Top 3 Mẫu Hợp Đồng Tổ Chức Sự Kiện Titan Pro, Hợp Đồng » Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Titan Pro

Hợp đồng tổ chức sự kiện mẫu

Hợp đồng tổ chức sự kiện là hợp đồng dịch vụ ký lết giữa đơn vị tổ chức sự kiện và đơn vị có nhu cầu tổ chức sự kiện.

Đang xem: Hợp đồng tổ chức sự kiện

Nội dung hợp đồng là các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên về các hạn mục tổ chức sự kiện, thiết bị.

Hợp đồng tổ chức có thể ký kết theo từng hạn mục cụ thể hoặc hợp đồng sự kiện trọn gói.

Xin giới thiệu đến bạn một số mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện

THIẾT BỊ SỰ KIỆN HIỆN ĐẠI

(Bàn ghế, sân khấu, nhà hơi, rối hơi…,…)

TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP

(Tổ chức đại hội, tổng kết, khánh thành,…)

*

*

 

Titan còn cho thuê bàn ghế phủ áo bọc nơ chuyên dành cho các chương trình hội thảo- hội nghị cao cấp theo yêu cầu quý khách.

*

Hợp đồng tổ chức sự kiện mẫu

Mẫu hợp đồng dịch vụ – Hợp đồng tổ chức sự kiện tour du lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———–

Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 05 năm 2019

Hôm nay ngày:…………………………… tại :…………………………………

Chúng tôi gồm :

Bên A : ……………………………………………………………………………..

Điện thoại :………………………………………………………………..

Do Ông/ Bà :………………………………………………………………..

Tài khoản : ……………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY CP TUA DU LỊCH

Mã số thuế :………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Viết Dấu Trong Fifa Online 3 Mới Nhất 2019 Dùng Để Đặt Tên Nhân Vật

Đại diện : ………………………………………………………………………….

Sau khi thoả thuận hai bên đồng ý ký kết hợp đồng du lịch theo các điều khoản sau.

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VÀ TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

Bên B nhận tổ chức chương trình: ….

(Thời gian : 02 ngày/ 01 đêm, Có lịch trình đính kèm, được coi như phụ lục hợp đồng và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này)

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá trọn gói :500.000/khách x 1.500.000 khách = 67.500.000 vnđ ( Sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)Chi phí phát sinh : 950.000 vnd ( Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng )Tổng chi phí chưa bao gồm thuế: 450.000 vnđ ( Bảy mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)Thuế VAT 10%: 245.000 vnđ ( Bảy triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng )Tổng chi phí đã bao gồm thuế: 79.695.000 vnđ ( bảy mươi chín triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng)Thanh toán :Bên A Thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng sau khi kết thúc tour và nhận đầy đủ hóa đơn chứng từ, tương đương với số tiền: 695.000 vnđ ( bảy mươi chín triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng)Những phát sinh tăng thực tế trong thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có) phải được sự xác nhận bằng văn bản của Bên A và bên B mới được chấp nhận thanh toán. Việc thanh toán các khoản chi phí phát sinh tăng này sẽ được thực hiện vào lần thanh toán thứ 2 theo quy định tại khoản 3, điều này; Những phát sinh tăng do các cá nhân đặt các dich vụ gia tăng như: đặt thêm phòng và ăn ngoài chương trình đã thoả thuận trong phụ lục hợp đồng thì phải được thanh toán ngaysau khi xác nhận đặt dịch vụ, trước ngày khởi hành Trong trường hợp có phát sinh giảm thực tế trong quá trình thực hiện chương trình, Bên B sẽ chỉ thanh toán cho Bên A phần giá trị hợp đồng cung cấp dịch vụ còn lại sau khi đã trừ đi khoản phát sinh giảm thực tế đó;Trong quá trình tổ chức chương trình, nếu Bên B không đáp ứng được nhưng cam kết về chất lượng dịch vụ theo quy định tại Điều 1 và bản Phụ lục này thì căn cứ vào từng giá trị hạng mục không đảm bảo chất lượng đó, Bên A sẽ trừ đi khoản tiền thanh toán tương ứng bên cạnh việc Bên B phải chịu một khoản phạt vi phạm hợp đồng tương đương với 5% tổng giá trị hợp đồng do không đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

Bên A: Cung cấp danh sách họ, tên, số lượng người cho bên B để tiến hành thủ tục, mua bảo hiểm , đặt phòng ,Kết hợp cùng hướng dẫn viên (HDV) của bên B để quản lý nhân sự trong chương trình thăm quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để HDV hoàn thành nhiệm vụ Thanh toán tiền đầy đủ, đúng hẹn cho bên B, trong trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì bên A sẽ phải chịu phạt một khoản phạt chậm thanh toán tương đương với 100% lãi suất cơ bản của do Ngân hàng nhà nước công bố vào ngày hết hạn thanh toán trên khoản tiền chậm thanh toán cho 1 ngày thanh toán chậm, nhưng thời gian thanh toán chậm không quá 30 ngày.

Bên B:

Có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng, lịch trình cũng như các điều kiện tiêu chuẩn phục vụ đã ghi trong hợp đồng. Nếu không thực hiện đúng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với bên A và bồi hoàn mọi chi phí phát sinh cho bên A theo quy định tại điều trên đây.Đảm bảo thực hiện chuyến đi an toàn và tuân thủ các quy định của nhà nước về kinh doanh lữ hành.Đảm bảo luôn có đầy đủ HDV theo đoàn để tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại của Bên A khi có yêu cầuThông báo cho Bên A biết mọi thay đổi về chương trình và lịch trình trong trường hợp có những sự kiện bất khả kháng Có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho Bên A khi chương trình không đảm bảo chất lượng dịch vụ dẫn đến những thiệt hại về vật chất và sức khỏe cho Bên A và/hoặc những người tham gia trong chương trình của Bên A.Có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục để Bên A được nhận các khoản bồi thường từ cơ quan bảo hiểm trong trường hợp phát sinh các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm khi tổ chức chương trình; Trong trường hợp Bên B không mua bảo hiểm cho đoàn của Bên A thì Bên B phải bồi thường cho Bên A một khoản tiền tương đương với khoản tiền bồi thường bảo hiểm mà Bên A sẽ được nhận.

ĐIỀU 4: CÁC ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG, HUỶ HOÃN CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hợp đồng được ký kết, bên nào đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do các sự kiện bất khả kháng, hoặc không trên cơ sở các vi phạm các nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng này của bên kia sẽ bị phạt 10% tổng giá trị hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng cũng có thể được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên;Các chi phí phải đặt cọc giữ chố như vé máy bay… sẽ không được hoàn lại nếu báo giảm khách sau khi đã gửi danh sách và chốt số lượng.Trường hợp thay đổi số lượng khách được phép là 10% so với hợp đồng ký kết. Nếu thay đổi quá 10% sẽ phải áp dụng mức giá trọn gói mới phù hợp với số lượng khách thực tế tham gia chương trình hoặc bên A sẽ phải thanh toán nguyên chi phí tiền xe ô tô cho những khách giảm trong trường hợp không thể thay thế xe nhỏ hơn.Báo giảm khách 3 – 5 trước ngày khởi hành ngày bị phạt 30% giá tour, giảm khách trước 48h bị phạt 50% giá tour (không kể các khoản tiền đã đặt cọc giữ chỗ hoặc nguyên giá trị vé tầu và vé máy bay nếu đã xuất vé). Trước khi lên xe giảm khách phạt 90% giá tour.Báo huỷ toàn bộ chương trình trước 1 tuần thì chịu phạt 50% giá trị hợp đồng, báo huỷ trước 48 giờ thì phải chịu phạt 60% giá trị hợp đồng. Báo huỷ chương trình trong vòng 24 thì phải chịu phạt 80% tổng giá trị hợp đồng.

Xem thêm: Xin Giáo Trình Vba Excel Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao, Vba Excel Là Gì

ĐIỀU 5: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản trên. Nếu có phát sinh, vướng mắc sảy ra hai bên sẽ cùng thảo luận, bàn bạc trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, thông cảm lẫn nhau. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp đó (được tính theo ngày một bên gửi văn bản đề nghị giải quyết vướng mắc cho bên kia) mà hai bên vẫn không giải quyết được thông qua thương lượng và hòa giải, một hoặc cả hai bên được quyền đưa tranh chấp này ra một Tòa án có thẩm quyền tại Hà nội để giải quyết theo các quy định của pháp luật về Tố tụng dân sự.Ngay sau khi bên A nhận được đầy đủ hóa đơn chứng từ và bên B nhận được đầy đủ số tiền trong hợp đồng thì coi như hợp đồng đã được thanh lý.Hợp đồng được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ một (01) bản để làm bằng chứng.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Viết một bình luận