Thông Báo Đóng Học Phí Huflit 2018, Học Phí Của Trường Đại Học Ngoại Ngữ

Các ngành sử dụng môn Tiếng Anh là môn xét tuyển chính (nhân hệ số 2): Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế.

STT Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2020
Kết quả thi THPT Xét học bạ Kết quả thi THPT Xét học bạ Xét học bạ
1 Công nghệ thông tin (7480201) A00, A01, D01, D07 18.25 Đợt 1: 22Đợt 2: 25 19.75 Đợt 1: 19.5Đợt 2: 20.5Đợt 3: 21.5 Đợt 1: 20.5
2 Ngôn ngữ Anh (7220201) D01, A01, D14, D15 28.75 Đợt 1: 30Đợt 2: 33 30 Đợt 1: 28.5Đợt 2: 30Đợt 3: 32 Đợt 1: 30
3 Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204) D01, A01, D04, D14 21.5 Đợt 1: 23.5Đợt 2: 25 22.25 Đợt 1: 22Đợt 2: 23Đợt 3: 24 Đợt 1: 24
4 Quản trị kinh doanh (7340101) D01, A01, D07, D11 26.25 Đợt 1: 29Đợt 2: 32.5 23.75 Đợt 1: 27.5Đợt 2: 29Đợt 3: 30 Đợt 1: 28.5
5 Kinh doanh quốc tế (7340120) D01, A01, D07, D11 27.75 Đợt 1: 29Đợt 2: 32.5 25 Đợt 1: 27.5Đợt 2: 29Đợt 3: 30 Đợt 1: 28.5
6 Quan hệ quốc tế (7310206) D01, A01, D07, D14 27.75 Đợt 1: 29Đợt 2: 31.5 24 Đợt 1: 27.5Đợt 2: 29Đợt 3: 30 Đợt 1: 28.5
7 Tài chính – Ngân hàng (7340201) D01, A01, D07, D11 16.25 Đợt 1: 22Đợt 2: 22.5 16 Đợt 1: 18Đợt 2: 19Đợt 3: 20 Đợt 1: 18.5
8 Kế toán (7340301) D01, A01, D07, D11 16.25 Đợt 1: 22Đợt 2: 22.5 15 Đợt 1: 18Đợt 2: 19Đợt 3: 20 Đợt 1: 18.5
9 Quản trị DV DL và lữ hành (7810103) D01, A01, D14, D15 19.75 Đợt 1: 22.5Đợt 2: 24.5 20.5 Đợt 1: 21Đợt 2: 22Đợt 3: 22.5 Đợt 1: 21.5
10 Quản trị khách sạn (7810201) D01, A01, D14, D15 20.25 Đợt 1: 22.5Đợt 2: 24.5 19 Đợt 1: 20Đợt 2: 21Đợt 3: 22 Đợt 1: 22
11 Luật kinh tế (7380107) D01, A01, D15, D66 15.5 Đợt 1: 22Đợt 2: 22.5 15 Đợt 1: 18Đợt 2: 19Đợt 3: 20 Đợt 1: 18.5
12 Đông Phương học (7310608) D01, D06, D14, D15 21.25 Đợt 1: 23Đợt 2: 25 20.25 Đợt 1: 21Đợt 2: 22Đợt 3: 23 Đợt 1: 22

Đang xem: Học phí huflit 2018

Post navigation

Xem thêm: Biểu Mẫu Hồ Sơ Vay Vốn Ngân Hàng Gồm Những Gì? Xác Nhận Hồ Sơ Vay Vốn

Học phí Khoa Y, ĐHQG-HCM mới nhất 2020

Xem thêm: từ điển bách khoa britannica pdf

Tuyển sinh HUFLIT: Các ngành và phương thức xét tuyển năm 2020

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Viết một bình luận