Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 5 năm 2022

Hoat dong ngoai gio len lop lop 5

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 5 được biên soạn theo chủ điểm tháng của cả năm học 2022 – 2023, giúp thầy cô phụ trách giảng dạy khối lớp 5 tham khảo để nhanh chóng soạn giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh của mình.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 5 bao gồm chủ điểm: Mái trường thân yêu, An toàn khi đi đường, Vòng tay bạn bè, Bầu ơi thương lấy bí cùng… Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 5 năm 2022 – 2023

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 5

Tháng Chủ điểm Tiết Tuần Tên hoạt động 9 1. Mái trường thân yêu2. An toàn khi đi đường 1 1 Tổ chức bầu HĐTQ lớp 2 2 Nội qui nhà trường & nhiệm vụ của học sinh lớp 5 3 3 Xây dựng sổ truyền thống lớp em 4 4 Tìm hiểu về an toàn giao thông 1 5 Vâng lời Bác Hồ dạy em gắng học chăm 10 1. Vòng tay bè bạn2. Bầu ơi thương lấy bí cùng 2 6 Hội vui học tập 3 7 Tham gia các hoạt động nhân đạo 4 8 Phát động thi đua “ Tuần học tốt – Ngày học tốt” 11 1. Biết ơn thầy giáo, cô giáo2. Bảo vệ môi trường 1 9 Đăng kí thi đua“Hoa điểm tốt dâng thầy, cô” 2 10 Ngày hội môi trường 3 11 Sinh hoạt văn nghệ “ hát về thầy cô & mái trường” 4 12 Kết bạn cùng tiến 12 1. Uống nước nhớ nguồn2. Em hoc tập anh bộ đội 1 13 Giao lưu tìm hiểu về ngày thành lập QĐNDVN 22- 12 2 14 Em làm công tác Trần Quốc Toản 3 15 Giao lưu với cựu chiến binh ở địa phương 4 16 Ngày hội khéo tay hay làm 1 Ngày tết quê em 1 17 Kể chuyện phong tục ngày tết quê em 2 18 Hội khai bút đầu xuân 3 19 Tết trồng cây 4 20 Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2 Em yêu tổ quốc Việt Nam 1 21 Trường em : “ xanh – sạch – đẹp” 2 22 Thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ 3 23 Hát về quê hương đất nước 4 24 Tìm hiểu ngày “ Quốc tế phụ nữ 8-3” 3 Chúc mừng ngày hội của bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái 1 25 Vẽ tranh,làm bưu thiếp chúc mừng 2 26 Chúng em ca hát về mẹ và cô 3 27 Chúc mừng ngày hội của cô giáo và các bạn gái 4 28 Giao lưu nữ học sinh xuất sắc 4 Hòa bình & hữu nghị 1 29 Nhi đồng các nước là bạn của chúng ta 2 30 Vẽ chim hòa bình 3 31 Giao lưu văn nghệ chào mừng 30/4 và 1/5 4 32 Tìm hiểu về văn hóa dân tộc nơi em sống 5

Đọc thêm  Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên và hướng ... - Luật Dương Gia

1. Bác Hồ kính yêu

2. Chào mùa hè

1 33 Vẽ chim hòa bình 2 34 Trò chơi “ trái bóng yêu thương” 3 35 Thi vẽ về quê hương hoặc nơi em đang sống

THÁNG 9:

Tiết 1:

BẦU HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN LỚP

I. Mục tiêu:

  • Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ hội đồng tự quản trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
  • Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.

II. Phương tiện dạy học:

  • Bảng báo cáo tổng kết năm học ……- ……
  • Bảng phương hướng hoạt động năm học …… – ……

III. Tiến trình:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp

sau một năm học.

– Bảng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học qua.

– Phương hướng hoạt động năm lớp 4

2. Bầu ban tự quản của lớp

– Bầu một chủ tịch và hai phó chủ tịch

– Bầu bằng cách thông qua ứng cử ,đề cử sau đó bỏ phiếu kín và lấy theo thứ tự từ cao đến thấp gồm một chủ tịch và hai phó chủ tịch

– Giáo viên chủ nhiệm chúc mừng và giao nhiệm vụ.

– Một số tiết mục văn nghệ

* Báo cáo của cán bộ lớp tổng kết hoạt động trong năm qua và phương hướng hoạt động năm lớp 4

– Lớp trưởng báo cáo.

Đọc thêm  Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản - bangtuanhoan.edu.vn

– Cả lớp thảo luận, góp ý kiến.

– Người điều khiển tổng kết.

– Lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của ban tự quản lớp:

+ Học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ.

+ Tác phong nhanh nhẹn.

+ Nhiệt tình và có trách nhiệm.

+ Có năng lực hoạt động đoàn thể.

– Tiến hành ứng cử, đề cử và tiến hành bỏ phiếu

– Kiểm phiếu và công bố kết quả:

CTHĐTQ: Trần Văn Ý

PCTHĐTQ: Hoàng Thị Vân Thư

– Đại diện ban tự quản mới phát biểu ý kiến.

– Lớp sinh hoạt văn nghệ

IV. Nhận xét:

Nhận xét cách làm việc của các em

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 2:

NỘI QUI NHÀ TRƯỜNG VÀ NHIỆM VỤ HỌC TẬP

CỦA HỌC SINH LỚP 4

I. Mục tiêu:

  • Hiểu được nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của học sinh lớp 5
  • Thực hiện nghiêm túc nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của người HS.
  • Có ý thức thực hiện tốt nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của hs lớp 4

II. Phương tiện dạy học:

  • Bảng nội qui của trường

III. Tiến trình:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Nội qui của nhà trường:

– GV nêu 1 số nội quy của nhà trường

2. Nhiệm vụ của học sinh lớp 5:

– Kính trọng thầy cô giáo, nhân viên nhà trường.

– Đoàn kết giúp đỡ bạn bè.

– Phát huy truyền thống nhà trường.

– Thực hiện nội quy nhà trường.

Đọc thêm  Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2023

– Hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

– Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh các nhân.

– Tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp đội.

– Giữ gìn tài sản nhà trường, giúp đỡ gia đình.

– Tham gia lao động công ích và công tác xã hội.

– Một số tiết mục văn nghệ

– HS thảo luận về nội qui của nhà trường và ý nghĩa

– HS dựa vào nhiệm vụ của học sinh lớp 2 để thảo luận nội quy của lớp

– Thống nhất đi đến nội quy của lớp. Viết và dán vào bảng nội quy lớp học

– Nhắc lại nội quy

– Lớp hát tập thể

IV. Nhận xét:

  • Nhắc thực hiện đúng nội quy
  • Nhận xét cách làm việc của các em

…..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 5 (Cả năm)