Lkw: Ký Kết Hợp Đồng Khoan Giếng, Bản Án 01/2018/Ds

– Căn cứ tình hình thực tế của hai bên.

Đang xem: Hợp đồng khoan giếng

Hôm nay ngày …tháng … năm 2015 tại ……………………………………….. Chúng tôi gồm có:

 

I. Bên A : ……………………………………..

Đại diện : (ông/ Bà) …………………….. Chức vụ: Giám Đốc

Mã số thuế : ………………………………

Tài khoản số : …………….

 

I. Bên B : Cty TNHH Nam Phong

Đại diện : (ông) …………………….. Chức vụ: Giám Đốc

Mã số thuế : ………………………………

Tài khoản số : …………….

 

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng kinh tế hạng mục:

Khoan giếng D125 vách nhựa Sino – Class 3, số lượng 01 giếng, khoan bằng giàn khoan điện, công suất khai thác 5-10 m3/h, giá thành cho 01 giếng khoan đã bao gồm VAT 10% là : ……………………

 

Hai bên thống nhất ký hợp đồng khoan giếng với các nội dung sau đây:

 

Điều 1. Nội dung công việc

Các khối lượng công việc bên B phải thực hiện được nêu chi tiết trong bản dự toán. Dự toán này được lập dựa trên những cơ sở, những thỏa thuận của hai bên đã đạt được trong quá trình thương thảo hợp đồng.

 

Điều 2. Giá trị hợp đồng: ………………….

Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế suất VAT 10% và các chi phí:

+ Chi phí vật tư, nhiên liệu thiết bị

+ Chi phí nhân công khoan.

+ Chi phí chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành.

+ Chi phí vận chuyển

Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản.

Bên A sẽ thanh toán 100% tổng giá trị hợp đồng cho Bên B sau khi bên B hoàn thành xong công việc, xuất hóa đơn VAT và đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

 

Điều 3. Chất lượng và thời gian bảo hành:

– Bên B cam kết tiến độ và chất lượng công trình được thực hiên theo hợp đồng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo bản dự toán đã được hai bên

thỏa thuận và xét chọn.

 

– Thời gian bảo hành công trình là 01 năm, máy bơm 01 năm.

 

Điều 4. Địa điểm xây dựng và thời gian thực hiện hợp đồng:

4.1 Địa điểm thi công: ……………………

4.2 Tiến độ thực hiện hợp đồng : 1-2 ngày tính từ ngày ký hợp đồng .

Xem thêm: Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Năm 2015, Để Xuất Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội

 

Điều 5. Điều chỉnh hủy bỏ hợp đồng:

Việc điều chỉnh, hủy bỏ hợp đồng phải được hai bên thống nhất (Bằng văn bản). Ngay sau khi hợp đồng hết hiệu lực, nếu không có vướng mắc hai bên

thì hợp đồng được thanh lý.

 

Điều 6. Trách nhiêm của mỗi bên:

1.Trách nhiệm của bên A:

– Bên A tạo điều kiện thuận lợi cũng như mặt bằng, sỏi chèn giếng, yếu tố điện nước … cho nhân viên kỹ thuật của bên B hoàn thành nhiệm vụ thi công và lắp đặt thiết bị.

– Bên A tự hoàn trả mặt bằng và vận chuyển mùn khoan.

– Bên A thanh toán theo điều 2 của hợp đồng này.

– Sau khi hướng dẫn và bàn giao, nếu có sự cố về kỹ thuật hay cách vận hành, bên A phải thông báo kịp thời cho bên B để bên B cử cán bộ đến xử lý.

Tuyệt đối bên A không tự ý tháo dỡ hoặc thay đổi kết cấu ban đầu khi chưa có sự đồng ý của bên B.

2. Trách nhiệm của bên B:

– Bên B có trách nhiệm thi công đảm bảo đúng quy trình kĩ thuật, chất lượng.

– Bên B đảm bảo khoan và lắp đặt đúng kĩ thuật, chủng loại vật tư đúng theo danh mục đã thỏa thuận.

– Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn VAT 10% và các giấy tờ liên quan cho bên A.

 

Điều 7. Cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời bàn bạc tìm

cách giả quyết, không bên nào được tự ý hủy bỏ hợp đồng. Trường hợp hai bên không tự thỏa thuận được, thống nhất đưa vụ việc ra Tòa Án kinh tế giải quyết

theo luật định. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký hợp đồng và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện.

 

 

ĐẠI DIÊN BÊN A ĐẠI DIÊN BÊN B

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HĐ TIÊU BIỂU CTY ĐÃ THỰC HIỆN:

 

1. Hợp đồng khoan giếng khai thác 5000m3/ngày tại Cty JPcorelex, địa chỉ: khu công nghiệp phố Nối, Hưng Yên.

*

 

 

 

2. Hợp đồng khoan giếng khai thác 3000m3/ngày tại Cty CP địa ốc Hòa Bình, địa chỉ: khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội.

*

 

 

 

3. Hợp đồng khoan giếng khai thác 800m3/ngày tại Cty Organo, địa chỉ: khu công nghiệp Mani, huyện Phú Bình, tỉnh Thái nguyên.

Xem thêm: Thông Tin Quá Trình Học Tập, Thông Tin Quá Trình Học Vấn Trong Cv

*

 

 

 

5. Hợp đồng khoan giếng khai thác 1000m3/ngày tại Mỏ đá Hồng Phong, địa chỉ: Xã Cao lộc, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

*

 

 

 

6. Hợp đồng khoan giếng khai thác 5000m3/ngày tại tập đoàn Dabaco, địa chỉ: Xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Viết một bình luận