Heppy me , Câu 1 (3,0 điểm): Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu nước? Em hãy kể tên các nước Đông Nam Á., Câu 2 (7,0 điểm): Trình bày những nét chung về phong trào độc lập dân tộc của các quốc gia ở kh

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dongha82843

Câu 1 (3,0 điểm): Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu nước? 

Đông Nam Á là một khu vực nằm phía Đông Nam châu Á, gồm có 11 quốc gia, trong đó có 5 quốc đảo (thuộc quần đảo Mã Lai) và 6 quốc gia nằm trên bán đảo Trung Ấn, có tổng diện tích 4.494.047 km².

Em hãy kể tên các nước Đông Nam Á.

Brunei

Campuchia

Đông Timor

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam
Câu 2 (7,0 điểm): Trình bày những nét chung về phong trào độc lập dân tộc của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á (1918 – 1939).
* Phong trào vô sản:

– Từ những năm 20, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc xuất hiện một nét mới:
+ Giai cấp vô sản ở Đông Nam Á từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.
+ Xuất hiện một số đảng cộng sản ở khu vực, đầu tiên là Đảng Cộng sản ln-đô-nê-xi-a (tháng 5 – 1920). Trong năm 1930, các đảng cộng sản đã lần lượt được thành lập ở Việt Nam (tháng 1), ở Mã Lai và Xiêm (tháng 4), ở Phi-líp-pin (tháng 11).
=> Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở một số nước đã vùng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Nổi bật là các cuộc khởi nghĩa ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra (1926 – 1927) ở In-đô-nê-xi-a và phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh (1930 – 1931) tại Việt Nam. Nhưng những cuộc nổi dậy này đều bị chính quyền thực dân trấn áp.
* Phong trào dân chủ tư sản:
– Phong trào dân chủ tư sản cũng có những bước tiến rõ rệt.
– Nếu như trước đây mới chỉ xuất hiện các nhóm, phái hoặc các hội do những nhà yêu nước sáng lập.
– Đến giai đoạn này, đã xuất hiện các chính đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn như Đảng Dân tộc ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Tha-kin ở Miến Điện, phong trào chống thực dân Anh đòi tự trị ở Mã Lai…

Đọc thêm  Mem Nào Cần Ôn Luyện Ioe Tiếng Anh Lớp 7 Cấp Tỉnh, Đề Thi Ioe Tiếng Anh Lớp 7 Cấp Tỉnh

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diemmy08058

Câu 1: Đông Nam Á hiện nay có 11 quốc gia : Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia,Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei,và Đông Timor

Câu 2

Những nét chung

– Hoàn cảnh: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

– Các phong trào tiêu biểu: Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực của lục địa châu Á rộng lớn, tiêu biểu là phong trào đấu tranh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. Đó là:

+ Phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc.

+ Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ (1921 – 1924) đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

+ Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M. Gan-đi đứng đầu.

+ Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919 – 1922) đưa tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì,…

– Điểm mới:

+ Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân đã tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

+ Các Đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam.

Đọc thêm  Câu Hỏi An Toàn Giao Thông Cấp Tiểu Học Sinh Tiểu Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm An Toàn Giao Thông

Viết một bình luận