hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của chính sách kinh tế mới ở Nga năm 1921, sory hỗ trợ mik nốt cậu thôi ak đang cần rất gấp

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest1

`+` hoàn cảnh : 

`-` sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản , năm `1931` nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn :

`-` Bảy năm chiến tranh `(1914-1921)` đã tàn phá nặng nề nền kinh tế : năm `1920` sản lượng nông nghiệp chỉ bằng `1//2` so với trước chiến tranh , sản lượng công nghiệp chỉ còn `1//7` , nhiều vùng lâm vào bệnh dịch và nạn đói trầm trọng . Bọn phản cách mạng điên cuồng chống phá , gây bạo loạn ở nhiều nơi

`-` Trong tình hình đấy , tháng `3-1921` , Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng

`+` Nội dung :

`-`  bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực ( sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định , nông dân được quyền sử dụng số dư thừa ) , thực hiện tự do buôn bán , mở lại các chợ , cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư , kinh doanh ở Nga 

`+` ý nghĩa :

`-` Nhờ có Chính sách kinh tế mới , nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển nhanh chóng . Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước . Năm `1925`  , sản xuất công , nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh

Đọc thêm  Bộ môn Công pháp quốc tế - HLU

`@Harryisthebest`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: lethicamnhi8

Hoàn cảnh : Nước Nga đang có tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị, đe dọa đến sự tồn tại của chính quyền Xô viết => Nhằm khắc phục khủng hoảng và nhanh chóng hàn gắn chiến tranh, phát triển kinh tế nên Đại hội lần thứ X Đảng vào  3-1921 quyết định chuyển sang chính sách kinh tế mới.

Nội dung

* Nông nghiệp: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. 

Công nghiệp:

– Tập trung khôi phục công nghiệp nặng.

– Cho phép tư nhân được thuê, xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.

– Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

– Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt:  công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

– chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp, phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.

Thương nghiệp và tiền tệ:

– Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục ,vượt qua được cuộc khủng hoảng: Kinh tế được phục hồi, chính trị – xã hội dần được ổn định.

+ Để lại bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước.ẩyẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn.

Đọc thêm  tai lieu bdtx thpt file word

– 1924, Nhà nước phát hành đồng rúp mới thay cho các loại tiền cũ.

Ý nghĩa : vượt qua được cuộc khủng hoảng: Kinh tế được phục hồi, chính trị – xã hội dần được ổn định.

+ Để lại bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước.

Viết một bình luận