage: Battle Of Xu Chang. Đánh bại Cao Xiu và Cao Zhen. Bảo vệ chiếc xe gỗ cho đến khi nó bắc vào thành Xu Chang. Đánh bại Cao Hong, Xia Hou Dun, Man Chong và Cao Zhang, thông báo về vũ khí level 10 sẽ xuất hiện.

EDIT OFFICERS

Sword
Stage: The Yellow Turban Fotress. Đánh bại theo thứ tự các tướng sau: Bo Zhang, Zhou Cang, Cheng Yuan Zhi hoặc He Yi, Pei Yuan Shao và Cheng Yuan Zhi, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Đọc thêm  Hợp Đồng Tặng Cho Quyền Sử Dụng Đất Mẫu Số 41/Hđta, Mẫu Số 41/Hđta

Spear
Stage: Battle Of Si Shui Gate. Đánh bại Fan Chou và tất cả lính trong kho lương thực. Sau đó đánh bại Hua Xiong cùng hai tên tuỳ tướng của Li Jue. Khi Zhang Liao xuất hiện thì đánh bại hắn ta, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Pike
Stage: Battle Of Hu Lao Gate. Tất cả việc phải làm là đánh bại Lu Bu, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Rapiner
Stage: The Yellow Turban Menace. Đánh bại các tướng sau: Gao Sheng, Deng Mao, Huang Shao, He Yi và Yan Zheng, thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện.

Great Sword
Stage: The Yellow Turban Rebellion. Đánh bại hết tướng chính, phụ trong trận đấu, thông tin về vũ khí sẽ xuất hiện.

IV.UNLOCKING SPECIAL ITEMS

Đây là những món Item mà phải hoàn thành nhiệm vụ mới xuất hiện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ xuất hiện dòng chữ màu xanh lá cây báo hiệu một trong hai sự kiện sau: Xuất hiện thùng Item hoặc xuất hiện một đội Suply Team. Hãy vào trong phần History để biết vị trí chính xác. Nếu là đội Suply Team thì cần nhanh chóng tiêu diệt tên đội trưởng để lấy item.

Art Of War
Công dụng: Dùng những đồ nhân đôi Att và Def lâu hơn.
Stage: Campaign Against Sun Jian.
Phe: Dong Zhuo
Vào trận đánh, hãy chạy lên thành của Sun Jian. Tiêu diệt Sun Quan để mở cổng. Vào trong thành, Sun Jian sẽ biến mất. Hãy tiêu diệt các tướng sau: Sun Shang Xiang, Sun Ce, Lu Meng, Gan Ning hoặc Zhou Tai. Suply Team sẽ xuất hiện.

Survival Guide
Công dụng: Tăng Att lên gấp đôi khi máu đỏ.
Stage: The Two Qiao.
Phe: Wu.
Chỉ cần bảo vệ Xiao Qiao đến gặp Da Qiao, item sẽ xuất hiện phía dưới bản đồ, gần chỗ Dong Zhuo.

Way Of The Musou
Công dụng: Cho phép đánh Musou ra lửa.
Stage: Guan Yu”s Escape.
Phe: Wei.
Băng qua cửa thứ 4, gần đến cổng thành, Suply Team sẽ xuất hiện.

Power Scroll
Công dụng: Khi đọ lực với tên tướng địch thì cả hai sẽ hoà
Stage: Yellow Turban Fotress.
Phe: Yellow Turban
Tiêu diệt Zhao Yun và Guan Yu, Suply Team sẽ xuất hiện gần chỗ Sun Shang Xiang.

Wind Scroll
Công dụng: Cho phép vũ khí đánh dài hơn.
Stage: Battle Of Xu Chang
Phe: Shu.
Bảo vệ chiếc cầu thang cho đến khi nó bắc được vào thành Xu Chang. Khi Xu Zhu xuất hiện, tiêu diệt hắn ta. Item sẽ xuất hiện.
Lưu ý :không cho hắn phá kho lương của ta

Fire Arrows
Công dụng: Cho phép bắn ra tên lửa.
Stage: Unification For Jing
Phe: Wu
Đánh bại Zhou Xin, Suply Team sẽ xuất hiện gần tòa thành phía trên.

Charge Bracer
Công dụng: chưa rõ lắm về item này
Stage: Campaign Against Sun Jian.
Phe: Yuan Shao.
Vào trận đánh, hãy chạy lên thành của Sun Jian, vào trong thành. Khi Sun Jian biến mất thì Suply Team sẽ xuất hiện ở vị trí gần cổng thành.

Bodyguard Manual
Công dụng: Bodyguard sẽ đánh mạnh hơn
Stage: Guan Yu”s Escape.
Phe: Shu.
Bảo vệ chiếc xe ngựa, tiêu diệt hết tướng. Khi đến cửa thứ 5, sau khi tiêu diệt hết tướng ở đây thì chờ Xia Hou Dun đến. Khi gặp Xia Hou Dun thì xuất hiện đoạn demo hai người nói chuyện. Sau đoạn demo này, item sẽ xuất hiện chỗ con thuyền gần điểm thoát.
Lưu ý:nên chọn quan vũ

V.UNLOCKING SADDNES

Shadow Saddnes
Công dụng: Không bị đánh ngã ngựa.
Stage: Battle Of Tong Gate.
Phe: Shu.
Đánh bại 4 tướng ở góc dưới bên phải. Chờ Cao Cao gặp và nói chuyện với Han Sui. Nếu Han Sui làm phản thì nhiệm vụ không hoàn thành. Để hắn không làm phản thì sau khi tiêu diệt 4 tên tướng kia không vào trong thành Cao Cao. Khi cuộc chiêu hàng vừa rứt, hãy chạy ngay lên phía Tây Bắc của bản đồ, không đi qua trại Cao Cao. Đợi Cao Cao về trại, hãy đánh bại Yu Jin, Xu Huang cùng các quân tướng khác sao cho chỉ số morale của Cao Cao còn 1 sao. Chờ cho Ma Chao gặp Cao Cao, sẽ xuất hiện đoạn demo cảnh quân bạn trông thấy rát nhiều ngựa, trong đó có con Shadow Saddnes. Sau đoạn demo đó, item sẽ xuất hiện ở vùng đất phía Đông Nam của bản đồ.

Red Hare Saddnes
Công dụng: Chạy cực nhanh
Stage: Battle Of Xia Pi
Phe: Lu Bu.
Không nên giết bất cứ tên tướng nào. Chờ xuất hiện đoạn demo cảnh Guan Yu tìm thấy ngựa Xích Thố trong mảnh đất ở cái hồ. Sau đoạn demo này, hãy tiêu diệt Guan Yu, item sẽ xuất hiện ở mảnh đất đó.

Hex Mark Saddnes
Công dụng: Tăng chỉ số may mắn
Stage: Campaign Against Liu Bei (Musou Mode Only)
Phe: Yellow Turban
Đánh bại Guan Yu, Zhao Yun, Ma Chao, Huang Zhong, Wei Yan. Chạy xuống giải vây cho Zhang Jiao. Đợi Liu Bei ra khỏi thành thì đánh cho đến khi hắn chỉ còn 1/2 máu. Item sẽ xuất hiện ở mảnh đất trong cái hồ ở phía Đông Nam của bản đồ.

Storm Saddnes
Công dụng: Tăng sức đánh trên ngựa
Stage: Campaign Against Cao Cao
Phe: Lu Bu
Tiêu diệt Cao Ren. Chạy xuống vùng đất hẹp phía Đông Nam bản đồ. Xu Huang xuất hiện, tiêu diệt hắn. Chạy lên thành của Xia Hou Yuan, tiêu diệt hắn. Sau đó tiêu diệt nốt tên tướng xuất hiện ở phía dưới trại Xia Hou Yuan. Vào trong thành Cao Cao, cửa thành đóng lại. Xia Hou Dun xuất hiện. Tiêu diệt tên gác cổng để mở cổng thành. Chạy lên tiêu diệt Xia Hou Dun, item sẽ xuất hiện ngay chân ngựa của Cao Cao.

Elephant Saddnes
Stage: Nanman Campaign
Phe: Nanman.
Chọn Huang Gai. Đi theo con đường bên phải sẽ thấy một đoàn voi. Đặt bom cho thằng quản tượng ngã xuống. Sau đó cưỡi con voi đó đến cổng doanh trại của Zhu Ge Liang. Khi vừa đến cổng doanh trại thì item sẽ xuất hiện trong chỗ đóng quân của Meng Huo.

VI. DYNASTY WARRIORS 4 ENDINGS

Ending 1: Mỗi trận đạt dưới 200 Ko, dưới 4000 điểm. Thời gian hoàn thành mỗi trận trên 20 phút.

Ending 2: Mỗi trận đạt trên 200 Ko, trên 4000 điểm. Thời gian hoàn thành mỗi trận trên 20 phút.

Ending 3: Mỗi trận đạt dưới 200 Ko, dưới 4000 điểm. Thời gian hoàn thành mỗi trận dưới 20 phút.

Ending 4: Mỗi trận đạt trên 200 Ko, trên 4000 điểm. Thời gian hoàn thành mỗi trận dưới 20 phút. Ngoài ra còn có yêu cầu phụ đối với mỗi nhà:
Ngụy: Battle Of Chi Bi. Phá cả 3 kế hoạch của Pang Tong, Zhu Ge Liang và Huang Gai

Ngô: Race For The Nan Territory. Chiếm được cả 3 thành trước quân Thục

Thục: Campaign For Cheng Du. Làm cho Liu Zhang đầu hàng

Lu Bu: Lu Bu”s Rebellion. Giết sạch quân tướng như khi lấy vũ khí level 10

Dong Zhuo: Battle Of Si Shui Gate. Sau khi Hua Xiong chết thì mới đánh bại
Cao Cao, Liu Bei và Sun Jian

Yuan Shao: Battle Of Guan Du. Đánh bại Guan Yu

Nanman: Battle Of Cheng Du. Bảo vệ Wu Tu Gu sống đến cuối trận đánh

Yellow Turban: Yellow Turban Rebellion. Tất cả tướng bên mình phải còn sống đến hết trận đấu.

VII. DYNASTY WARRIORS 4 BODYGUARDS

Đây là cách luyện Bodygurad sao cho khi lên level 20 sẽ được phong tước hiệu.

Stalwarts
Công dụng: không có elemental attack
Cách luyện:từ level 1_3 Bows,level 3_8 Spears, level 8_20 Swords

Phoenixes
Công dụng: Max defense cùng tác dụng Ice
Cách luyện: từ level 1_4 Bows, level 4_8 Spears,level 8_20 Swords

Tigers
Công dụng: Max attack cùng tác dụng Blast
Cách luyện: từ level 1_9 Bows, level 9_18 Pikes, level 18_20 Swords

Dragons
Công dụng: Tác dụng Vorpal
Cách luyện: từ level 1_8 Bows,level 8_16 Pikes,level 16_17 Spears,level 17_20 Swords

Masters
Công dụng: Max HP cùng tác dụng Flame
Cách luyện: từ level 1_5 Bows, level 5_7 Pikes, level 7_20 Swords

Experts
Công dụng: Max HP cùng tác dụng Lightning
Cách luyện: từ level 1_4 Bows, level 4_17 Spears, level 17_20 Swords

VIII. VỊ TRÍ LIFE UP VÀ MUSOU UP

Battle Of Tong Gate:
Musou up: vào màn đi thẳng lên đập cái lu sành gần cầu dưới dòng sông
Life up: nằm trong mấy cái lu ở trên cổng gate cao nhất đi thẳng lên trên sẽ thấy

Battle Of Yi Ling:
Musou up: nằm tại bến thuyền chỗ gia cát lượng xuất hiện kế dòng sông
Life up: trong mê cung bạn chạy vào bên nhánh phải rất dễ tìm

Campaign For Jing
Life up: ngay mép bản đồ đi tới hướng nam
Musou up: đi lên hướng nam, nó nằm sát vách thành

Unification Of Jing
Không tìm thấy

Battle Of Jie Ting
Life up: nó nằm giữa bản đồ mé bên phải gần vách đá
Musou up: khu vực bên phải cũng gần vách đá

Battle Of Wu Zhang Plains
Life up: bên trái bản đồ ( sau khi xe lương thực được an toàn )
Musou up 1: bên trái bản đồ ( lấy sau khi xe lương thực được an toàn )
Musou up 2: gần chỗ tướng Zhen Ji đứng.

Battle Of Tian Shui
Life up: cây cầu bên trái hướng nam gần vách đá
Musou up: cây cầu bên phải gần mép bản đồ

Battle Of He Fei
Life up: trong thành He Fei
Musou up: khu vực ở giữa bên trái gần chỗ captian đứng

Battle Of Shi Ting
Life up: bên ngoài thành Shi Ting gần chỗ Lu Meng đứng
Musou up: trong thành, bên phải, ngay mép vách đá

Eliminate Zhang Jiao
Life up: gần chỗ Zhang Jiao đứng đập mấy cái lu
Musou up: bên phải, gần tên captian, ngay mấy cái bậc thang

Yellow Turban Rebellion
Life up:trong thành Zhang Jiao, bên phải chỗ tướng Zhang Liang đứng có 2 cái lu 1 cái thùng
Musou up: nhánh bên phải chỗ có khúc quẹo thứ 2 gần tướng Han Xian, sát tường

Campaign For Wu Territory
Life up: khi vào thành quẹo trái thì thấy 1 bức tướng vòng tròn, đi qua bên phải nó nằm riêng một chỗ rất dễ thấy
Musou: sẽ update sau

The Two Qiaos
Musou up: đường bên trái cách cổng thành một khoảng ngắn, sát vách đá
Life up:sẽ update sau

Yellow Turnban Fortress
Musou up: đường bên phải trước khi vào con đường vòng tròn gần cổng gate captain
Life up: trong trại tướng Zhou Cang góc trái phía dưới sát vách đá

Battle Of Si Shui Gate
Musou up: phía dưới bên phải gần tướng Niu Fu có vách ngăn nhảy qua đập hũ lấy
Life up: trong kho lương phía dưới bên trái

Battle Of Cheng Du
Musou up: phía dưới bản đồ gần bờ sông và xe bắn cung (phe nanman)
Life up:trong rừng trúc

Lu Bu Revolt
Musou up: phòng cuối cùng phía bên trái bản đồ
Life up: ở sau cái ngai phía phía bên phải

nguồn : vn-zoom

Viết một bình luận