Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đã thông qua văn kiện lịch sử nào?, Tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc., Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lê nin về vấn đề về dân t

Lời giải 1:

Họ tên người giải: TrangDoris5

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Đọc thêm  Top 10 Bài Viết Số 2 Lớp 9 Hay Nhất, Tưởng Tượng 20 Năm Sau Em Về Thăm Trường Cũ

Viết một bình luận