Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 607 Cấp Lại Sổ Bhxh Do Mất, Hỏng, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

Thực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại sổ BHXHdo hư hỏng, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

– Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điệntử” (1) > “Sổ” (2) > “<607> Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng” > Tùychọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4).

*

Viết một bình luận